Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Roihu2016.fi. ROIHU FINNJAMBOREE 2016 Byggläger 15-19.7. ROIHU 20-28.7.2016 Rivningsläger 29-31.7 15 000 deltagare 2 000 inter- nationella deltagare 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Roihu2016.fi. ROIHU FINNJAMBOREE 2016 Byggläger 15-19.7. ROIHU 20-28.7.2016 Rivningsläger 29-31.7 15 000 deltagare 2 000 inter- nationella deltagare 2."— Presentationens avskrift:

1 roihu2016.fi

2 ROIHU FINNJAMBOREE 2016 Byggläger 15-19.7. ROIHU 20-28.7.2016 Rivningsläger 29-31.7 15 000 deltagare 2 000 inter- nationella deltagare 2 000 kompis- deltagare 1 000 deltagare på familje- lägret

3 LÄGERPLATSEN I EVOIS  I Tavastehus  Fast stamnät för  Vatten  El  Gråvatten  IT  Materiallager

4 LÄGERSTABEN Strategisk lägerchef Heikki Otsolampi Operativ lägerchef Jaakko ”Piitu” Piitulainen Servicechef Vesa-Pekka ”Vesku” Murtovaara Servicechef Matti Väätäinen Chef för scoutfostran Anna-Mari ”Iitu” Martikainen Chef för scoutfostran Maria ”Kerttu” Nikkari Upplevelsechef Julius ”Julle” Oförsagd Resurschef Mikko ”Kape” Väisänen Samarbetschef Anne Salmela Projektchef Ari Vänskä Projektkoordinatorer Anni Ylinen och Taru Wallenius

5 ROIHU ÄR EN UPPLEVELSE SOM RÄCKER HELA ÅRET!

6 ROIHUÅRET GNISTOR Gnistaktiviteterna skapar lägerstämning under våren 2016. –Gnistorna kan utföras på möten eller utfärder. –En del av gnistorna är planerade att utföras på vargunge- och äventyrsscoutläger sommaren 2016. Knistron – tävlingspaketet för vu:n och äventyrsscouter kan användas av kårer och regioner t.ex. under sommarlägren 2016 Kårerna kan dessutom under våren 2016 ordna marknadsföringsjippon för att få med kompisdeltagare på lägret.

7 ROIHUÅRET LÄGRET: Finnjmaboreen Roihu 2016 20-28.7.2016. –Byggläger 15.-19.7.2016 –Rivningsläger 29.7.-31.7.2016 GLÖDAR: Kårutfärd hösten 2016 med minnen från lägret Kår- eller regionvisa serviceprojekt hösten 2016

8 ANMÄLNING OCH LÄGERAVGIFT

9 ANMÄLNING TILL LÄGRET 1.11.2015-24.1.2016 Lägret är för spejar-, explorer- och roverscouter samt äldre ledare Medlemsavgiften för 2016 ska vara betald. Åldersgräns: De som fyller 12 år 2016 eller är äldre kan delta De som fyller 11 år 2016 eller är yngre än det kan delta genom att anmäla sig tillsammans med sina vårdnadshavare till familjelägret.

10 ANMÄLNINGEN Alla anmäler sig via FS:s medlemsregistersystem, Kuksa –Myndiga scouter anmäler sig via Kuksa genom att logga in direkt med sitt eget scout-ID –Minderåriga anmäls av sina vårdnadshavare med hjälp av vårdnadshavarens egen Kuksaprofil. Kåren hjälper vårdnadshavarna att skapa sina profiler. De vårdnadshavare vars uppgifter läggs in i Kuksa får automatiskt e-post med registreringsinstruktioner –Kompisdeltagare och de barn som kommer till familjelägret anmäls också via Kuksa via en skild anmälningslänk. Anmälningstiden är 1.11.2015-24.1.2016 Anmälningslänkarna och instruktioner finns på www.roihu2016.fi/anmälan

11 LÄGERAVGIFTEN Lägeravgiften är 220-240 euro beroende på deltagarantalet. –Lägeravgiften fastställs i februari 2016 då deltagarantalet klarnat. –Barn födda 2009 eller senare har en lägre deltagaravgift Dygnsavgiften är 31€ Avgiften faktureras i april 2016.

12 LÄGERAVGIFTEN Det är möjligt att få stöd för lägeravgiften i form av ett Roihu- stipendium. Ansökningen fylls i i samband med anmälningen i Kuksa. Anmälningen är villkorlig för dem som ansökt om stipendium tills besultet om stipendieutdelningen kommer. Stipendierna beviljas enligt ekonomiskt behov: i ansökan krävs noggranna uppgifter om familjens ekonomiska situation. Roihu har i bruk semester- och sommarjobbsgaranti –Du kan anmäla dig nu och ifall du får jobb och/eller inte får semester för lägertiden kan du genom att uppvisa ett intyg av arbetsgivaren annulera ditt deltagande kostnadsfritt fram till 31.5.2016.

13 RESURSE R SAMARBETE UPPLEVELS E LÄGERLEDNINGEN SERVIC E VAD BESTÅR LÄGERAVGIFTEN AV? FOSTRAN ekonomiförvaltning, HR (Human Resources) infrastruktur, teknik, säkerhet, mat, sjukvård och räddningsberedskap Roihu-årets program för alla åldersgrupper löner för tre projektanställda marknadsföring, kommunikation, digitala tjänster, lägerarkitektur underläger och internationellt

14 ANNULERINGSVILLKOR Anmälningen är bindande. Fram till 31.3.2016 kan du annullera ditt deltagande kostnadsfritt. Ger du återbud efter det returneras inte deltagaravgiften, men du har möjlighet att anmäla en annan person i ditt ställe. Om orsaken till annulleringen är sjukdomsfall eller olycka som drabbat dig eller en nära anhörig kan du, ifall din medlemsavgift för år 2016 är betald, genom att uppvisa läkarintyg söka om ersättning för deltagaravgiften direkt från försäkringsbolaget som står för scoutförsäkringen.

15 PÅ LÄGRET

16 ASUMINEN LEIRILLÄ Det finns 6 underläger –I ett underläger bor 2000-2500 lägerdeltagare –Underlägren är uppdelade i 4-6 byar med ca 500 personer var. –Byarna består av lägerkårer med 40-120 lägerdeltagare Utgångsläget är att alla lägerdeltagare bor med sin kår i den egna lägerkåren. I familjelägret bor huvudsakligen under 12-åringarna med sina vårdnadshavare Måltiderna serveras i underlägret –Uppdragen i köket lediganslås på samma sätt som de övriga uppdragen. Lägerkåren behöver inte utse ledare för ändamålet.

17 PROGRAM- SPEJARSCOUTER På Roihu besöker spejarscouterna sex olika programdalar. Tema för dalarna är –företagsamhet –välmående –vatten –global fostran –upplevelser –kreativitet

18 PROGRAM - EXPLORERSCOUTER På Roihu består explorerscouternas program av –löpeldar –uppdrag –aktiviteter Aktiviteterna har följande teman: –Natur- och friluftsliv –Upplevelser –Välmående, –Kreativitet –Scoutingens värderingar Löpeldarna för explorerscouterna utanför lägerområdet för ett dygn för något spännande program i grupper på 20 personer. Genom sitt uppdrag har explorerscouterna möjlighet att bidra till att göra ett läger för 15 000 personer. Room Escape –spel, kulturens natt, motorbuller

19 EXPLORERSCOUTERNAS UPPDRAG Genom sitt uppdrag har explorerscouterna möjlighet att bidra till lägerupplevelsen för 15 000 lägerdeltagare. Omfattningen på uppdragen motsvarar ca två lägerdagar. Explorerscouten kan välja sitt uppdrag på två sätt: –Anmäla sitt intresse för ett lediganslaget uppdrag ELLER –Välja uppdrag i samband med den skilda anmälningen i februari. Då väljer explorerscouten också typ av Löpeld hen önskar delta i.

20 PROGRAM - ROVERSCOUTER Utöver heltidsuppdraget eller halvtidsuppdraget erbjuds roverscouterna eget program Temat för roverscoutprogrammet på Roihu är –välmående och självutveckling –samhälle och påverkan –natur och friluftsliv På lägret finns det också take away- aktiviteter som kan göras när som helst, var som helst och med vem som helst. Dessutom utlovas skickliga talare, extremnatt och konkreta internationella upplevelser. Gästföreläsar eextremenatt intern-ationellt

21 INTERNATIONELLT En av målsättningarna för Roihu är att erbjuda internationella upplevelser åt möjligast många. Roihu blir alltså ett internationellt storläger. Målsättningen är att möjligast många ska få en långvarig vänkår. De utländska scouterna bor i finländska lägerkårer på lägret. Om det kommer enstaka internationella kompisar löses boendet från fall till fall i synnerhet om deltagaren är minderårig. Deltagaravgiften och anmälningstidtabellen är den samma för alla deltagare, också för utländska scouter.

22 KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

23 INFORMATIONSKANALER Webbsidan www.roihu2016.fi/svwww.roihu2016.fi/sv Lägerbrev Roihu-post och nyhetsbrev till kårernas Roihu- kontaktpersoner –Roihu-posten är ett infopaket som det lönar sig att bekanta sig med väl. Paketet innehåller också marknadsföringsmaterial till kårerna Följande infopaket skickas i mars. –Månatligt elektroniskt nyhetsbrev (skickas from. februari också till lägerkårcheferna

24 INFORMATIONSKANALER Sociala medier (FB, Instagram, Twitter, LinkedIn, SnapChat, Ask.fm) Synlighet på evenemang Scouttidningar & kårpost

25 TIDTABELL E-post till Roihu-kontaktpersonerna 1 gång/mån Roihu-post till kårerna i mars 2016 Första lägerbrevet i februari –Distribueras per e-post Andra lägerbrevet och deltagarens bok maj 2016 –Distribueras per post

26 TIPS FÖR MARKNADSFÖRING AV ROIHU I KÅREN Uppmuntra scouterna i din kår att delta i lägret fastän du inte själv skulle kunna delta! Häng upp lägerplanschen på kårlokalen, om den inte redan hänger där. Locka med kompisdeltagare genom att ordna ett marknadsföringsjippo på våren 2016 (lägerorganisationen bistår med material) Bekanta er med Roihus gnistor, d.v.s. aktivitetstips (publiceras på Roihus nwebbsida i november-december 2015) och utför dem på möten och utfärder Nog står det väl något om Roihu i er kårtidning? Kanske du kan skriva något? Ordna en informationskväll för föräldrar och/eller ledare.

27 MATERIALBANK Allt Roihus officiella material (bl.a. logon och banners) finns på Roihus nätsida http://roihu2016.fi/sv/material http://roihu2016.fi/sv/material Alla Roihu- videor finns på Roihus YouTube-kanal http://roihu2016.fi/videothttp://roihu2016.fi/videot

28 ROIHU-SHOP Roihuprodukter säljs både i Roihus nätbutik och på lägret. Nätbutiken öppnar 6.12.2015, då de första produkterna kommer till salu. –Fler produkter läggs till sortimentet under våren.

29 roihu2016.fi VI SES PÅ ROIHU!


Ladda ner ppt "Roihu2016.fi. ROIHU FINNJAMBOREE 2016 Byggläger 15-19.7. ROIHU 20-28.7.2016 Rivningsläger 29-31.7 15 000 deltagare 2 000 inter- nationella deltagare 2."

Liknande presentationer


Google-annonser