Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya svenskar i trafiken Kunskap om: Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö Utlandsföddas trafiksäkerhet – olycksinblandning, attityder,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya svenskar i trafiken Kunskap om: Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö Utlandsföddas trafiksäkerhet – olycksinblandning, attityder,"— Presentationens avskrift:

1 Nya svenskar i trafiken Kunskap om: Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö Utlandsföddas trafiksäkerhet – olycksinblandning, attityder, beteende NIT-projektet

2 Studier som ligger till grund för kunskapen (1/4) Invandrare i trafiken. En attitydundersökning i Värmland och Skaraborgs län. Sonja Forward, Dora Kós-Dienes, Sanja Obrenovic VTI rapport 454, 2000 Invandrare och trafiksäkerhet (förstudie). En analys av tillgängliga data i Sverige. Mohammad-Reza Yahya VTI meddelande 907, 2001

3 Studier som ligger till grund för kunskapen (2/4) Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö. Catharina Lewin, Susanne Gustafsson, Jonna Nyberg VTI rapport 546, 2006 The traffic safety situtation among foreign born in Sweden. Based on eight road user population zones. Susanne Gustafsson, Torbjörn Falkmer VTI rapport 547A, 2006

4 Studier som ligger till grund för kunskapen (3/4) Utlandsföddas trafiksäkerhet Sonja Forward, Susanne Gustafsson, Peter Loukopoulos, Jonna Nyberg, Gunilla Sörensen VTI rapport 640, 2009 Innvandreres ulykkesrisiko og forhold til trafikksikkerhet Susanne Nordbakke &Terje Assum TØI rapport 988/2008

5 Studier som ligger till grund för kunskapen (4/4) Bilbältesanvändning och förekomst av alkohol och droger i dödsolyckor. Fördjupad analys av dödsolyckor i södra Sverige åren 1997-2003. Vägverket publikation 2005:69 Utvärdering av projektet Nya svenskar i trafiken och utbildningsmaterialet Tillsammans i trafiken, Vägverket publikation 2008:47

6 Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö Illustrationerna är hämtade ur NTF:s bok Rätt och vett i trafiken, illustratör Sara Mazetti-Nissen, FormForm

7 Regler utländska körkort Körkort från EES-land är giltigt i Sverige och kan bytas mot svenskt körkort. Körkort från annat land är giltigt om innehavaren inte är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Körkort från land utanför EES får inte bytas mot ett svenskt körkort. Undantag: Schweiz och Japan.

8 Mobilitet och resvanor (1/7) Utlandsfödda - speciellt kvinnor - har sämre möjlighet till resor med personbil pga. lägre körkortsinnehav och lägre personbilsinnehav. Större andel av utlandsfödda bor i storstäderna, förortskommuner och större städer – ger ökad möjlighet till kollektivt åkande.

9 Mobilitet och resvanor bland sfi-elever (2/7) ca 30% av männen – inget körkort ca 70% av kvinnorna – inget körkort Hinder för att ta körkort: för dyrt, språket är svårt Positivt med körkort: lättare att få jobb, lättare att handla 55% har inte tillgång till bil i hushållet

10 Mobilitet och resvanor bland sfi-elever (3/7) Kan cykla: 95% av männen, 65% av kvinnorna 24% av kvinnorna vill lära sig cykla Hinder för att cykla: –Regn, snö, halka –Farligt i trafiken –Svårt att cykla, Vågar inte, För dyrt att köpa cykel

11 Mobilitet och resvanor bland sfi-elever (4/7) Kollektivtrafik: buss, tunnelbana/spårvagn, tåg Lättare att förstå skriftlig information –tidtabeller –skyltar & informationstavlor –kartor än muntlig information i högtalare

12 Mobilitet och resvanor bland sfi-elever (5/7) Färdas: hemmet – sfi-kurs Vill färdas: hemmet – sfi-kurs

13 Mobilitet och resvanor bland sfi-elever (6/7) Kunskap om trafik i Sverige –Lärt sig genom att läsa i bok/tidning, av sig själv, av närstående, via sfi 74% av männen och 83% av kvinnorna anser att de behöver lära sig mer –genom att framför allt läsa, lyssna och få demonstrerat på svenska, även genom att ta körkort och läsa på hemspråket

14 Mobilitet och resvanor bland sfi-elever (7/7) Otrygghet –Som gående på övergångsställe, gång- och cykelbana, i mörker, vid halt väglag –Som cyklist på cykelöverfart, gång- och cykelbana, i mörker, vid halt väglag –Som bilförare i cirkulationsplats, mörker, i halt väglag –Som passagerare i buss, tunnelbana/spårvagn på dagtid och kvällstid Kvinnor känner större otrygghet än män

15 Utlandsföddas trafiksäkerhet – olycksinblandning attityder beteende Illustrationerna är hämtade ur NTF:s bok Rätt och vett i trafiken, illustratör Sara Mazetti-Nissen, FormForm

16 Världens länder i zoner Grafik: Markus Thyberg

17 Olycksinblandning Liknande resultat i äldre och nyare studier i Sverige samt i Norge Män har högre olycksrisk än kvinnor, både bland födda i landet och bland utlandsfödda Högst olycksrisk har män födda i Mellanöstern och Afrika När kvinnor jämförs, har de från Mellanöstern störst risk för inblandning i olycka Olycksrisken är högst bland dem som bytt sitt körkort

18 Olycksinblandning per 1000 invånare MänKvinnorAlla Zon 15,2(0,9)2,7(0,9)3,8(0,9) Zon 27,3(1,3)3,2(1,0)5,5(1,3) Zon 39,6(1,7)3,6(1,2)6,4(1,5) Zon 45,1(0,9)2,4(0,8)3,4(0,8) Zon 56,8(1,2)4,1(1,4)5,2(1,2) Zon 613,8(2,5)5,1(1,7)9,9(2,3) Zon 78,5(1,5)2,4(0,8)5,6(1,3) Zon 87,8(1,4)3,1(1,0)5,5(1,3) Utlandsfödda8,2(1,5)3,4(1,1)5,7(1,4) Svenskfödda5,5(1,0)3,0(1,0)4,2(1,0)

19 Relativ risk för olycksinblandning i befolkningen

20 Olycksinblandade personbilsförare per 1000 svenska körkort ZonMänKvinnorAlla Zon 14,8(1,1)2,7(1,1)3,8(1,1) Zon 28,1(1,8)*) 5,4(2,3)7,4(2,2) Zon 39,9(2,3)4,5(1,9)7,8(2,3) Zon 4*) 6,7(1,5)*) 4,1(1,7)5,4(1,6) Zon 511,2(2,5)5,9(2,5)8,6(2,5) Zon 617,1(3,9)10,3(4,3)15,4(4,5) Zon 715,3(3,5)*) 5,2(2,2)12,8(3,8) Zon 811,3(2,6)*) 5,7(2,4)9,4(2,8) Utlandsfödda9,4(2,1)4,2(1,8)7,3(2,1) Svenskfödda4,4(1,0)2,4(1,0)3,4(1,0)

21 Relativ risk för olycksinblandning bland personbilsförare Relaterat till svenska körkort

22 Olycksinblandade personbilsförare per 100 miljoner personbilskilometer MänKvinnorAlla Zon 136,4(0,9)40,2(1,0)37,7(0,9) Zon 266,7(1,7)*) 65,3(1,6)66,4(1,7) Zon 376,2(1,9)59,3(1,4)71,5(1,8) Zon 4*) 68,7(1,8)*) 68,6(1,6)68,7(1,7) Zon 5116,0(3,0)103,2(2,5)111,3(2,8) Zon 6130,9(3,3)127,4(3,1)130,3(3,3) Zon 7137,2(3,5)*) 75,5(1,8)127,0(3,2) Zon 8109,4(2,8)*) 74,3(1,8)99,7(2,5) Utlandsfödda74,4(1,9)60,2(1,4)70,4(1,8) Svenskfödda39,1(1,0)41,6(1,0)39,9(1,0)

23 Relativ risk för olycksinblandning bland personbilsförare Relaterat till personbils- kilometer

24 Sambandsanalyser Alla utlandsfödda, oavsett födelsezon, har en förhöjd sannolikhet för att som personbilsförare bli inblandade i vägtrafikolyckor även efter kontroll av kön, ålder, tid med svenskt körkort, årlig körsträcka, lagföring för trafikbrott, utbildning, arbete och inkomst. Högst olycksrisk har personbilsförare födda i Mellanöstern och norra Afrika (3 ggr högre än för svenskfödda).

25

26

27

28

29 Hastighet – attityd och beteende (1/4) Att bryta mot hastighetsgränsen Tänk dig att du kör bil i tätort där hastighetsgränsen är 50 kilometer per timme. Det är mitt på dagen och torrt på vägen. Du kör i hastigheten 65 kilometer per timme. Bild från SCB/VTI-enkät

30 Hastighet – attityd (2/4) Intention att köra 65 km/tim i tätortstrafik där hastighetsgränsen är 50 km/tim: Invandrare mindre benägna än svenskar att begå hastighetsbrott, 9% respektive 44% (R454) Personer födda i Sverige och Västvärlden mest benägna att begå hastighetsbrott (R640)

31 Intention att begå hastighetsbrott (3/4) 1=alltid, 7=aldrig

32 Hastighet – beteende (4/4) Hastighetsöverträdelser i tätort (Sverige) –Vanligast bland personer födda i Västvärlden –Minst vanligt bland personer födda i Asien Hålla hastighetsgränsen (Norge) –Invandrare uppger i högre grad än norskfödda att de alltid håller hastighetsgränsen (både i och utanför tätort och när kontrollerat för kön och ålder)

33 Bilbälte – attityd och beteende (1/4) Att köra utan att använda bilbälte Tänk dig att du kör bil i tätort där hastighetsgränsen är 50 kilometer per timme. Det är mitt på dagen, torrt på vägen och du kör i högst 50. Du har inte bilbälte på dig när du kör bilen. Bild från SCB/VTI-enkät

34 Bilbälte – attityd (2/4) Intention att köra bil utan bälte i tätort: Invandrare mindre benägna än svenskar att begå bältesbrott, 6-7% respektive 22% (R454) Personer från Sydeuropa och Mellanöstern & Nordafrika mer benägna att köra bil utan att använda bilbälte (R640) Personer från Mellanöstern & Nordafrika ansåg i högre grad att det kändes tryggt och trodde inte i lika stor utsträckning som andra att risken för att skadas ökar om det sker en trafikolycka (R640)

35 Intention att inte använda bilbälte (3/4) 1=alltid, 7=aldrig

36 Bilbälte – beteende (4/4) Inte använda bilbälte i tätort (Sverige) –Vanligast bland personer i Mellanöstern & Nordafrika Bältesanvändning (Norge ) –Ingen skillnad mellan norskfödda och utlandsfödda –Något högre bilbältesanvändning i tätort bland kvinnor födda utanför Norge än bland norskfödda kvinnor –Orsak till att inte använda bältet: ”körde så sakta att jag inte skulle blivit skadad” (13% av de med bakgrund i Irak, 3% av norskfödda)

37 Beteende – hastighet och bältesanvändning Slutsats (Sverige) Tidigare beteende och beteende hos dem man umgås med, är viktiga faktorer för intentionen att bryta mot hastighetsbestämmelser och att inte använda bilbälte

38 Barn i bil – attityd och beteende (1/7) Att köra med barn i bil Tänk dig att du kör på en landsväg där hastighetsgränsen är 70 kilometer per timme. Det är mitt på dagen, torrt på vägen och du kör i högst 70. Bredvid dig i framsätet sitter en vuxen som har ett barn i knäet Bild från SCB/VTI-enkät

39 Barn i bil – attityd och beteende (2/7) Att köra med barn i bil Tänk dig att du kör på en landsväg där hastighetsgränsen är 70 kilometer per timme. Det är mitt på dagen, torrt på vägen och du kör i högst 70. I baksätet sitter ett barn utan att sitta i bilbarnstol eller vara bältat. Bild från SCB/VTI-enkät

40 Barn i bil – attityd (3/7) Intention att köra bil med ett barn som sitter i knäet på en passagerare i framsätet –Väldigt få har denna avsikt –Personer födda i Mellanöstern & Nordafrika mer benägna att tillåta detta Intention att köra bil med ett obältat barn i baksätet –Väldigt få har denna avsikt –Personer födda i Mellanöstern & Nordafrika mer benägna att tillåta detta

41 Intention att ha barn i knäet (4/7) 1=alltid, 7=aldrig

42 Intention att ha barn obältat i baksätet (5/7) 1=alltid, 7=aldrig

43 Barn i bil - beteende (6/7) Låta barn sitta obältat i knäet på en passagerare i framsätet och låta barn sitta obältat i baksätet –Vanligare för personer från Mellanöstern & Nordafrika –Tycker i högre utsträckning än andra att det är tryggt ”det är lika säkert med ett vanligt bilbälte”, ”barnet hålls fast av en vuxen”. –Vanligare att tycka så bland utlandsfödda i Norge än bland norskfödda

44 Hinder mot att bälta barn (7/7) Personer från Asien och Mellanöstern & Nordafrika svarar i högre grad att olika faktorer skulle hindra dem från att bälta barnet i bilen –Barnet vill inte, Det tar tid att sätta fast barnet i bilbarnstolen, Det är flera personer i bilen än det finns bältet till, Det är trångt i bilen, Monteringen av bilbarnstolen, Kostnaden för att köpa bilbarnstolen, Du ska bara köra en kort bit, Du är så säker förare att det är onödigt, Du har en så säker bil att det är onödigt.

45 NIT-projektet Nya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket (numera Trafikverket) Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det gäller trafiksäkerhet Trafikverket har gratis lärobok: Tillsammans i trafiken

46 NIT-projekt – utvärdering 2007 resultat Trafikinformation behövs till nyanlända invandrare Kombination av muntlig information, film och praktisk övning Skriftlig information Effektivt att förmedla trafikinformation via sfi ”Tillsammans i trafiken” ger bra, ny kunskap och förändrar beteende

47 NIT-projekt 2009-2010 Finansiär: Trafikverket Samarbete mellan NTF, FMK, Bilkåren Utbildning av lärare som arbetar med svenskundervisning för invandrare (sfi) Mål: 40 kommuner Upplevelsedagar för elever som deltar i sfi, alltid tillsammans med lärare

48 Hjälpmedel i undervisningen Tillsammans i trafiken (se även nästa bild) 11 bildspel (PowerPoint) som följer ”Tillsammans i trafiken”, att visa för eleverna och ge läraren extra kunskap Publikationer och broschyrer från Trafikverket Filmer Rätt och vett i trafiken – trafikreglerna i kortfattad populärform

49 Publikationer & broschyrer (1/2) Tillsammans i trafiken. Om trafiksäkerhet och trafikregler i Sverige –Lärobok för invandrare på lätt svenska Välkommen som trafikant i Sverige –Lättläst information om de vanligaste svenska trafikreglerna. Finns på flera språk.

50 Publikationer & broschyrer (2/2) Säkerhet i bilen – så skyddar du dig och ditt barn Säker trafik Nollvisionen på väg –finns även på engelska Rätt hastighet kan rädda liv Du klarar dig utan bilbälte – om du kör högst 7 kilometer i timmen

51 Filmer Säkra barn i bil. En film om hur du skyddar ditt barn Det plötsliga stoppet Resa med oväntat slut Har du någon att vara rädd om? Reflexfilm Cykelhjälm! Varför det? (Konsumentverket)

52


Ladda ner ppt "Nya svenskar i trafiken Kunskap om: Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö Utlandsföddas trafiksäkerhet – olycksinblandning, attityder,"

Liknande presentationer


Google-annonser