Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärlek, sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning Lotta Löfgren-Mårtenson, Professor, sexolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärlek, sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning Lotta Löfgren-Mårtenson, Professor, sexolog."— Presentationens avskrift:

1 Kärlek, sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning Lotta Löfgren-Mårtenson, Professor, sexolog

2 Perspektiv Allmänmänskligt perspektiv – handlar inte om “vi och dom” Samspelsperspektiv på sexualitet Normkritiskt perspektiv Delaktighetsperspektiv – lyssna på dem det gäller! Våghalsigt att utge sig för expert!

3 On/Off stage – Privat/Offentligt

4 Några dilemman: Kan självständighet utvecklas i en beroendesituation? Vad är ”normalt” och vem bestämmer det? Hur/när/ska personal och anhöriga tala om sexualitet och samlevnad med unga med IF? Finns det en gräns för vad personal kan hjälpa till med? Vilken i så fall, och varför? Vem ska vara röst åt den som själv inte kan tala?

5 Sexuella script/manus Tidstypiska, kulturella och samhälleliga normer Vem får en person ha sexuellt umgänge (en sexualitet) med? Vad är acceptabelt/oacceptabelt beteende? När är det rätt att ha sexuellt umgänge? Var är det tillåtet/otillåtet att ha sexuellt umgänge? Varför har människan sexuellt umgänge?

6 ”Hon är liksom nöjd med hur det blir bestämt” Omgivningen och unga med IF Normativ och skyddad värld Det annorlunda kopplas till funktionsnedsättningen Ambivalenta föräldrar – oro för negativa konsekvenser av sexualiteten, önskan om ett gott liv Personalens dilemma – ansvar, tillåtelse, kontroll

7 ”Sex kan va gött, om man säger hur man vill ha det” Sexuella uttryck och beteendemönster Socialiseras in i en heterovärld - tillräckligt annorlunda att ha en IF Saknas förebilder, alternativa sociala arenor och en öppenhet för olika sexualiteter Stora variationer: kramar, pussar, kel, kroppskontakt/-känsla vanligare än samlag Stegvisa erfarenheter – många positiva

8 ”Hennes mamma tyckte vi skulle mogna först” Samspelet mellan de unga Osäkerhet kring när/var/OM det är tillåtet med sexuella handlingar och relationer Många drömmer om en partner, få anser att föräldraskap är realistiskt. De som blir föräldrar har oftast en lindrig IF Konsten att flirta – attraktionshierarki

9 ”Nätet är bästa stället om man vill ragga!” Internet och unga med IF ”Alla” använder sociala medier och internet idag Sociala och kärleksmässiga skäl Kontakt med redan kända vänner och partners, ”raggar” potentiella partners, några träffar okända IRL Positivt risktagande – ”addar” och ”blockar” Fåtal ser på porr, främst killar

10 ”Det är ju det här med brustna hjärtan och allt…” Omgivningens syn, förhållningssätt Även personal och föräldrar är på nätet Ambivalent bild – risk för övergrepp och ”lurendrejeri”, men också möjligheter till social gemenskap Lär ut ”nätikettregler” Ny teknik förändrar beteeenden – alla är uppkopplade alltid Går inte att tidsbegränsa användande och kontrollera innehåll

11 ”Jag hittar inte nån ens här…” De ungas erfarenheter I stort en positiv social arena Alternativa identiteter Några få realiserar drömmen om att hitta en partner via nätet Risk för besvikelser och oinfriade förhoppningar Monogama relationer på nätet, kärleksideologin råder Medvetna om risker, men agerar inte alltid utifrån dessa

12 ”Det är bra att få veta, så att man inte gör fel” Sex- och samlevnadskunskap Många elever särskolan får mindre sexualkunskap än andra Heteronormativ och könsstereotyper Mer fokus på risk än på lust Information som motsvarar livserfarenhet, inte alltid samma som ålder De unga vill få mer kunskap och diskutera mera Personal behöver utbildning

13 ”Tror inte vi har några bögar här” Normkritisk pedagogik Sexualitet som en värdefull och positiv del av livet, istället för en riskfaktor Modeller som balanserar de ungas egna behov och omgivningens oro och ansvar Låta unga med IF utveckla förmågor och strategier för att själva ta ansvar för sin sexualitet -

14 Hip to be Crip? Crip-teori har paralleller till gay och queer Granskar det ”onormala och normala” Analyserar uppfattningar om det ideala livet Funktionsnedsatt – funktionsfullkomlig Omfamna sitt ”stigma” Passar kanske bättre för personal än för personer med IF?

15 Lättläst

16 TACK SÅ MYCKET!


Ladda ner ppt "Kärlek, sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning Lotta Löfgren-Mårtenson, Professor, sexolog."

Liknande presentationer


Google-annonser