Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med Elitprojektet Värmland Elitprojektet Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med Elitprojektet Värmland Elitprojektet Värmland."— Presentationens avskrift:

1 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med Elitprojektet Värmland Elitprojektet Värmland

2 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 2007 Uppdrag ”Se över distriktslagsverksamheten” EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med Elitprojektet Behålla & utveckla ”talangträningar” SU-träningar topp 4 + mv 93-94 Flickor och pojkar tillsammans December – Mars

3 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med Analys & åtgärder Elitprojektet Otydlig Egen Svag Svagt Bristfällig Strukturera kansli Bokning + material Central Fast planering Gemensam 13-16 Styrdokument DFK-träffar & SU stöd Styrdokument Start Mål1 5 träffar Organisation Planering Utbildningsplan Stöd till DFK Spelarmiljö (förening) 2007 200820092010 Utvärdera Behålla & utveckla ”talangträningar” SU-träningar topp 4 + mv 93-94 Flickor och pojkar tillsammans December – Mars Utvärdera Mål1 10 träffar

4 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med

5 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning Innehåll och studieordning - i samarbete med

6 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jonas Gradin - i samarbete med

7 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Gjorda iakttagelser Varje år arrangeras SvFF:s elitläger i Halmstad för flickor och pojkar året då dom fyller 15 år. Iakttagelser gjorda vid dessa läger visar att övervägande delen av deltagande spelare inte varit förberedda på ett önskvärt sätt (miljö, nivå, belastningsproblematik o s v). Följdeffekter som visat sig :  Spelare har sänkt ambitionsnivån  Spelare har tappat självförtroendet  Spelare har slutat med fotboll Bakgrund Slutsats Om inte dessa spelare (som skall vara de mest lovande) är ordentligt förberedda så är sannolikheten stor att övrig ungdomsverksamhet i distriktet inte är tillfredsställande. Effekter på fotbollsverksamheten i distriktet:  Ingen eller undermålig påfyllning till junior- och seniorlag  Topplagen i distrikten tvingas rekrytera spelare externt. Resultatet blir ofta en ansträngd ekonomi och viktiga ingredienser för utveckling och fortlevnad som t ex utbildning får stå åt sidan.  Distriktet har ingen förening som kan erbjuda elitverksamhet (2009)  De mest intressanta spelarna tvingas flytta från distriktet för att finna en miljö som utmanar deras kunnande - i samarbete med

8 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Syfte Syftet är att utbilda tränare och spelare tillsammans. Strävan i utbildningen är att ge ledarna kunskap och förståelse för det processarbete som krävs när ett positivt och beständigt utbildningsklimat skall formas. Målet med spelarnas deltagande är att stärka deras personlighet, fotbollskunskaper och att, i takt med att kunskaperna ökar, själva ta ett större ansvar för sin utveckling. Syfte & målsättning Målsättning Att under 2009 utbilda ledare och spelare från 20 föreningar i utbildningsblock som innehåller: 1.Introduktion Mål1 och spelarens miljö 2.Spelaren i centrum 3.Skadebehandling 4.Förberedande styrke- och rörelseträning 5.Spelförståelse i anfallsspel 6.Teknik i anfallsspel 7.Spelförståelse i försvarsspel 8.Teknik i försvarsspel 9.Prestationspsykologi 10.Kost/Näringslära - i samarbete med

9 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

10 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Deltagares ansvar och spelarens miljö EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jonas Gradin Källor internationella jämförelser: Hans Lindbom RI/FK (pojk) SvFF Calle Barrling RI/FK (flick) SvFF Studiematerial Din tränarfilosofi Ulf Järphag och Peter Johansson - i samarbete med

11 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Veta vad projektet Mål1 är och hur utbildningen kommer att fortgå. Ha förståelse för hur man i den egna regionen kan tillgodose individens utbildningsbehov. Deltagarens ansvar & spelarmiljö Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

12 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 20 föreningar delas in i 4 geografiska närliggande zoner. Merparten av fortbildningen sker ute i de indelade zonerna (vissa träffar arrangeras centralt). Varje förening ansvarar för minst en träff (se lathund) vid sin eller annan anläggning som är anpassad för ändamålet. Deltagande ledare ansvarar för att de uttagna spelarna kan närvara vid fortbildningarna. Ledaren ansvarar också för att antalet spelare från föreningen är intakt om någon spelare får förhinder. Inbjudan att delta i projektet går till de föreningar vars spelare (20 flickor + 20 pojkar) har utmärkt sig vid VFF:s 14-årsläger. Föreningen utser själva den/de ledare samt eventuellt extraspelare de vill ska få ta del av fortbildningen. Ledare och spelare (flickor och pojkar) fortbildas tillsammans med sina tränare. VFF engagerar externa och interna kompetenser som instruktörer i aktuellt ämne. Deltagarens ansvar Arbetsmetod och deltagande föreningars ansvar - i samarbete med

13 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Konstaterande ”För att kunna bli frisk så bör man för det första erkänna att man är sjuk. Efter avlagd bekännelse är det en stor fördel om man vet vilken slags behandling som är lämplig.” Svenska spelare är svagare i vissa färdigheter än sina motståndare om man jämför med de bästa länderna. När man studerar de internationella jämförelserna (flickor & pojkar), ser man att det skiljer på hur de bästa ländernas spelare tränar och spelar, mot vad vi i Sverige gör. Utveckling av spelare Spelarens miljö Diskutera 1.Vad anser du att vi bör bli bättre på när vi utvecklar våra fotbollsspelare? 2.Hur bör vi gå tillväga? - i samarbete med

14 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Spelare internationellt har en bättre och mer specialiserad teknik för sin position Tillslagen hos de bästa har utvecklats enormt på senare tid Skott-, passnings- och inläggsfinter vanligare än hos oss Fler utvecklar kombinationen spelförståelse/teknik Pojkar De bästa ländernas spelare har utvecklat en imponerande funktionell teknik. T ex situationsanpassade mottagningar för att:  bibehålla fart  skapa riktningsförändringar  tempoväxla De kan hantera bollen i mycket högt tempo Drivning i hög hastighet, tempoväxling och riktningsförändringar har börjat ersätta fint och dribbling vid offensiva 1 mot 1-situationer Internationella jämförelser (teknik i anfallsspel) Spelarens miljö - i samarbete med

15 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Allmänt en bra isolerad teknik Tekniskt (inte alltid taktiskt) en bra första touch Vi har fått fram många offensiva spelare som är duktiga på att finta och dribbla Tekniken i det korta passningsspelet Skott på liggande boll och i låg fart Pojkar Den isolerade tekniska skickligheten har ökat Vi har fått fram många offensiva spelare som är duktiga på att finta och dribbla Tillslaget har blivit bättre Styrkor i svensk fotboll Spelarens miljö - i samarbete med

16 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Allmänt att öka farten i teknikmomenten Avslutningar i rörelse Huvudspelet (def. som off.) Tillslag, precision i den längre passningen Pojkar Vi behöver en mera matchlik teknik – vi har stannat kvar vid att utveckla vår isolerade teknik (i jämförelse med de bästa länderna) Avslutningsteknik 1 mot 1 – offensivt och defensivt Förbättringsområden Spelarens miljö - i samarbete med

17 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Betona vikten av kunskap i teknisk instruktion Ge spelaren en bättre självbild Träna mer på det vi är bra på Positionsanpassa/specialisera när spelarna är mogna… Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som utmanar kunnandet Pojkar Träna mer matchlikt, testa och sätta in våra tekniska färdigheter i matchlika moment Skaffa sig en bra teknisk bas att stå på och utveckla den med spelmoment och spelträning i ett tempo som utmanar spelarens kunnande Organisera spelet (på träning) så att spelarna hamnar i offensiva och defensiva 1 mot 1-situationer Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som utmanar kunnandet Åtgärder Spelarens miljö - i samarbete med

18 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jag vet vad syftet med Mål1 är och vad som förväntas av mig som deltagande ledare i Mål1. Jag har tagit del av de internationella jämförelserna gällande teknik i anfallsspel och betydelsen av att den aktive är i en miljö som utmanar kunnandet. Målkontroll Spelarens miljö - i samarbete med

19 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1.Presentera den miljö de uttagna spelarna i Mål1 kommer att träna & spela i under vårsäsongen 2009. Lösningen skall vara dynamisk, d v s att den skall kunna justeras under säsong (skador, utveckling, annan idrott eller annat). Utmaning! Arrangera en träning tillsammans med någon eller några av de andra föreningarna i er zon. Hemläxa Hemuppgift Spelarens miljö - i samarbete med

20 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

21 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelaren i centrum EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Johan Fallby Studiematerial Spelarutveckling ett helhetsperspektiv Johan Fallby - i samarbete med

22 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Ha en ökad vetskap om betydelsen ”spelaren i centrum”. Känna till modellen ”växthuset”. Aktivt jobbat med ett studiefall. Gjort en analys på en spelares karriärfas. Spelaren i centrum Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

23 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Johan Fallby idrottspsykologisk rådgivare Spelarutveckling -växthuset Spelarutveckling -växthuset Spelaren i centrum - i samarbete med

24 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Stereotyper Flickor är mer sociala än pojkar Båda könen är lika intresserade av sociala relationer, svarar på sociala förstärkningar på samma sätt och lär lika bra från sociala situationer. I vissa åldrar tillbringar till och med pojkar mer tid med kamrater än flickor. Flickor har lägre självkänsla än pojkar Könen är mycket likvärdiga i deras bedömning av egen tillfredsställelse och självförtroende genom hela barn- och ungdomen. Fler pojkar förbättrar sin självkänsla under tidiga tonåren, troligtvis för att de blir mer uppmuntrade av omgivningen. Flickor är mindre tävlingsinriktade än pojkar Här finns det inga skillnader. Kanske existerar den här myten fortfarande för att flickor och pojkar kanaliserar sina mål på olika sätt. Flickor är mindre analytiska än pojkar Med undantag för små skillnader skiljer sig könen inte åt i logiskt eller analytiskt tänkande. Spelaren i centrum - i samarbete med

25 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Stereotyper Karaktären hos ungdomar stärks av idrott. Framgång i idrott är medfött. Det är bra att “härdas” för att bli bra i idrott. Hjärnan kan inte uppfatta ordet “inte”. Mm, mm… Spelaren i centrum - i samarbete med

26 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Långsiktigt angreppssätt motivationsklimat / miljö Växthuset mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning (Fallby, 2006) Spelaren i centrum inlärningsmiljö föreningens/idrottens kultur kommunikation familj/skola/förening socialt stöd/trygghet ”snabbkuren” ”snabbkuren” - i samarbete med

27 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL spelare kamrater spelare kamrater  känslomässigt stöd  lagom utmaning  konkret hjälp  “markservice”  ge kompletterande perspektiv till idrotten  goda förebilder familj  utveckla egenskaper utanför idrotten  allmänbildning  yrkesutbildning  öka möjligheten för spelaren att verka i samhället  tydlig kommunikation, flexibla, lösningar och stöd skola  utbilda i färdigheter för elitidrott  tydlig kommunikation, flexibla lösningar och stöd  se till hela människan  skapa en god kultur för etik och moral förening  stärka utvecklingsmöjligheter  riktlinjer för etik och moral  verka för tillämpning, utbildning, och forskning  tydlig kommunikation, flexibla lösningar och stöd förbund (Fallby, 2006; baserad på Fallby & Brusvik, 2002; Fallby & Waldner, 2002) Nätverk Spelaren i centrum - i samarbete med

28 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Långsiktigt angreppssätt motivationsklimat / miljö Växthuset mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning (Fallby, 2006) Spelaren i centrum inlärningsmiljö föreningens/idrottens kultur kommunikation familj/skola/förening socialt stöd/trygghet ”snabbkuren” - i samarbete med

29 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Begåvning Intresse Vana Kunskap Idé – Syfte – Mål Medvetenhet Vilja Empati Förstår den du pratar med? Vilka egenintressen finns? Hur vana lyssnare är vi? Vilken förkunskap deltar vi med? Varför pratar vi? Vilken uppmärksamhet deltar vi med? Vill vi agera? Hur väl förstår vi varandra? Samtal Spelaren i centrum - i samarbete med

30 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Långsiktigt angreppssätt motivationsklimat / miljö Växthuset mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning (Fallby, 2006) Spelaren i centrum inlärningsmiljö föreningens/idrottens kultur kommunikation familj/skola/förening socialt stöd/trygghet ”snabbkuren” - i samarbete med

31 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Kultur Samhället Idrotten Familj & vännerFöreningen Laget Spelaren i centrum - i samarbete med

32 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL (Woodman & Hardy, 2004) Uttagningar (sena långdragna, oklara kriterier, orättvisa, olämpliga ansvariga) Ekonomi (orättvisa, skaderehabilitering, brist, differentiering, pengar som maktmedel) Träningsmiljö (monoton, tävlingsinriktad träning, för hård, differentierad behandling, spänningar i miljön) Stress i organisationen Spelaren i centrum - i samarbete med

33 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Stress i organisationen I idrottsmiljö (uttagningar, ekonomi, träningsmiljö, boende) Personlig situation (mat, skador, mål och förväntningar) Ledarskapet (tränare, ledarstil, inlärningssätt) Situation i laget (kommunikation, stämning i laget, roller, nätverk) (Woodman & Hardy, 2004) Spelaren i centrum - i samarbete med

34 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Långsiktigt angreppssätt motivationsklimat / miljö Växthuset mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning (Fallby, 2006) Spelaren i centrum inlärningsmiljö föreningens/idrottens kultur kommunikation familj/skola/förening socialt stöd/trygghet ”snabbkuren” - i samarbete med

35 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL (Martens, 1987, 2004) Inlärningsmiljö Fokus på…  Medbestämmande för spelare  “Learning by doing” ej för mycket instruktion  Lärande kring beslutsfattande om tekniken, ej tekniken i sig  Helheten i stället för detaljerna  Matchlik träning (men ej för mycket match)  Förståelse för spelet genom erfarenhet  Variation, variation, variation  Att spelare skall hjälpa varandra Spelaren i centrum - i samarbete med

36 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Långsiktigt angreppssätt motivationsklimat / miljö Växthuset mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning (Fallby, 2006) Spelaren i centrum inlärningsmiljö föreningens/idrottens kultur kommunikation familj/skola/förening socialt stöd/trygghet ”snabbkuren” - i samarbete med

37 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL  Optimistiska/positiva “beröm, beröm, beröm”  Prestigelöst  Ödmjukhet – omtanke – medmänsklighet – uppmärksamhet  Känsla för individen  Gilla utmaningar  Dialog – kommunikation  Långsiktigt arbete byggt på kunskap  Organisation – förberedelser  Kunskap  Hela karriären “100-procents coachning”  Klara mål Hageskog/Söderberg 2005 Spelaren i centrum - i samarbete med

38 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL grundläggande filosofi De ledare som förmedlar en miljö där förbättrade prestationer ses som en väg att nå bra resultat, snarare än att bra resultat leder till förbättrade prestationer, har större chans att påverka spelare positivt. Spelaren i centrum - i samarbete med

39 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL (Martens, 1987, 2004) Fokus på... Filosofi  Ha roligt  Lära nytt  Deltagande  Inflytande  Vinna  Utklassa  Toppa “Athlete first”“Winning second” Spelaren i centrum - i samarbete med

40 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Situation Resultat- orientering Prestations- orientering Framgång ses som att man: Värde sätts på: Tränaren lägger vikt på hur: Misstag ses som: Idrottare anstränger sig för att: Förbättrat sig själv Ansträngning & inlärning Spelarna utvecklas En del av inlärningen Lära sig något nytt Presterat bra i förhållande till andra Att vara bättre än andra Hur spelarna presterar Framkallande av oro/ångest Vara bättre än andra “Athlete first”“Winning second” Spelaren i centrum - i samarbete med

41 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL  Högre fokus på att idrottaren eller laget ska jämföra sig med andra genom att till exempel vinna eller visa klart högre förmåga.  Motivationen riskerar att kopplas ihop med resultaten (och synen på sig själv) och därmed variera mer på både kort och lång sikt.  Ökad prestationsångest eftersom resultat är svårare att påverka än prestation.  Självkänslan riskerar att påverkas negativt eftersom synen på egen kompetens variera med hur andra presterar.  Självförtroendet påverkas negativt med osäkerhet och minskat eget inflytande.  Ökad risk för sämre lagsammanhållning eftersom spelare jämför sig med varandra både i resultat och prestationshänseende.  Med ökad stress och osäkerhet i miljön ökar risken för både sämre livskvalitet och hälsa.  Högre risk för utbrändhet hos ledare eftersom prestationsångest riskerar att öka och möjlighet att påverka utveckling riskerar att minskas. Resultatorientering Spelaren i centrum - i samarbete med

42 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL  Fokus på att idrottare eller laget ska utveckla sin egen/lagets förmåga.  Motivationen påverkas mindre av hur den egna kompetensen upplevs och det är enklare att påverka målsättning.  Minskad prestationsångest eftersom prestationen hos den enskilde och laget är lättare att påverka än resultatet.  Självkänslan har större potential att utvecklas positivt eftersom spelaren får en högre upplevelse av att kunna påverka själv och spelaren kan utvecklas på den nivå där den befinner sig, inte där de bästa befinner sig.  Mindre stress och bättre socialt stöd i miljön ökar sannolikheten för livskvalitet och bättre hälsa.  Lättare att arbeta med lagsammanhållning och lagmålsättning eftersom prestationen är i fokus med mindre social jämförelse mellan spelare.  Minskad risk för överbelastning och utbrändhet eftersom eget inflytande och medbestämmande kan vara högre. Prestationsorientering Spelaren i centrum - i samarbete med

43 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Långsiktigt angreppssätt motivationsklimat / miljö Växthuset mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning mental träning fysisk / taktisk / teknisk träning (Fallby, 2006) Spelaren i centrum inlärningsmiljö föreningens/idrottens kultur kommunikation familj/skola/förening socialt stöd/trygghet ”snabbkuren” ”snabbkuren” - i samarbete med

44 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Studiefall Eget eller specifierat ”Petter” Spelaranalys Egen spelares karriärsfas markera spelarens nivå i de olika faserna. Praktik Spelaren i centrum Wyllemans modell - i samarbete med Arbetsdokument

45 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jag har tagit del av forskningen gällande de myter & ”sanningar” vid jämförelser mellan pojkars och flickors idrottande. Jag har tagit del av problematiken kring en karriärövergång och jobbat med det. Jag har fått en större förståelse för att föräldrar, tränare, kamrater samt skola har betydelse i de olika karriärövergångar som spelaren tar sig igenom under sin utveckling. Målkontroll Spelaren i centrum - i samarbete med

46 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1.Utföra en analys av en egen spelares utvecklingsfas enligt arbetsmodellen. Hemläxa Spelaren i centrum - i samarbete med Arbetsdokument Wyllemans modell

47 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Skadebehandling EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Per Ingemarsson Studiematerial Akut skadebehandling SvFF Idrotts- och motionsskador Bodynfo - i samarbete med

48 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Ha en större vetskap om rätt utförd träning och dess inverkan mot/på belastningsskador (rygg- och knäproblematik). Ha vetskap om vikten av vila kontra träning. Känna till tillvägagångssätten för behandling vid:  Stukad fotled  Blödning i vad och lår  Tejpning av fotled  Befarad huvudskada  Infektion/feber Skadebehandling Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

49 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Förberedande styrke- och rörelseträning EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jonas Asplund Studiematerial Muscle Action Quality (bok + dvd) Pierre Johansson & Leif Larsson - i samarbete med

50 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

51 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Ha fått en inblick i arbetsmodellen MAQ. Ha vetskap om betydelsen av nyckelorden ”tålamod och strävan efter perfektion”. Förberedande styrke- och rörelseträning Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

52 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Fotbollspelarens fysik En fotbollspelares rörelseschema är ytterst komplext och fysiskt krävande. Spelaren utför under en fotbollsmatch flertalet olika fysiska prestationer som på begränsad tid kopplas till unika situationer. Styrketräning Förberedande styrke- och rörelseträning Diskutera 1.Vad tänker du på när du hör ordet styrketräning? 2.Varför presterar många idrottare bättre efter rehabilitering än innan de skadade sig? - i samarbete med

53 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL MAQ-metoden Styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning MAQ - Muscle Action Quality Träningsmodell som är utformad med olika svårighetsgrader där det krävs att den aktive på ett helt korrekt sätt klarar det program som denne befinner sig i innan nästa steg kan tas. (Styrka, rörlighet, balans och kontroll.) Inledningen av utbildningen syftar till att ge den aktive en god neuromuskulär kontroll (rätt teknik och koordination i rörelsen). Modellen låter sedan den aktive jobba sig genom de olika nivåerna (i egen takt) för att slutligen helt behärska tekniken i explosiva och elastiska övningar. Med rätt inledande instruktioner och vägledning kan den aktive med fördel träna på egen hand (egenträning). - i samarbete med

54 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Nyckelord Förberedande styrke- och rörelseträning Tålamod Yttre och egen press är en faktor som påverkar idrottaren att jaga snabba resultat. Dessvärre ser vi alltmer av detta långt ner i åldrarna vilket i vissa fall kan få förödande konsekvenser. Diskutera: Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att idrottare kan jobba utan press? Hur hanterar vi i vår förening de förväntningar/krav som eventuellt finns? - i samarbete med

