Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningscentra inom Hälsa & Välfärd Högskolan Dalarna Anna Ehrenberg, professor omvårdnad Kevin McKee, professor äldreområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningscentra inom Hälsa & Välfärd Högskolan Dalarna Anna Ehrenberg, professor omvårdnad Kevin McKee, professor äldreområdet."— Presentationens avskrift:

1 Forskningscentra inom Hälsa & Välfärd Högskolan Dalarna Anna Ehrenberg, professor omvårdnad Kevin McKee, professor äldreområdet

2 Profes- sorer Docen -ter Lektorer Doktoran -der Totalt Omvårdnad 3 914 8 34 Socialt arbete 2 2 5 4 13 Idrotts- och hälsovet 1 0 5 0 6 Medicin 2 1 6 0 9 Totalt 8123012 62

3 Strategi 2016-2018 Utveckla tvärdisciplinär forskning Stärka samverkan med regionen Ansöka om examensrätt för forskarutbildning i ”Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete”

4 RICH Reproductive, Infant and Child Health

5 Ledare: Lars Wallin professor Högskolan Dalarna, forskningschef Landstinget Dalarna

6 Varför KIPS? Stora resurser satsas på att producera ny kunskap Likafullt kommer inte alltid betydelsefulla kunskaper och insatser allmänheten, patienter och brukare till godo. Gapet mellan vad vi vet om effektiva (behandlings)metoder och vad vi faktiskt gör är stort och riskerar att ytterligare öka.

7 Syfte med KIPS Utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård, omsorg, socialtjänst och förebyggande hälsoinsatser grundad på evidensbaserad kunskap. Bidra med ökad kunskap om hur evidens effektivt kan implementeras och tillämpas över tid.

8 Övergripande program KIPS Interventionsstudier: utvärdering av implementerings- strategier Kartläggningsstudier: urskilja hinder och möjligheter för ökad forskningsanvändning och (patient)säkert arbete Metodutveckling: instrument för att värdera kontextfaktorer och mäta forskningsanvändning och evidensbaserat arbetssätt Systematiska litteraturöversikter: identifiera kunskapsläget avseende olika frågeställningar inom implementeringsforskning

9 Forskningskontext KIPS KIPS ”plattform” för projekt som involverar olika professioner och discipliner, ca 20 personer Samarbete med landstinget och kommunerna i Dalarna Väl utvecklat nationellt och internationellt samarbete med många andra forskargrupper

10 Verksamhet KIPS Forskningsprojekt (prio 1) Seminarier/workshops Konferenser Utbildning Föreläsningar i många olika sammanhang

11 Urval interventionsstudier KIPS Implementering av riktlinjer för inkontinensvård för patienter inom ortopedisk vård (A C Eldh, Henrietta Forsman, Lars Wallin) Implementering av riktlinjer för strokerehabilitering genom intervention riktad till ledare inom öppen vård (Lars Wallin, A C Eldh, Anna Ehrenberg, Malin Tistad) Implementering av munvårdsrutiner i äldreboenden (Lena Olai, Marie Elf, Birgitta Jönsson, A C Eldh, Lars Wallin) Implementering av vårdsamordnare (care manager) för patienter med depression inom primärvården (Camilla Udo, Lars Wallin): Implementering av knäkontroll för förebyggande av knäskador inom innebandy (Jenny Isberg, Sofia Brorson) Implementering av delat beslutsfattande i psykiatrisk vård (Ulla- Karin Schön, Lars Wallin)

12 RICH Reproductive, Infant and Child Health Ledare: Docent Renée Flacking

13 RICH Tvärvetenskaplig forskargrupp (omvårdnad; medicin; sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; folkhälsa; socialt arbete; sociologi och idrotts- och hälsovetenskap). 22 forskare på HDa ingår i gruppen, ca 10 från Landstinget Dalarna – ännu så länge.

14 Strategiska mål för RICH Bedriva forskning som på kort och lång sikt förbättrar reproduktiv, barn och ungdomars hälsa och välbefinnande; Genomföra relevant och framstående nationell och internationell forskning; Öka forskningssamarbetet mellan olika discipliner vid Högskolan Dalarna och med regionen i projekt som rör reproduktiv, barn och ungdomars hälsa och välbefinnande; Utveckla ett nära och konkret samarbete med patienter/brukare, personal, intressenter och forskare i Dalarna, nationellt och internationellt.

15 Exempel på forskningsområden – RICH Tvärkulturella perspektiv på reproduktiv hälsa samt barns hälsa i den somaliska befolkningen (Klingberg, Byrskog, Osman, Flacking, Schön m.fl.) Kvinnor och barn under graviditet/förlossning och nyföddhetsperiod (Vixner, Malm, Erlandssson, Klingberg, Flacking, Hesselman, Bergman, Råssjö, Samir, Schytt) Barns och föräldrars hälsa inom neonatalvården (Flacking, Wallin, Ericson, Dykes)

16 Exempel på forskningsområden – RICH Barn och ungdomar med livslånga sjukdomar (Eilegård, Leksell, Janeslätt, Ahlström) Ungdomars hälsa (Jerdén, Randell, Joffer, Flacking, Hedin- Skogman, Jansson, Forsner) Psykosociala och kulturella aspekter på uppfödning av små barn (Flacking, Ericson, Dykes)

17 RICH aktiviteter (planerade) Seminarium om ’Konflikter mellan föräldrar och barn’. Konflikter mellan förälder-barn kan uppstå mer frekvent när barn har livslångs sjukdomar där egenvården har stor betydelse för hälsan eller då barn på andra sätt har det svårt. Forskare och relevanta verksamheter i regionen inbjuds. Mars 2016. Internationell konferens Augusti 2016.

18

19 Director: Professor Kevin McKee

20 ReCALL Membership (31) HDa 64% Medical, Nursing, Clinical: 14 Social Sciences, Humanities: 3 Other: 3 Regional Stakeholders 23% Landstinget Dalarna: 3 Region Dalarna: 3 Falun Municipality 1 Other 13% Private Stakeholders: Temabo (residential care), Abilia (assistive technology), etc.: 4

21 Strategy: 2014-16 Research Themes & Working Groups Social Inclusion Health & Well- Being Working Groups eHealth & Technology; Frail Health Quality Care

22 Regional Priorities eHealth & Technology Lena Dahlberg- LeadKevin McKeeAnna Cristina ÅbergJohan BorgJerker WestinWilliam SongMona-Lisa Lundqvist RD Frail Health Anna Cristina Åberg- LeadAnna EhrenbergKevin McKeeLena DahlbergLena OlaiIngrid FromCharlotta Borelius LD

23 SELECTED PROJECTS

24 eBalance Anna Cristina Åberg Purpose A web-based platform for older people and health care practitioners to promote community-based balance training Work 2014-15 To establish cooperation and to shape, test, evaluate and establish the project methodology; Ongoing in Hedemora municipality, working group consisting of researchers and experts, older people and practitioners

25 Dual-Task Timed-Up-and-Go Test as Part of Memory Assessment Anna Cristina Åberg, Veronica Sjöberg et al. Akademiska sjukhuset, Falu lasarett och Borlänge sjukhus samt Uppsala Universitet och Umeå Universitet To investigate if the TUG-dual task test is useful for prediction of dementia diagnosis. Pilots study completed 2014 Funding for 2015 from Regionala Forskningsrådet & CKF Data collection ongoing

26 Evaluating design quality and its impact on quality of life and care for older persons living in nursing homes: Sanna Nordin, Helle Wijk, Marie Elf, Kevin McKee To translate, adapt, and validate the Sheffield Care Environment Assessment Matrix (SCEAM) for use in Swedish residential care facilities To analyse the relationships between design and environmental features of residential facilities and of the quality of life of residents PhD funded by LD

27 S-SCEAM Study 1: Translation, adaptation and validation of SCEAM for use in Swedish residential care facilities: S-SCEAM Published, BMC Geriatrics Study 2: Evaluation of the physical environment of Swedish residential care facilities Data collected, manuscript in review Study 3: Observational study of resident quality of life in two care facilities Data collected, manuscript in preparation Study 4: Environmental features in Swedish residential care facilities and their association with resident quality of life Data collected, manuscript in preparation

28 Older people’s and home helps’ views on the core values of social care for older people: characteristics, correlates, and measurement Marie Olsen, Lena Dahlberg, Camilla Udo, Kevin McKee. Phase 1 Study 1: Focus groups and semi-structured interviews with older people and home help care providers Explore core values and goals of care and preferred service characteristics Phase 2 Development of parallel instruments to measure core values and goals of care in older care-receivers and home help care providerr PhD co-funded by Falu Kommun

29 From abstract concept to clinical self-assessment questionnaire: Self-efficacy for activities of daily life and symptom management in people with vertigo and unsteadiness Helena Fridberg et al Figure: Development of items for inclusion in self-efficacy instrument; testing and validating procedures

30 Lena Olai Assessment of Older People’s Needs ViSAM evaluation Collaboration with LD and various municipalities SOFIA: Swallowing function, Oral health, and Food Intake in old Age 5 million SEK; 5 Universities, Four Regions, circa 20 municipalities

31 Jerker Westin: Technology to support people with Parkinson’s Disease Sensor-based technological support for self-dosing in patients with Parkinson’s Disease PAULINA, FLOAT MYSYQ

32 Why do older people seek emergency care? Causes, circumstances and explanations Lena Dahlberg Which older people seek older care and what are the causes/their reasons Funded by Forte SEK 3 610 000 Data collected in Stockholm and Falun hospitals; in collaboration with LD

33 Acute care of frail older people Anna Ehrenberg Evaluate the effects of Comprehensive Geriatric Assessment by inter-disciplinary acute care teams for frail older people. Funded by Forte SEK 4 300 000.

34 För mer information: www.du.se se forskning Kontakt: aeh@du.se, rfl@du.se, kmc@du.se, lwa@du.sewww.du.se se forskningaeh@du.serfl@du.sekmc@du.selwa@du.se


Ladda ner ppt "Forskningscentra inom Hälsa & Välfärd Högskolan Dalarna Anna Ehrenberg, professor omvårdnad Kevin McKee, professor äldreområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser