Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdstrender "Vi ska utnyttja solen och vindarna och jorden till att skapa bränsle till våra bilar och driva våra fabriker. Och vi ska förvandla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdstrender "Vi ska utnyttja solen och vindarna och jorden till att skapa bränsle till våra bilar och driva våra fabriker. Och vi ska förvandla."— Presentationens avskrift:

1

2 Naturvårdstrender

3 "Vi ska utnyttja solen och vindarna och jorden till att skapa bränsle till våra bilar och driva våra fabriker. Och vi ska förvandla våra skolor, högskolor och universitet för att möta den nya tidens krav. " Ur Barack Obamas installationstal

4 Image size: pixel 206 x 167 150 dpi Image size: cm 3.49 x 2.83 150 dpi Image size: inch 1.373 x 1.113 150 dpi Image size: pixel 206 x 167 150 dpi Image size: cm 3.49 x 2.83 150 dpi Image size: inch 1.373 x 1.113 150 dpi Image size: pixel 206 x 167 150 dpi

5 S-kurvan på väg mot mer LHU i skolan Experiment Pilotprojekt Stödsystem byggs upp Popularisering Brett politiskt stöd Reglering Modellskolor visar vägen

6 Skolor Nuläge: Stöd i styrdokument Saknar bred implementering 77%? av eleverna har ingen el. bristande kompetens för hållbar utveckling enl lärarna WWF: Modellskolor Rådslag Fortbildning & material Påverka stödet

7 Nuläge: Ny högskolelag Många initiativ Men saknar bred implementering WWF: Påskyndare Växla upp Modellhögskola Fortbildning och material Universitet & högskolor

8 ModellskolorModellskolor Tomtebogårdsskolan Hedlundaskolan Hosjöskolan Norrsundsskolan Björknässkolan Globala gymnasiet Porthällagymnasiet Rudbeckianska gymnasiet Mälardalens högskola Polhemsgymnasiet

9 Björknässkolan

10 Björknässkolan

11 Skolan Nacka kommun F-9 5 Fritidshem Klubb Träningsskola / Gymnasiesär / Mindre undervisningsgrupper 1000 elever totalt 160 personal

12 Historia Skola från 1930 talet Vuxit….. Miljöarbete aktivt från ca 1992 Rast och miljöpersonal

13 Miljö Städområde n för alla klasser Skräp plockar vecka Kratta löv Tömning av papperskorgar utomhus Återvinning Soprummet Sortering Sopsorterin g Skolträdgå rd Vår År 2 planterar solrosor Rensa rabatter och skolträdgård Vår År 3 planterar tagetes Vattna blommor År 1 planterar krasse Höst År 1 skördar potatis Vår Förskoleklassern a planterar potatis Höst År 2-3 målar av sina blommor Plocka skräp Rast Lek Rastverksamhet Ute lekredskap Kvarglömda kläder Ljusstöpning Kompost Påfyllnad av spån, löv, jord Plocka skräp Pressa hårdplast och plåt Några klasser planterar tagetes inomhus Rastvärdar Klasser ansvarsområde n inomhus Miljöarbete Björknässkolan F-6 Ansvar: Maysan

14 Pågående projekt Innovativa skolprogrammet Många samarbetspartners – våga välja WWF kom till oss – Sussie Skolportal

15 Hållbar utveckling Vårt arbete Miljöarbete PEAK Skräpplockarveckor Framtidsstigar ( Elevernas lärandemiljö, Energi, skolfastigheten ) Livskunskap Få med aspekterna för hållbar utv. i alla ämnen Inventering av alla ämnen Egen skolportal sida för vårt arbete kring hållbar utveckling Hållbar utv. grupp F-6 Konferenser Östersjöprojektet Skolverkets utnämning

16 Skolledarperspektiv HINDER Stor skola Få alla engagerade Samla ihop allt vi gör – dokumentera – ta beslut, vad ska alla göra MÖJLIGHETER Många gör mycket Vilja hos pedagogerna Stort engagemang Inventering av alla ämnen – mycket sker

17 Hedlundaskolan

18 Hedlundaskolan Hedlundaskolan ligger i centrala Umeå och är en typisk 50- talsskola som renoverades 1997. Det är en liten kommunal skola som värnar om en trygg och personlig miljö. Idag består skolan av ca 100 grundskoleelever och ca 70 förberedelseklasselever.

19 Mål för Hedlundaskolans arbete med Hållbar utveckling Vi jobbar tillsammans, personal, föräldrar och elever. Vi arbetar utifrån de tre aspekterna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Vårt stora övergripande mål är att ”rädda världen”. Vi vill ge våra elever kunskaper och framtidstro så att de kan leva och verka för en hållbar värld. Våldets kretslopp – Fredens kretslopp Slöseri – icke kretslopp / sparsamhet - kretslopp Medvetandegöra och synliggöra naturens kretslopp / icke-kretslopp, lokalt och globalt.

20 Vi försöker få in Hållbar utveckling i allt skolarbete. På fritids har vi miljöspanarkurser. Miljöspanarkurserna finns som temanummer i tidskriften ”Vår Skola”.

21 Vi arbetar för en bra utemiljö på skolgården enligt en utarbetad modell.

22 Vi sorterar sopor i klassrummen och i personalrummet.

23 Vi har livskunskap på schemat.

24 Högstadiets förberedelseklasser gör många studiebesök. På kulturmagasinetPå Norrmejeriet

25 Hosjöskolan

26 F-6 skola 300 elever 15 klasser 7 km öster om Falu centrum

27 Hur man greppar hela skolan i Lärande för hållbar utveckling Miljörådet Ett av Faluns mest aktiva Miljöråd. Två från varje klass åk 4-6, lärare och mat, ibland städ, vaktmästare Hosjöskolan väl organiserad rådstid tisdagar kl 12.30-13.10 Elevråd, Biblioteksråd, SkolIF, Vaktmästarråd, ESO och Miljöråd Bild från Miljörådsträff på Naturskolan april 07

28 Arbetar med många dimensioner av lärande på hållbar väg vt 2008 Hur får vi ett bra elevinflytande på Hosjöskolan i arbetet med hållbar utveckling? Läsåret 2008-2009 Vad innebär ”lika behandling” för dig och vad har det med hållbar utveckling att göra? Läsåret 2009 -2010 Hur kan du påverka demokrati på jorden skapar det en hållbar värld? Fritids satsar på utomhuspedagogik som en löpande ”grön tråd” i Modellskolearbetet

29 Skolan ska minska sina ekologiska fotavtryck Kontrakt Eleverna skriver hur de kan leva hållbart nu och som vuxna. Föräldrarna ville också vara med!

30 Metodutveckling, Innovation och nyskapande inom undervisning Tygkassar Två extra symaskiner står på skolan. Affären i Hosjö är med i projektet

31 Hur man samarbetar med verksamheter utanför skolan och möter det omgivande samhället. Skolgården. Trafik & Fritidsförvaltningen studerar skolans uterum genom en högskoleuppsats Gå och cykla till skolan. Miljökontoret och Vägverket satsar på Hosjöskolan som en Frontskola 2008-2010. Teknikdalen och Dalarnas forskningsråd genom projektet Lärande för hållbar utveckling Grön Flagg ett projekt under stiftelsen HSR Falu Energi &Vatten deltar på öppethus-dagarna i maj Lokala handlaren deltar i öppethus-dagarna och tygkasseprojektet

32 Norrsundsskolan

33

34

35

36 Tomtebogård Sjöfruskolan

37 Tomtebogård Älvans väg 266, 907 50 Umeå 090-16 57 65 tomtebogard@umea.se www.umea.se/tomtebogard Modellskolor 090313TomtebogårdochSjöfruskolan

38 Ledningsdeklaration I all vår verksamhet strävar vi efter hållbar utveckling där trygghet och lärande är ledstjärnor där trygghet och lärande är ledstjärnor

39 Framsteg och hinder i ett skolledarperspektiv Att alla är delaktiga Att HUT inte är ett tillfälligt projekt utan en del av verksamhetsidén Ett 1-16-årsperspektiv Att inte har översta nivån i kommunen med. Att inte ”ligga rätt i tiden” Att få nya medarbetare att ”hoppa på i farten”

40 Förskolan Tomtebogård 2008-06-13 Har varit så bra att vi ska göra det till en beslutat plan/rutin: Bestämda platser vid maten Rutiner Dela in barnen i mindre grupper, ålder/mognadsindelat Nyttjar ute- och innerum Kompistavlan Hälso- och livsstilsvecka Fortsätta att inte äta glass på fredagar Fortsätter att ha planerad rörelse en gång i veckan. Dela in barnen i mindre grupper, ålder/mognadsindelat Fortsätter att intervjua barnen hur de mår på förskolan Tid för friaktivitet i rörelserummet under em. Göra i ordning rörelsebanan ute Fortbildning och inspiration i rörelse

41 Rudbeckianska gymnasiet

42

43 Skola På Hållbar Väg Global klass - Miljöskola Internationella rådet - Rådet för Hållbar Utveckling ”Två lungor som skolan andas med för att syresätta hela skolans kropp med avseende på frågor om hållbar utveckling.”

44 Internationella rådet Sociala aspekten Jämlikhetsfrågor Religion Kultur Ekonomiska dimensionen Resurser Hushållning Fair trade NV och SP – internationell profil Elevrådet – ”Tänk Om-dagen”

45 Rådet för Hållbar Utveckling Ekologi Den lokala miljön Ekologiska fotavtryck HU i kurser HU i fokus på skolan

46 Framsteg Hälsoråd aktiviteter för personalen Ämnesövergripande projekt Köttfri dag Hinder Elevmedverkan Tid Städ/Mat/Fastighet – annan huvudman

47 Pohemsgymnasiet

48

49 Miljömålsaktion 2009

50 Bakgrund Vår livsföring sätter sina tydliga spår i miljön såväl lokalt som globalt.

51

52 Det ekologiska fotavtrycket ökar.

53 Miljömålsaktion 2009 Mål och syfte Projektet är ett led i skolans arbete för en hållbar utveckling i samarbete med Världsnaturfonden WWF. Syftet med projektet är att ge en ökad kunskap om Sveriges 16 miljömål och hur man aktivt kan arbeta för en hållbar utveckling ur såväl miljö som hälsosynpunkt. Även den ekonomiska aspekten skall beaktas.

54 Arbetsgången Studie och val av miljömål att arbeta utifrån. Brainstorming av möjliga miljömålsaktioner. Fyll i arbetsplan med tidsplan. Lämna in till er handledare. Bestäm tid för samtal med handledare. Arbete och utförande av miljömålsaktion. Skriftlig och muntlig ansökan om bistånd till nämnd för fortsatt verksamhet.

55 Porthälla gymnasium

56 Program på skolan Naturvetenskapligt program natur, miljö, musik, idrott Samhällsvetenskapligt program samhälle, ekonomi, musik och idrott Hundprogrammet – hund och företagande Skapande Teknik – ljud- och ljusteknik Byggprogrammet Byggprogrammet med naturvetenskaplig profil Fordonsprogrammet Elprogrammet Lärlingsutbildning Individuellt program Gymnasiesärskola Dessutom: Fotbollsgymnasium Handbollsgymnasium Ishockeygymnasium

57 Porthälla gymnasium Partille kommun, 35 000 invånare En del av Göteborgsregionen Nästan som en stadsdel till Göteborg En gymnasieskolan som gått från en liten skola till en medelstor skola Idag ca 930 elever, mindre än 50% elever från Partille Omkring 70 lärare 4 rektorer En skola som har renoverats och byggts om under 2007-2008

58 Detta står Porthälla gymnasium för! ”Varje elev skall bli sedd”’ Lärandet Elevinflytande/ delaktighet Jämställdhet och tolerans Miljö och hälsa

59 Lärande för hållbar utveckling! Vad har vi? Vad talar för att vi är en bra modellskola? Miljöråd personal Miljöråd elever Baseline på gång Don´t drink and drive Gränser Systerskap/broderskap Miljöplaner/planer för hållbar utveckling i ämnena Individuella studieplaner Ny gymnasieutbildning inom hållbar utveckling från 2010 APU-uppdrag Besök ekocentrum i Göteborg Återvinning LAP Internationella kontakter Ung företagsamhet Återkommande tema sex och samlevnad

60 Detta är nästa steg… Nya dynamiska informationspunkter där goda exempel lyfts fram, såväl elevarbeten, miljöframsteg på skolan, miljöframsteg i världen. Utbilda miljörådet Bygga friggebodar som passivhus Förbättra betyg och bedömning

61 Lärande för hållbar utveckling Reflektioner Svårt att hitta en gemensam definition på begreppet. Att smalna av det så att vi hittar vårt fokus. Det är lätt att fastna i miljöskoletänket. Att gå från miljöskola till en skola som breddar tänkande från att återvinna burkar till att arbeta för lärande hela livet, hela jordklotet. En del har lätt för att ställa om och bli delaktiga, andra har svårare. Många känner att tiden inte räcker till för planering och genomförande av aktiviteter, ändrat kursinnehåll mm. Att få det immanent hos var och en är en stor utmaning. Andra svårigheter handlar om detta att utvärdera och kritiskt granska sitt eget arbete. Elevmedverkan är klurigt. Vi förutsätter att eleverna längtar efter att få inflytande och möjlighet att påverka. Men ibland känns det som att vi först måste skapa engagemanget innan vi kan börja jobba med det. Framgångsfaktorer är definitivt engagerade nyckelpersoner, en bred förankring,

62 Globala gymnasiet


Ladda ner ppt "Naturvårdstrender "Vi ska utnyttja solen och vindarna och jorden till att skapa bränsle till våra bilar och driva våra fabriker. Och vi ska förvandla."

Liknande presentationer


Google-annonser