Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internbudget 2016 Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnd Volymförändringar Resursfördelning Omfördelningar Reduceringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internbudget 2016 Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnd Volymförändringar Resursfördelning Omfördelningar Reduceringar."— Presentationens avskrift:

1 Internbudget 2016 Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnd Volymförändringar Resursfördelning Omfördelningar Reduceringar

2 Volymförändringar Förskola, barn och timmar Fritidshem, barn och timmar Pedagogisk omsorg Grundskola Gymnasieskola Särskola

3 Resursfördelning Förskola, grundbelopp per årsveckotimme Fritidshem, grundbelopp per årsveckotimme Pedagogisk omsorg, grundbelopp per årsveckotimme Grundskola, grundbelopp per elev/år och stadie Socioekonomiska fördelning Tilläggsbelopp Nyanlända Lokaler

4 Skollagens krav Lika villkor Beslut före årsskifte Transparens Prejudikat

5 Bidrag per elev Undervisning Lärverktyg Måltider Elevhälsa Lokalkostnader (inkl lokalvård och kapitalkostnader) Administration 3% Grundbelopp Moms 6% (Fristående vht) Socioekonomisk strukturresurs Tilläggsbelopp Eventuella satsningar

6 Yrkanden/frågor Detaljeringsgrad, måltider, lokaler Socioekonomisk resursfördelning Statistik från SCB Förvaltningsövergripande kostnader, projektmedel Ofördelade resurser Insatser för nyanlända Kultur- och fritidslokaler Bidrag per timme, reducering från 26:e Statsbidrag per huvudman Maxtaxa, statsbidrag och avgifter

7

8 Fördelningar Grundbelopp till tilläggsbelopp Socioekonomi förskola Socioekonomi fritidshem Statsbidrag

9 Reduceringar Nämnd och central förvaltning Fritidshem Livsmedel Inköp Avgifter på kultur- och fritidslokaler Undervisning/pedagogisk verksamhet

10 Grundbeloppskalkyl - Förskola

11 Socioekonomisk strukturresurs Socioekonomisk strukturresurs per skolområde inkl adm. SkolområdeFörskolaFritidshemGrundskola kr/timme kr/elev Skolområde Östra217616 191 Skolområde Norra3971019 658 Skolområde Västra133394 094 Skolområde Södra143343 743 Socioekonomisk strukturresurs per fristående enhet inkl adm och moms EnhetFörskolaEnhetFritidshemEnhetGrundskola kr/timme kr/elev Anton Lillanton förskola74Anton Österäng friskola157Anton Österäng friskola7 261 Anton Österäng förskola449Antonskolan Blekedamm friskola31Antonskolan Blekedamm friskola2 965 Förskola Vildriket77Axona friskola23Axona friskola3 288 Jollens förskola72Föreningen hemvisten35Kristianstads Montessori skola3 204 Kristianstads Montessori förskola97Kristianstads Montessori skola37Lejonskolan Friskola1 788 Magleladan förskola91Norra Ströös fritidshem28Rickarums Skolförening2 088 Montessori Degeberga Små hjärtan81Rickarums Skolförening10Trolle Ljungby Friskola3 138 Montessoriförskolan Solen71Trolle Ljungby Friskola29 Mårten Gås förskola59 Möllekullens förskola77 Naturförskolan Sally AB114 Norra Ströö förskola69 Nymö förskola65 Päronet montessori förskola58 Regnbågens förskola67 Rickarums förskola80 Simförskolan Sally91 Smultronstället förskola59 Trolle förskola73 Vintergatans förskola71

12 Bidragsutbetalningar Höjd maxtaxa fr o m 2016-01-01 Mall för avgiftsberäkning December bidragsutbetalning Januari månads inrapportering Grund- och kontaktuppgifter Kammarrättsdom


Ladda ner ppt "Internbudget 2016 Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnd Volymförändringar Resursfördelning Omfördelningar Reduceringar."

Liknande presentationer


Google-annonser