Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram – enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram – enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Handlingsprogram

11

12 – enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

13

14

15 Nacka kommun

16 Räddningstjänsten i Nacka

17

18

19

20 Innehållsförteckning

21

22 Inledning Syfte och omfattning Avgränsning Målstyrning Delegation

23 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor – nationella mål

24 Övergripande mål – Nacka kommun

25 Nacka kommun – En säker och trygg kommun

26 Riskbild i Nacka kommun Riskinventering –Nacka kommun

27 Figur ‑ Procentuell fördelning mellan insatser i Sverige och Nacka kommun mellan 1998 och 2003, www.srv.se –Närliggande kommuner Förteckning över särskilda objekt –Objekt med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § –Objekt som omfattas av ”Seveso- lagstiftningen” –Farligt godstransportvägar Hamnar och dess gränser i vatten

28 Figur ‑ Nacka kommuns hamnar och dess gränser i vattnet inom vilket kommunen ansvarar för räddningstjänst

29 Räddningstjänsten i Nacka kommun Styrdokument –Vision –Verksamhetsidé –Övergripande mål –Strategi Kritiska framgångsfaktorer och processorganisation

30 Figur ‑ Processorienterat arbetssätt

31 Figur ‑ Räddningstjänstens huvudprocesskarta Räddningstjänstens roll i kommunen

32 Figur ‑ Räddningstjänstens linjeorganisation Personal –Personalorganisation  januari 2005 –Kompetens Tjänster inom räddningstjänsten i Nacka Tillsyner inom förebyggande verksamhet Fullgöra uppgifter som räddningsledare Samverkan

33 Räddningstjänsten - huvudprocesser Planera och leda verksamheten

34 Figur ‑ Processkarta Planera och leda verksamheten Informera och utbilda externt

35 Figur ‑ Processkarta Informera och utbilda externt –Resurser –Mål Medverkan i samhällsprocessen –Resurser –Mål Tillsyn

36

37 Figur ‑ Nacka kommuns processkarta för tillsyn

38 Figur ‑ Processkarta Tillsyn enligt LSO och LBE –Resurser –Mål Förbereda och utveckla material –Resurser –Mål Förbereda insats

39 Figur ‑ Processkarta Förbereda insats –Resurser –Mål Utföra räddningsinsats –I fredstid Resurser Förmåga

40 Figur ‑ 7 Räddningstjänstens körtider i kommunen –Under höjd beredskap Resurser Förmåga –Mål

41 Räddningstjänsten – stödprocesser Rekrytera och utveckla personal Följa upp och förbättra Administrera

42 Alarmering

43 Sotningsverksamheten – rengöring och kontroll av brandskyddet


Ladda ner ppt "Handlingsprogram – enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor."

Liknande presentationer


Google-annonser