55 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Nyckelord Förberedande styrke- och rörelseträning Perfektion Hjärnan registrerar alla rörelser som vi utför (”Detta är viktigt. Så skall jag göra nästa gång”). Det innebär också att det registreras rörelser som kan vara skadliga eller på annat sätt kan påverka kroppen negativt. Gör vi något slarvigt så är det vad hjärnan kommer att komma ihåg till nästa gång. Ju fler repetitioner desto snabbare kan hjärnan plocka fram informationen för just den rörelsen. Översatt till fotbollsträning kan det vara att vi godkänner att fem av sex straffsparkar missar mål. Vi måste tillåta oss att vara noggranna i inlärningsfasen. Sträva efter perfektion. Diskutera Vad är tränarens roll om man ser till strävan efter perfektion? - i samarbete med

56 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Inledande program Styrka Rörlighet Balans Kontroll Förberedande styrke- och rörelseträning Praktik Instruktioner Kroppskontroll - i samarbete med

57 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jag känner att jag har fått en ökad förståelse för hur man kan använda MAQ-modellen i fotbollsträningen. Jag förstår hur viktigt det är med tålamod i inlärningsfasen av ny teknik. Jag har också förstått att strävan efter perfektion har en avgörande betydelse för vilken kvalité slutprodukten kommer att ha. Förberedande styrke- och rörelseträning Målkontroll - i samarbete med

58 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1.Utföra funktionstestet enligt beskrivning på sidan 88-89 i studiematerialet, på hela truppen. 2.Sätta samman en uppvärmning på ca 10 minuter med stöd från de övningar som finns beskrivna i studiematerialet (bok + dvd). 3.Göra ett ”spelarkort” per spelare. Uppgifter som skall vara med är: Personnummer, Namn, Mobil, E-post, Position, Förening Hemläxa Förberedande styrke- och rörelseträning - i samarbete med

59 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

60 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Anfallsspel EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jonas Gradin Christer Swärd Källor internationella jämförelser: Hans Lindbom RI/FK (pojk) SvFF Calle Barrling RI/FK (flick) SvFF - i samarbete med

61 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse i anfallsspel - i samarbete med

62 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Veta skillnaden på spelförståelse och speluppfattning. Veta vad sifferkombinationerna står för i organisationen. Kunna redogöra för grundförutsättningarna i anfallsspel. Veta vad anfallsvapen är. Spelförståelse i anfallsspel Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

63 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse & speluppfattning Spelförståelse Att förstå spelet i teorin  Organisation (spelsystem)  Taktik Speluppfattning Att förstå spelet i praktiken  Hur man löser uppkomna situationer på planen Spelförståelse i anfallsspel Vad är vad? - i samarbete med

64 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Organisation 4-4-2 4 anger antalet backlinjespelare 4 anger antalet mittfältsspelare 2 anger antalet forwards Spelförståelse i anfallsspel Vad står siffrorna för? Målvakten sätts inte ut i kombinationen eftersom det är den enda positionen som är förutbestämd enligt fotbollens spelregler. Enligt traditionen så beskriver detta ett lags utgångspositioner i försvarsspelet. Det är dock lika viktigt att klargöra hur organisationen skall se ut i anfallsspelet. Här vill laget utnyttja sina yttermittfältare i höga utgångslägen, hur formulerar man då organisationen? 4-2-4 - i samarbete med

65 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Grundförutsättningar i anfallsspel Spel Att göra spelytan så bred som möjligt Spel Att göra spelytan så lång som möjligt Spel Att hålla lämpligt avstånd till bollhållare (situationsanpassat) Spel Att utifrån utgångsposition göra sig spelbar (rörelse) bredddjup avståndbarhet Vilka är dom? Spelförståelse i anfallsspel - i samarbete med

66 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Grundförutsättningar i anfallsspel Spelbredd Ger friare ytor även centralt i planen då motståndaren måste försvara över ett större område. Speldjup Är inte enbart att ge alternativ framåt. Det är lika viktigt att ge alternativ till en bakåtpassning (t ex för felvända spelare). Spelavstånd Anpassa avståndet till bollhållaren efter situationen (dock ej för kort). Spelbarhet Rörelsen utan boll för att kunna vara spelbar är mycket viktig. Man kan även vara spelbar bakom spelare om ytan finns. Hur ser det ut? Spelförståelse i anfallsspel - i samarbete med

67 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL UtmanaFinta och dribblaSpel på markerad spelare Väggspel ÖverlappningAvledande rörelse KorslöpningMotrörelseÖverlämning Tvingar motståndaren att agera vilket ger möjlighet till att skapa numerära överlägen (tillsammans med medspelare) Tekniker för att passera motståndare med boll Skapar bra förutsättningar för bollhållare att ta sig förbi motståndare vid 2 mot 2 lägen, t ex med hjälp av väggspel Ett bra sätt att ta sig förbi välorganiserade försvar Att ge utmanande bollhållare alternativ i djupled framåt, också det ett bra sätt att ta sig förbi välorganiserade försvar En rörelse åt en riktning (för att få motståndaren med sig) för att sedan kvickt löpa tillbaka in i ytan man lämnade Samarbete mellan spelare för att skapa nya spelbara ytor (t ex forwards vid inlägg) Samarbete mellan spelare för att skapa nya spelbara ytor (t ex forward som möter och mittfältare som löper i djupled framåt) En motrörelse med bollhållare inblandad (tränas ofta i sidled men kan med fördel användas även i djupled) Vilka är dom? Spelförståelse i anfallsspel Anfallsvapen - i samarbete med

68 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Tema passningsspel Spelförståelse i anfallsspel Praktik Instruktioner - individuellt Utmana (upp med blicken) Distinkt passning (på rätt fot) Anpassad mottagning (kroppsposition) Instruktioner – kollektivt Spelbredd Speldjup Spelbarhet Träningsprogram - i samarbete med

69 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1 Instruktion  Hur ges instruktion? 2 Analysera övning 2 & 3  Hur klarar spelarna av att uppfylla grundförutsättningarna i anfallsspel?  Är det någon grundförutsättning som uppfylls extra tydligt? Spelförståelse i anfallsspel Analysuppgifter - träning 3 Övningsval  Fundera på alternativa övningar (utifrån tema). 4 Målvakten  På vilket sätt tillgodoses träning för Mv? - i samarbete med

70 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jag vet att man skiljer på spelförståelse och speluppfattning och att det är viktigt att ha bra kunskap i båda. Jag vet vad sifferkombinationerna står för när man presenterar ett lags organisation. Jag vet vilka grundförutsättningarna i anfallsspel är och kan redogöra för var och en. Jag kan nämna minst två anfallsvapen och när det är lämpligt att använda dom. Målkontroll Spelförståelse i anfallsspel - i samarbete med

71 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1.Merparten av den egna truppen (sträva mot 100%) skall kunna grundförutsättningarna i anfallsspel och redogöra för var och en. Metod för inlärning är valfri förutsatt att målkontroll genomförs. Hemläxa Spelförståelse i anfallsspel - i samarbete med

72 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

73 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Teknik i anfallsspel - i samarbete med

74 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Ökat kunskapen om de olika individuella tekniker som finns i anfallsspel. Känna till vad kollektiva anfallstekniker är. Tagit del av internationella jämförelser. Veta hur man gör en spelaranalys. Teknik i anfallsspel Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

75 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse Att förstå spelet i teorin  Organisation (spelsystem)  Taktik Speluppfattning Att förstå spelet i praktiken  Hur man löser uppkomna situationer på planen Teknik Din verktygslåda som används för att lösa de uppgifter som uppstår i spelsituationer Repetition Kommer ni ihåg? Teknik i anfallsspel Spelförståelse, speluppfattning & teknik - i samarbete med

76 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Individuella Drivning Fint Dribbling Passning Mottagning Vändning Skott Nick Kollektiva Överlappning Väggspel Överlämning Inlägg Avslut Vilka olika tekniker finns det? Teknik i anfallsspel - i samarbete med

77 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Spelare internationellt har en bättre och mer specialiserad teknik för sin position Tillslagen hos de bästa har utvecklats enormt på senare tid Skott-, passnings- och inläggsfinter vanligare än hos oss Fler utvecklar kombinationen spelförståelse/teknik Pojkar De bästa ländernas spelare har utvecklat en imponerande funktionell teknik. T ex situationsanpassade mottagningar för att:  bibehålla fart  skapa riktningsförändringar  tempoväxla De kan hantera bollen i mycket högt tempo Drivning i hög hastighet, tempoväxling och riktningsförändringar har börjat ersätta fint och dribbling vid offensiva 1 mot 1-situationer Internationella jämförelser Teknik i anfallsspel - i samarbete med

78 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Pojkar Den isolerade tekniska skickligheten har ökat Vi har fått fram många offensiva spelare som är duktiga på att finta och dribbla Tillslaget har blivit bättre Styrkor i svensk fotboll Teknik i anfallsspel Flickor Allmänt en bra isolerad teknik Tekniskt (inte alltid taktiskt) en bra första touch Vi har fått fram många offensiva spelare som är duktiga på att finta och dribbla Tekniken i det korta passningsspelet Skott på liggande boll och i låg fart - i samarbete med

79 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Allmänt att öka farten i teknikmomenten Avslutningar i rörelse Huvudspelet (def. som off.) Tillslag, precision i den längre passningen Pojkar Vi behöver en mera matchlik teknik – vi har stannat kvar vid att utveckla vår isolerade teknik (i jämförelse med de bästa länderna) Avslutningsteknik 1 mot 1 – offensivt och defensivt Förbättringsområden Teknik i anfallsspel - i samarbete med

80 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Betona vikten av kunskap i teknisk instruktion Ge spelaren en bättre självbild Träna mer på det vi är bra på Positionsanpassa/specialisera när spelarna är mogna… Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som utmanar kunnandet Pojkar Träna mer matchlikt, testa och sätta in våra tekniska färdigheter i matchlika moment Skaffa sig en bra teknisk bas att stå på och utveckla den med spelmoment och spelträning i ett tempo som utmanar spelarens kunnande Organisera spelet (på träning) så att spelarna hamnar i offensiva och defensiva 1 mot 1-situationer Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som utmanar kunnandet Åtgärder Teknik i anfallsspel - i samarbete med

81 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Instruktioner Anfallsspel – position & passningsspel  Tillbakaspel, spelvändning, uppspel  Samarbetet med medspelarna Fysik  Reaktions och accelerationssnabbhet  Styrka Vad kan vi som lagtränare? Teknik i anfallsspel Målvaktsinstruktör - i samarbete med

82 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Anfallsvapen Utmana Finta och dribbla Spel på markerad spelare Väggspel Överlappning Avledande rörelse Korslöpning Motrörelse Överlämning Väggspel - instruktioner Utmana Passning Tempoväxling Teknik i anfallsspel Praktik Träningsprogram - i samarbete med

83 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1  Vilka var instruktionspunkterna och var det någon som kändes extra tydlig? 2  Hur är de grundläggande tekniska färdigheterna gällande 1:a tillslag – mottagning & passningskvalitét? 3  Hur väl följdes temat i spelövningen? Teknik i anfallsspel Analysuppgifter - träning - i samarbete med

84 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jag har fått ett större kunnande om de olika individuella teknikerna som är bra att behärska i anfallsspel. Jag har fått en större förståelse för hur viktigt det är att samarbeta i anfallsspel. Jag vet hur och varför man gör en spelaranalys. Teknik i anfallsspel Målkontroll - i samarbete med

85 Styrkor (att förstärka) 1.------------------------------------------- 2.------------------------------------------- 3.------------------------------------------- Svagheter (att förbättra) 1.------------------------------------------- 2.------------------------------------------- 3.------------------------------------------- Teknik i anfallsspel Hemuppgift EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med

86 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

87 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Försvarsspel EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jonas Gradin Christer Swärd Källor internationella jämförelser: Hans Lindbom RI/FK (pojk) SvFF Calle Barrling RI/FK (flick) SvFF - i samarbete med

88 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse i försvarsspel - i samarbete med

89 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Kunna redogöra för grundförutsättningarna i försvarsspel. Känna till arbetssätten i försvarsspel och veta prioriteringarna i dessa. Spelförståelse i försvarsspel Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

90 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse & speluppfattning Spelförståelse Att förstå spelet i teorin  Organisation (spelsystem)  Taktik Speluppfattning Att förstå spelet i praktiken  Hur man löser uppkomna situationer på planen Spelförståelse i försvarsspel Vad är vad? - i samarbete med

91 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Organisation 4-4-2 4 anger antalet backlinjespelare 4 anger antalet mittfältsspelare 2 anger antalet forwards Spelförståelse i försvarsspel Vad står siffrorna för? Målvakten sätts inte ut i kombinationen eftersom det är den enda positionen som är förutbestämd enligt fotbollens spelregler. Enligt traditionen så beskriver detta ett lags utgångspositioner i försvarsspelet. Det är dock lika viktigt att klargöra hur organisationen skall se ut i anfallsspelet. Här vill laget utnyttja sina yttermittfältare i höga utgångslägen, hur formulerar man då organisationen? 4-2-4 - i samarbete med

92 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Grundförutsättningar i försvarsspel Press Skall alltid vara den spelare som är närmast motståndarnas bollhållare och avser att:  vinna boll (modet att vinna boll)  förhindra passning framåt  vinna tid åt egna laget (för organisation)  styra åt, för det egna laget, fördelaktigt håll Understöd Är täckning till spelaren som pressar motståndarnas bollhållare för att:  man skall kunna ingripa om den pressande spelaren blir överspelad (det är svårt att ge ett effektivt understöd om man är i numerärt underläge) Täckning Innebär att man bevakar de ytor som är attraktiva för motståndarna samt att man har beredskap för:  att bryta passning  att ge understöd  att inleda press  att markera Markering Är att ta position mellan motståndaren och det egna målet (bollen i synfältet) för att man skall kunna:  bryta passning framför motståndaren  hålla motståndaren felvänd Vilka är dom? Spelförståelse i försvarsspel - i samarbete med

93 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Grundförutsättningar i försvarsspel Press Det skall alltid vara den spelare som befinner sig närmast motståndarnas bollhållare som inleder pressen. Understöd Att ge täckning till den spelare som pressar. Täckning Att bevaka de ytor som kan vara attraktiva för motståndarna samt att ha beredskap för att bryta passning, pressa, ge understöd och att markera. Markering Är att ta position mellan det egna målet och motståndaren. Viktigt att man ser bollen. Hur ser det ut? Spelförståelse i försvarsspel - i samarbete med

94 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse i försvarsspel Arbetssätt försvarsspel Markeringsförsvar Prioritering 1.Markering 2.Press 3.Täckning 4.Understöd Positionsförsvar Prioritering 1.Press 2.Täckning 3.Understöd 4.Markering - i samarbete med

95 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Grundförutsättningar i försvarsspel Press Understöd Täckning Markering Spelförståelse i försvarsspel Praktik Försvarsspel – instruktioner Individuellt Press Täckning Kollektivt Zonmarkering (när- & avståndsmarkering) Överflyttning/centrering Träningsprogram - i samarbete med

96 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1  Hur sker instruktion? 2  Vilken nivå befinner sig spelarna på när det gäller försvarsarbete kollektivt? Finns det några skillnader i agerandet flickor/pojkar? Spelförståelse i försvarsspel Analysuppgifter - träning 3  Fundera på alternativa övningar. (Utifrån den egna organisationen) - i samarbete med

97 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Jag vet vilka grundförutsättningarna i försvarsspel är och kan redogöra för var och en. Jag vet vad markeringsförsvar och positionsförsvar är och kan redogöra för de generella prioriteringarna i båda arbetssätten. Spelförståelse i försvarsspel Målkontroll - i samarbete med

98 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1.Merparten av den egna truppen (sträva mot 100%) skall kunna grundförutsättningarna i försvarsspel och redogöra för var och en. Metod för inlärning är valfri förutsatt att målkontroll genomförs. Hemläxa Spelförståelse i försvarsspel - i samarbete med

99 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

100 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Teknik i försvarsspel - i samarbete med

101 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Känna till de individuella försvarsteknikerna. Tagit del av internationella jämförelser. Teknik i försvarsspel Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

102 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Spelförståelse Att förstå spelet i teorin Organisation (spelsystem) Taktik Speluppfattning Att förstå spelet i praktiken Hur man löser uppkomna situationer på planen Teknik Din verktygslåda som används för att lösa de uppgifter som uppstår i spelsituationer Repetition Kommer ni ihåg? Spelförståelse, speluppfattning & teknik Teknik i försvarsspel - i samarbete med

103 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Individuella Press Brytning Tackling Markering Vilka olika tekniker finns det? Teknik i försvarsspel Diskutera Mot rättvänd och felvänd  Vinna bollen Bryta framför Kroppskontakt – stå på benen Glidtackling – sista utvägen När- och avståndsmarkering - i samarbete med

104 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Instruktioner Försvarsspel – position  Vid skott och djupledspassning/friläge  Samarbetet med medspelarna Fysik  Reaktions och accelerationssnabbhet  Styrka Vad kan vi som lagtränare? Teknik i försvarsspel Målvaktsinstruktör - i samarbete med

105 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Många länder använder positionsförsvar med markeringsinslag Spelarna jobbar ofta utan understöd i 1 mot 1 Markeringsinslaget betonas kraftigt i straffområdet Spelaren bryter ofta framför (ligger nära) Tackla och glidtackla är en god teknik hos de bästa spelarna Spelaren använder ofta armarna för att vinna bollen Pojkar Många länder använder positionsförsvar med markeringsinslag Markeringsinslaget betonas kraftigt i straffområdet Spelaren bryter ofta framför (ligger nära) Tackla och glidtackla är en god teknik hos de bästa spelarna Spelaren använder ofta armarna för att vinna bollen Teknik i försvarsspel Internationella jämförelser - i samarbete med

106 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor 1 – 1 defensivt, vinna bollen Blockera skott och inlägg Huvudspelet, försvarsnick Bryta framför, starta kontring Pojkar 1 – 1 defensivt, vinna bollen Blockera skott och inlägg Samarbete med mv Försvarsnick, samarbete med mv Teknik i försvarsspel Förbättringsområden - i samarbete med

107 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Flickor Betona vikten av kunskap i teknisk instruktion i försvarsspelet Ge spelare modet att vinna bollen Träna oftare på försvarstekniker Positionsanpassa/specialisera när spelarna är mogna… Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som utmanar kunnandet Pojkar Träna mer matchlikt, testa och sätta in våra tekniska färdigheter defensivt i matchlika moment Skaffa sig en bra teknisk bas att stå på och utveckla den med spelmoment och spelträning Träna och spela matcher varje vecka i ett tempo som utmanar kunnandet Organisera spelet (på träning) så att spelarna hamnar i offensiva och defensiva 1 mot 1-situationer. Ibland utsättas för man-man markering Teknik i försvarsspel Åtgärder - i samarbete med

108 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Kollektiva försvarsmetoder Överflyttning Centrering Uppflyttning Individuellt försvarsspel Press – instruktioner Fotställning Fotarbete Pressavstånd Tackling/brytning instruktioner Fotarbete (låtsasbryta) Använd kroppen Vinn bollen, kontra Teknik i försvarsspel Praktik Träningsprogram - i samarbete med

109 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL 1  Vilken/vilka instruktionsmetoder används? 2  Hur är de grundläggande tekniska färdigheterna gällande individuell försvarsteknik? Teknik i försvarsspel Analysuppgifter - träning 3  Fundera på alternativa övningar. (Utifrån den egna organisationen) - i samarbete med

110 Styrkor (att förstärka) 1.------------------------------------------- 2.------------------------------------------- 3.------------------------------------------- Svagheter (att förbättra) 1.------------------------------------------- 2.------------------------------------------- 3.------------------------------------------- Teknik i försvarsspel Hemuppgift EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med

111 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

112 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Prestationspsykologi EN DEL AV SVENSK FOTBOLL ? - i samarbete med

113 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Känna till hur det undermedvetna styr handlingen. Fått kännedom om hur prestationen påverkas av egna/andras krav i förhållande till potential. Känna till hur attityd/inställning kan påverka det tekniska utförandet. Prestationspsykologi Efter träffen skall deltagaren - i samarbete med

114 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Bakgrund Deltagares ansvar och spelarens miljö Deltagares ansvar och spelarens miljö Spelaren i centrum Förberedande styrke- och rörelseträning Förberedande styrke- och rörelseträning Spelförståelse i anfallsspel Spelförståelse i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i anfallsspel Teknik i försvarsspel Teknik i försvarsspel Prestationspsykologi Kost Skadebehandling Spelförståelse i försvarsspel Spelförståelse i försvarsspel Avslutning - i samarbete med

115 EN DEL AV SVENSK FOTBOLL Kost & näringslära EN DEL AV SVENSK FOTBOLL ? - i samarbete med


Ladda ner ppt "EN DEL AV SVENSK FOTBOLL - i samarbete med Elitprojektet Värmland Elitprojektet Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser