Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

När stressen tränger in under huden och vad man då bör göra Bo Melin, professor Inst för klinisk neurovetenskap, KI Industriarbetsgivarna 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "När stressen tränger in under huden och vad man då bör göra Bo Melin, professor Inst för klinisk neurovetenskap, KI Industriarbetsgivarna 2014."— Presentationens avskrift:

1 När stressen tränger in under huden och vad man då bör göra Bo Melin, professor Inst för klinisk neurovetenskap, KI Industriarbetsgivarna 2014

2 Pre-attentiva processer Vi är biologiskt förberedda att reagera på evolutionärt viktiga stressorer

3 Fysisk stress (buller etc.) Psykisk stress (tidspress etc.) Bearbetas på olika sätt i hjärnan

4 Industrisamhälle Post-industrisamhälle Yttre förändringar Arbetet skiljs i tid och Lokal-Global förankring Rum från andra aktiviteterArbetet lösgörs tids- och rumsmässigt ArbetsdelningAllmänkunskap, generella Yrkesdifferentieringkompetenskrav, social kompetens Stora vertikala organisationerMindre, mer horisontella organisationer MasstillverkningMindre, specialanpassade tillverknings- serier IndustriprodukterKunskaps- och tjänsteproduktion

5 Kognitiv psykologi – Deductiv learning – Inductive learning The Individual in Modern Working Environment Det moderna arbetslivet…. Ökade psykiska belastningar (eg. process industry)

6 På ytan samma arbetsuppgift men utmaningen förändras De kognitiva kraven helt olika Ser helt olika ut i hjärnan Ex lastbilschaufför

7 y2k.gif (30KB) Kognitiv belastning och abstrakta stressorer

8 Förmåga Ålder Ålder och förmåga att minnas Fictive slide from The Betula project, 2002. L-G Nilsson mfl. Psykologtidn. 203040506070 Episodic memory (vad gjorde jag nyss?) Semantic memory (fakta minne) Perceptuellt memory or short term memory (telnr.)

9 Noradrenalin under och efter arbete Tid på dygnet Betald arbetstid slut Kvinnliga chefer Manliga chefer

10 Adrenalin utsöndring hos kvinnor Kassörer Motormontörer Sekreterare Chefer Procent i relation till baslinje

11 Noradrenalin Kassörer Motormontörer Sekreterare Chefer Procent i relation till baslinje

12 Allostatisk belastning McEwan och Stellar

13 Allostas = den process som ser till att de fysiologiska systemen är i balans och att homeostas upprätthålls. Primärt en skyddande funktion men kan verka belastande om de inte upphör.

14 Normal Reaktion Återhämtning

15 Frekvent stress

16 Misslyckad nedvarvning

17 Inadekvat reaktion

18 Grundspänning Stress/ångest nivå Upplevelse nivå Hög Låg Utdragen och akut stress

19 Grundspänning Stress/ångest nivå Upplevelse nivå Hög Låg Akuta på- frestningar Utdragen och akut stress

20 Grundspänning Stress/ångest nivå Upplevelse nivå Hög Låg Akuta på- frestningar Utdragen och akut stress

21 Grundspänning Stress/ångest nivå Upplevelse nivå Hög Låg Akuta på- frestningar Utdragen och akut stress Åtgärder

22 Återhämtning Brist på återhämtning: en för kroppen oekonomisk reaktion Minst tre veckor efter intensiv period (Ericsson)

23 Ökade kunskaper om hur psykosocial stress tränger in under huden

24 Psykosocial stress Mekanismer för Hjärta och kärl

25 Åderförfettning

26

27

28 Psykosocial stress Mekanismer för Immunförsvaret

29 Har vi mindre kunskaper om: Stress inverkar men osäkert hur? allergier förkylning sårläkning (djurstudier)

30 Psykosocial stress Mekanismer för Rörelseapparaten?

31 Stressrelaterade modeller Biomekaniska modeller Smärta från rörelse- organen

32 Framförallt, trapezius reagerar på mental eller psykisk stress. I experimentella studier har visats att exempelvis stressande baklänges huvudräkning och mentalt stressande ordtest, under total frånvaro av fysisk belastning, genererar ökad aktivitet i trapezius mätt med EMG. Vi tycks använda trapezius utöver vad som är fysiskt motiverat, vilket leder till eftertanke!

33 Vissa synergiliknande effekter kan ses i trapezius aktivitet om mentala och fysiska stressorer kombineras.

34 Smärtans mening (associativ i vid bemärkelse) (Melzack och Wall, 1965) Jämför träningsvärk kontra cancersmärta Kognitiva scheman/emotioner styr Experimentella studier av kognitiva script med emotionellt olika innehåll (ex P Lang, G Schwarts) Bergsklättrare blir svettiga om händerna

35 intensity of pain Time morning evening ? ? ? ?

36 Onset of pain Episodic pain Sustained pain Pain Stress and associative mechanisms might be involved Time Melin B., 2002

37 Evolutionärt perspektiv För att överleva har vi lärt oss att överse med svaga smärtsignaler Inlärningsperspektiv Vi lär barn tidigt att överse med svaga smärtsignaler. En vanlig metod är att konkurrensutsätta smärtsignalen. Psykobiologiskt perspektiv The Gate Control Theory (GCT) (Meltzack and Walles, 1966)

38 | Clinical Neuroscience | Clinical Neuroscience Övre bilden visar områden som deltar i bearbetningen av smärta vid köldtest. Denna aktivitet försvinner (nedre bilden) då försökspersonerna på samma gång måste lösa labyrinttestet samtidig minskar smärtans intensitet. Koncentrationskrävande uppgift påverkar smärta Referens: Petrovic P, Petersson KM, Ghatan PH, Stone-Elander S, Ingvar M. Pain- related cerebral activation is altered by a distracting cognitive task. Pain, 85 (2000): 19-30.

39 Dagbokstudie bland kassörer Populäriserad hypotes: Kassörer mår bäst i situationer som orsakar skada/smärta och mår sämst i situationer avsedda för återhämtning/läkning (inför sömn på kvällen) )

40 Time Muscle tension Low High Cognitive/Physical Physical load Cognive load deactivationactivation

41 Åtgärder mot stress organisationsnivå

42 Grundspänning Stress/ångest nivå Upplevelse nivå Hög Låg Akuta på- frestningar Utdragen och akut stress Åtgärder

43 Återhämtning Brist på återhämtning: en för kroppen oekonomisk reaktion Minst tre veckor efter intensiv period (Ericsson)

44

45

46 130 120 110 mmHg FöreEfter Systoliskt blodtryck Kassaarbete Avd. arbete Återhämtning

47 90 80 70 mmHg FöreEfter Diastoliskt blodtryck Kassaarabete Avd.arbete Återhämtning

48 80 70 60 Slag/min FöreEfter Hjärtfrekvens Kassaarbete Avd.arbete Återhämtning

49 140 70 0 Procent av referensnivå FöreEfter Vänster Trapezius sEMG Kassaarbete Avd.arbete Återhämtning

50 30 15 0 pmol/l FöreEfter Adrenalin (reaktivitet) Kassaarbete Kassa/Avd.arbete Återhämtning

51 120 60 0 pmol/l FöreEfter Noradrenalin (reaktivitet) Kassa arbete Kassa/avd.arbete Återhämtning

52 Slutsatser Preliminärt mönster: En reorganisering av arbete inkluderande arbetsrotation ger positiva effekter på subjektiva och flera objektiva hälsorelaterade stressparametrar. En sådan re-organisering har ingen effekt på smärtfrekvens men väl på den upplevda intensiteten av smärta.

53 Stresshantering vid löpande band Bo Melin

54 Taylorismen har aldrig varit död, bara ett tag något mindre närvarande, och nu åter inom traditionell tillverkningsindustri samt iklädd kejsarens nya kläder högst närvarande inom vissa IT-relaterade verksamheter. ” BM

55 Utdragen exponering av monoton kognitiv belastning leder alltid till mental trötthet

56

57

58 Löpande band Operationer kopplade till varandra i tydligt flöde –Ofta konvergerande Förebilden är ofta processtillverkning

59 Tekniska för- och nackdelar med traditionella löpande band Fördelar Korta genomloppstider Liten kapitalbindning i PIA Enkelt flöde Högt maskinutnyttjande Enkel beordring och bevakning Nackdelar Störningskänsligt Oflexibelt Svårt att balansera Från B. Karlsson

60 Arbetsorganisatoriska för- och nackdelar med löpande band Fördelar Kort upplärningstid Utbytbara operatörer Nackdelar Enkla arbetsuppgifter Monotona arbetsuppgifter Bundet arbete Hög arbetsintensitet Få sociala kontakter

61 Ex motormontering

62

63 Motormontering (”traditionell”) Provning

64 Team rum Provning Motormontering (”dynamisk”)

65 Monotoni Melin et al. 1999 TraditionFlexibel Under arbete

66 Trötthet Melin et al. 1999 TraditionFlexibel Under arbete

67 Adrenalin Melin et al. 1999 TraditionFlexibel Under arbete Efter arbete

68 Lägre upplevelse av montoni Lägre upplevelse av trötthet Ingen kumulativ effekt över arbetstiden i katekolaminer Snabbare återhämtning efter arbetets slut Särskilt kvinnor gynnades

69 Slutsats: Längre arbetscykler som fordrar samarbete och ger variation och kvalifikation Organiseras så att teamet inte är låst av individ Individer måste kunna flexa för att ta barn till tandläkare osv.

70 Framtiden arbetsmiljö De stora förändringarna nu och i framtidens arbetsmiljö styrs och bestäms i relation till utvecklandet av informationsteknologin på alla nivåer i samhället.

71 Tillverkare Affärssystem Anpassare Konsulter Företag, individer Användare

72 Tillverkare Affärssystem Anpassare Konsulter Företag, individer Användare

73 Tillverkare Affärssystem Anpassare Konsulter Företag, individer Användare

74 Åtgärder på individnivå KBT (kognitiv beteendeterapi) TA (Tillämpad avslappning) Hiarkisk planering Fysisk aktivitet Yoga


Ladda ner ppt "När stressen tränger in under huden och vad man då bör göra Bo Melin, professor Inst för klinisk neurovetenskap, KI Industriarbetsgivarna 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser