Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."— Presentationens avskrift:

1 © 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos. Europeisk enkätundersökning om ansvarsfull körning Framtagen för Fondation Vinci Autoroutes pour une conduite responsable (Fondation Vinci Autoroutes för ansvarsfull körning) Av Amandine Lama och Etienne Mercier

2 Val av metod Undersökningsdatum Från 9–19 januari 2015 Metod Internetundersökning Representativa urval av befolkningen i åldrarna 15 år och över i vart och ett av de tillfrågade länderna Kvotmetod: respondentens yrke, region och tätortskategori Detta dokument har utvecklats enligt kvalitetsnormerna för Ipsos France. Det har granskats och godkänts av: Amandine Lama, undersökningsansvarig. Une enquête Ipsos pour la Fondation VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 2

3 Undersökningsländer Urval: 10 047 svarande Frankrike: 1 002 svarande Tyskland: 1 007 svarande Storbritannien: 1 007 svarande Italien: 1 002 svarande Spanien: 1 003 svarande Sverige: 1 006 svarande Belgien: 1 007 svarande Grekland: 1 002 svarande Polen: 1 004 svarande Nederländerna: 1 007 svarande Undersökta länder sedan 2014 Undersökta länder sedan 2015 3

4 Del 1: Européerna och trafikolyckor 4

5 Uppfattning av utvecklingen av antalet offer för trafikolyckor År 2013 dog det 264 personer i trafiken i ditt land. Vilket av följande påståenden håller du med om mest? Sammantaget resultat Antalet trafikoffer kan fortfarande minska kraftigt under de kommande åren – vi är på rätt väg. Det kommer att bli svårt att få ner antalet trafikoffer i någon större utsträckning – det är alltid farligt att ge sig ut i trafiken. Antalet trafikoffer kan fortfarande minska kraftigt under de kommande åren – vi är på rätt väg. Detaljerade svar per land Utveckling /2014 Frankrike 61 -6 Tyskland 42 -3 Belgien 65 -3 Spanien 69 -9 Storbritannien 51 +2 Italien 56 -2 Sverige 59 Grekland 43 - Polen 47 - Nederländerna 56 - Bas: till alla 5

6 De främsta upplevda orsakerna till dödsolyckor på vägarna i allmänhet Vilka tror du är de främsta orsakerna till dödsolyckor i ditt land? På vägarna i allmänhet Sammantaget resultat Summa över 100, flera möjliga svarBas: till alla 6

7 De främsta upplevda orsakerna till dödsolyckor på vägarna i allmänhet - Detaljerade svar per land Vilka tror du är de främsta orsakerna till dödsolyckor i ditt land? På vägarna i allmänhet Detaljerade svar per land Körning under påverkan av alkohol eller droger Ouppmärksamhet (t.ex. användning av mobiltelefon osv.) För höga hastigheterSömnighet 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 Sammantaget resultat 62-53-44-8- Frankrike78=48+340-28 Tyskland51=49+249-39= Belgien6350+1496= Spanien62-251+146=8 Storbritannien46+659+146-25= Italien66+35444+16 Sverige60+158+636-613+1 Grekland52-60-46-6- Polen77-27-64-7- Nederländerna61-72-24-9- Summa över 100, flera möjliga svar Bas: till alla 7

8 De främsta upplevda orsakerna till dödsolyckor på motorvägarna Vilka tror du är de främsta orsakerna till dödsolyckor i ditt land? På motorvägarna Sammantaget resultat Summa över 100, flera möjliga svarBas: till alla 8

9 De främsta upplevda orsakerna till dödsolyckor på motorvägarna - Detaljerade svar per land Vilka tror du är de främsta orsakerna till dödsolyckor i ditt land? På motorvägarna Detaljerade svar per land För höga hastigheter Sömnighet Ouppmärksamhet (t.ex. användning av mobiltelefon osv.) Körning under påverkan av alkohol eller droger 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 Sammantaget resultat 42-40-30-25- Frankrike37-256-229+332-2 Tyskland57-246+123-620+3 Belgien51-237=23-630-5 Spanien43-633+235=32= Storbritannien34-449+541+216+1 Italien46-744+427=24-4 Sverige31-730+32926-5 Grekland56-32-25-23- Polen32-37-23-20- Nederländerna37-35-43-25- Summa över 100, flera möjliga svarBas: till alla 9

10 De beteenden som anses som mest riskfyllda vid körning Vilka av följande beteenden anser du vara de mest riskfyllda? I första hand? I andra hand? Sammantaget resultat 38 % anger detta svar "först" Köra när man har druckit mer än den lagliga gränsen Köra när man har tagit droger Skicka textmeddelanden (sms) under körning Överskrida den tillåtna hastighetsbegränsningen Ringa under körning Köra när man är trött eller har sovit dåligt Svänga eller byta körfält utan att blinka Köra efter att man har tagit medicin som försämrar uppmärksamheten Summa över 100, två möjliga svar Bas: till alla 10

11 De beteenden som anses som mest riskfyllda vid körning - Detaljerade svar per land Vilka av följande beteenden anser du vara de mest riskfyllda? I första hand? I andra hand? Detaljerade svar per land Sammanlagt Köra när man har druckit mer än den lagliga gränsen Köra när man har tagit droger Skicka textmeddeland en (sms) under körning Överskrida den tillåtna hastighetsbegr änsningen Ringa under körning Köra när man är trött eller har sovit dåligt Svänga eller byta körfält utan att blinka Köra efter att man har tagit medicin som försämrar uppmärksamh eten Sammantaget resultat 5936292518 86 Frankrike63433613171676 Tyskland60362330161989 Belgien5939322814 77 Spanien634923 161854 Storbritannien58234221 2384 Italien455627191719611 Sverige57494111819105 Grekland612321391918117 Polen75281144121695 Nederländerna49193725381886 Bas: till alla 11

12 Del 2: Européerna betygsätter sitt beteende på vägen 12

13 De länder där förarna är mest ansvarsfulla I vilket av följande länder tycker du att förarna är mest ansvarsfulla? Sammantaget resultat Bas: till alla 13

14 De länder där förarna är mest ansvarsfulla - Detaljerade svar per land I vilket av följande länder tycker du att förarna är mest ansvarsfulla? Detaljerade svar per land Sverige Tyskland Storbrit annien Nederlä nderna BelgienFrankrikeSpanienItalienGreklandPolen Vill ej uppge Sammantaget resultat 372711 4321112 Frankrike 36*30157451---2 Tyskland 43269114311-11 Belgien 41239145311-12 Spanien 26319115410-112 Storbritannien 32212214321-113 Italien 36321293214-1- Sverige 591696211--15 Grekland 304013543113-- Polen 343898322112- Nederländerna 401892521-1121 * Anmärkning: 36 % av fransmännen anser att Sverige är det land där förarna är mest ansvarsfulla Bas: till alla 14

15 De länder där förarna är minst ansvarsfulla I vilket av följande länder tycker du att förarna är minst ansvarsfulla? Sammantaget resultat Bas: till alla 15

16 De länder där förarna är minst ansvarsfulla - Detaljerade svar per land I vilket av följande länder tycker du att förarna är minst ansvarsfulla? Detaljerade svar per land Italien GreklandPolenFrankrikeSpanienTyskland Storbrit annien BelgienSverige Nederlän derna Vill ej uppge Sammantaget resultat 31201688543221 Frankrike 37*12132010321-11 Tyskland 399151071221221 Belgien 2914111555214221 Spanien 3816632544-121 Storbritannien 301571092221-13 Italien 581472843112- Sverige 222513911521615 Grekland 166162131118- Polen 23174443321111 Nederländerna 1815349562515- * Anmärkning: 37 % av fransmännen anser att Italien är det land där förarna är minst ansvarsfulla Bas: till alla 16

17 Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Självutvärdering av föraregenskaper Hur ser du på dig själv som förare på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du är en dålig förare och 10 att du är en utmärkt förare? Sammantag et resultat Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet Öppen fråga, spontana svar Medelbetyg 7,7 / 10 Utveckling/ 2014 = = +0,1 = = = - - - 17

18 Självutvärdering av föraregenskaper (enligt kön och ålder) Hur ser du på dig själv som förare på en skala från 0 till 10, där 0 betyder att du är en dålig förare och 10 att du är en utmärkt förare? Öppen fråga, spontana svar Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet Kvinnor Medelbetyg 7,6 / 10 Män Medelbetyg 7,9 / 10 Under 35 år Medelbetyg 7,5 / 10 35 år och äldre Medelbetyg 7,8 / 10 Medelbetyg 7,7 / 10 18

19 Européernas beteende bakom ratten: de själva i förhållande till andra Vilka två av följande adjektiv stämmer bäst på dig när du kör? Sammantag et resultat Uppmärksam Lugn Tillmötesgående Utsatt Uppger minst ett positivt adjektiv Stressad Aggressiv Oansvarig Farlig Uppger minst ett negativt adjektiv Vilka två av följande adjektiv stämmer bäst på andra förare? Oansvariga Stressade Aggressiva Farliga Uppger minst ett negativt adjektiv Uppmärksamma Lugna Tillmötesgående Utsatta Uppger minst ett positivt adjektiv Summa över 100, flera möjliga svar Bas: Till hälften av förarna Bas: Till den andra hälften av förarna 19

20 Européerna bedömer sitt eget beteende bakom ratten – detaljerade svar per land Vilka två av följande adjektiv stämmer bäst på dig när du kör? Detaljerade svar per land Uppmärksam Lugn Tillmötesgåe nde Utsatt Uppger minst ett positivt adjektiv StressadAggressivOansvarigFarlig Uppger minst ett negativt adjektiv Sammantag et resultat 775426698931-12 Frankrike 784921897123--15 Tyskland 815721397842-13 Belgien 7638486971221-14 Spanien 71611479474-112 Storbritannien 7441487971331116 Italien 784716998104--14 Sverige 77682619854119 Grekland 824519498951-15 Polen 68 30499731111 Nederländerna 806623699321-5 Summa över 100, flera möjliga svar Bas: Till hälften av förarna 20

21 Européerna bedömer andras beteende bakom ratten – detaljerade svar per land Vilka två av följande adjektiv stämmer bäst på andra förare? Detaljerade svar per land Uppmärk- samma Lugna Tillmötesgå ende Utsatta Uppger minst ett positivt adjektiv OansvarigaStressadeAggressivaFarliga Uppger minst ett negativt adjektiv Sammantage t resultat 1612109344438302683 Frankrike 107412264732333689 Tyskland 251444363251331883 Belgien 21171512443337292474 Spanien 151987344134302276 Storbritannien 20101911424726362377 Italien 159410294537263485 Sverige 2213217473358181477 Grekland 5129165837324097 Polen 810133286525313690 Nederländerna 1417914394344311881 Summa över 100, flera möjliga svarBas: Till den andra hälften av förarna 21

22 Del 3: Vårdslös körning och ohövlighet 22

23 Rädsla för aggressivt beteende hos andra förare Händer det ofta, ibland, sällan eller aldrig att du gör följande saker när du kör? - Blir rädd för en annan förares aggressiva beteende Sammantaget resultat Är rädd 80% Delsumma: Är rädd (ofta/ibland/sällan) Detaljerade svar per land Utveckling /2014 Frankrike 86-2 Tyskland 76-2 Belgien 85+3 Spanien 87+1 Storbritannien 79-4 Italien 83+1 Sverige 80= Grekland 86- Polen 76- Nederländerna 64- Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 23

24 Ohövlighet bakom ratten Händer det ofta, ibland, sällan eller aldrig att du gör följande saker när du kör? Sammantaget resultat Förolämpar en annan förare Tutar ohämmat på de förare som irriterar dig Kör medvetet alltför nära ett fordon vars förare irriterar dig Kör om i högerfilen på motorvägen * Går ut ur bilen för att diskutera med en annan förare Gör det % * punkt lämplig för Storbritannien Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 56 47 32 15 24

25 Ohövlighet bakom ratten - Detaljerade svar per land Händer det ofta, ibland, sällan eller aldrig att du gör följande saker när du kör? Detaljerade svar per land Gör det % Förolämpar en annan förare Tutar ohämmat på de förare som irriterar dig Kör medvetet alltför nära ett fordon vars förare irriterar dig Kör om i högerfilen på motorvägen * Går ut ur bilen för att diskutera med en annan förare 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 Sammantaget resultat 56-47-32- -15- Frankrike6649-633=2412-2 Tyskland67=26-334=27+318+3 Belgien5352+125+236+49 Spanien62+364+131+542+719+3 Storbritannien54=3626-340+29= Italien63+258+332+420=21= Sverige30+229-432=27+19-2 Grekland74-60-49-34-21- Polen38-50-23-26-25- Nederländerna44-39-31-43-8- * punkt lämplig för Storbritannien Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 25

26 Förekomst av riskbeteenden Händer det att du gör följande saker när du kör? Sammantaget resultat Överskrider den angivna hastighetsbegränsning med några kilometer/timma. Håller inte säkerhetsavstånden Glömma att blinka när man ska köra om eller ändra färdriktning Kör i det mittersta körfältet på motorvägen trots att det högra körfältet är fritt* Glömmer att sakta ner i närheten av ett vägarbetsområde Ringer medan du kör, med handsfree-sats Ställer in GPS:en medan du kör Gör det % * punkt lämplig för Storbritannien Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 91 65 58 56 55 51 37 26

27 Förekomst av riskbeteenden Händer det att du gör följande saker när du kör? Sammantaget resultat Ringer medan du kör, utan handsfree-sats Skickar och/eller läser SMS eller e-post medan du kör Glömmer att spänna fast säkerhetsbältet när du kör Meddelar andra förare om en händelse via en smarttelefonapp eller ett körhjälpsverktyg medan du kör Läser en tidning eller andra pappersdokument medan du kör (t.ex. karta, arbetsdokument osv.) Kör på vägrenen på motorvägen Gör det % Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 35 26 22 13 11 9 27

28 Förekomst av riskbeteenden relaterat till anslutna enheter (detaljerade svar per land) Händer det att du gör följande saker när du kör? Detaljerade svar per land Gör det % Ringer medan du kör, med handsfree-sats Ställer in GPS:en medan du kör Ringer medan du kör, utan handsfree-sats Skickar och/eller läser SMS eller e-post medan du kör Meddelar andra förare om en händelse via en smarttelefonapp eller ett körhjälpsverktyg medan du kör 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 Sammantaget resultat 51-37-35-26-13- Frankrike37+131=22-223-612-2 Tyskland50+251+330-22410 Belgien42+545+432+437+611+2 Spanien49+324+127+319=12-2 Storbritannien37+237+616+115=7 Italien6530+244=3417+1 Sverige51+430+448+229+311-2 Grekland67-31-54- 29 -22 - Polen65-47-59- 33 -24 - Nederländerna42-40-19- -8 - Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 28

29 Förekomst av riskbeteenden på motorvägen (detaljerade svar per land) Händer det att du gör följande saker när du kör? Detaljerade svar per land Gör det % Håller inte säkerhetsavstånden Kör i det mittersta körfältet på motorvägen trots att det högra körfältet är fritt * Kör på vägrenen på motorvägen 2015Utveckling/20142015Utveckling/20142015Utveckling/2014 Sammantaget resultat65-56-9- Frankrike77+751+52= Tyskland73+256+310 Belgien58+759+33= Spanien62+1260+88= Storbritannien63+555+54-2 Italien63+253+37 Sverige75+452+815-4 Grekland65-76-28- Polen60-44-9- Nederländerna56-57-5- * punkt lämplig för Storbritannien Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 29

30 Andra riskfyllda beteenden som sprider sig (detaljerade svar per land) Händer det att du gör följande saker när du kör? Detaljerade svar per land Gör det % Överskrider den angivna hastighetsbegränsning med några kilometer/timma. Glömma att blinka när man ska köra om eller ändra färdriktning (1) Glömmer att sakta ner i närheten av ett vägarbetsområde 2015Utveckling/20142015Utveckling/20142015Utveckling/2014 Sammantaget resultat91-58-55- Frankrike91+266+2059+10 Tyskland93+559+160= Belgien94+862+2068+7 Spanien87+863+2359+13 Storbritannien92+359+756+5 Italien88+556+651+1 Sverige95+861+1150+7 Grekland 91 -52-45- Polen 94 -44-50- Nederländerna 89 -58-54- (1) Fråga som ställdes år 2014: Glömmer att blinka när du ska köra om Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 30

31 Andra riskfyllda beteenden som minskar (detaljerade svar per land) Händer det att du gör följande saker när du kör? Detaljerade svar per land Gör det % Glömmer att spänna fast säkerhetsbältet när du kör Läser en tidning eller andra pappersdokument medan du kör (t.ex. karta, arbetsdokument osv.) 2015Utveckling/20142015Utveckling/2014 Sammantaget resultat22-11- Frankrike99-3 Tyskland16-415-2 Belgien18=11 Spanien159 Storbritannien12= = Italien3412-2 Sverige14-210 Grekland49-7- Polen33-13- Nederländerna20-13- Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 31

32 Del 4: Dåsighet och riskfyllda beteenden (alkohol, droger, medicinering och sömnbrist) 32

33 Alkohol, mediciner och droger vid körning Händer det att du sätter dig bakom ratten i följande situationer? Sammantaget resultat När du känner dig väldigt trött När du ligger över den tillåtna promillegränsen för alkohol utan att du känner av alkoholens effekter När du har tagit mediciner som kan försämra din uppmärksamhet När du känner av alkoholens effekter på ditt fysiska tillstånd eller din uppfattningsförmåga När du har rökt cannabis eller använt droger Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 33

34 Alkohol, mediciner och droger vid körning Händer det att du sätter dig bakom ratten i följande situationer? Detaljerade svar per land Svar "Ja" När du känner dig väldigt trött När du ligger över den tillåtna promillegränsen för alkohol utan att du känner av alkoholens effekter När du har tagit mediciner som kan försämra din uppmärksamhet När du känner av alkoholens effekter på ditt fysiska tillstånd eller din uppfattningsförmåga När du har rökt cannabis eller använt droger 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 2015 Utveckling/ 2014 Sammantaget resultat 39-12-8-5-2- Frankrike41+115-213-54-31 Tyskland33+1712=21 Belgien48+625=11=8=3+1 Spanien28+58+411=34+2 Storbritannien33+17=7 3=2= Italien34-212=5-242= Sverige37+826+121= Grekland56-29-6-13-2- Polen55-3-6-3-2- Nederländerna22-5-6-2-2- Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 34

35 Personlig alkoholkonsumtionsgräns innan du sätter dig bakom ratten Efter hur många glas förbjuder du dig själv att sätta dig bakom ratten? Sammantaget resultat Antal glas i genomsnitt 2,1 Under 35 år 35 år och äldre Öppen fråga, spontana svar Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 1,92,2 2 35

36 Sömnbrist under veckan Hur många timmar sover du i genomsnitt varje natt … Under veckan när du arbetar? Sammantaget resultat Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 36

37 Sömnbrist under helger och semester Hur många timmar sover du i genomsnitt varje natt … Under helger och på semestern? Sammantaget resultat Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 37

38 Del 5: Längre bilresor och dåsighet 38

39 Riskbeteenden dagen före avfärd Händer det i allmänhet att du gör något av följande inför en längre bilresa (minst tre timmar)? Sammantaget resultat Går till sängs senare eller går upp tidigare än vanligt Avslutar dina förberedelser för avresan sent på kvällen före avresan (t.ex. resväg, bagage, kontroll av bilen) Åker iväg på natten Gör det % Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 39 81 75 67

40 Riskbeteenden dagen före avfärd (Detaljerade svar per land) Händer det i allmänhet att du gör något av följande inför en längre bilresa (minst tre timmar)? Detaljerade svar per land Gör det % Går till sängs senare eller går upp tidigare än vanligt Avslutar dina förberedelser för avresan sent på kvällen före avresan (t.ex. resväg, bagage, kontroll av bilen) Åker iväg på natten 2015Utveckling/20142015Utveckling/20142015Utveckling/2014 Sammantaget resultat81-7567 Frankrike 84+568=70+2 Tyskland 78+374-577 Belgien 82+578+164+3 Spanien 81+873+167+2 Storbritannien 84+485+169+2 Italien 76+676=66 Sverige 87+58264+1 Grekland 82-88-62- Polen 88-66-78- Nederländerna 72-61-53- Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 40

41 Bra beteenden under längre bilresor Händer det i allmänhet att du gör något av följande inför en längre bilresa (minst tre timmar)? Sammantaget resultat Byter chaufför under resan Stannar längs vägen för en tupplur Gör det % Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 41 70 57

42 Bra beteenden under längre bilresor (Detaljerade svar per land) Händer det i allmänhet att du gör något av följande inför en längre bilresa (minst tre timmar)? Detaljerade svar per land Gör det % Byter chaufför under resan Stannar längs vägen för en tupplur 2015 Utveckling/201 4 2015 Utveckling/201 4 Sammantaget resultat70-57- Frankrike 7767 Tyskland 68-258-2 Belgien 72+183+2 Spanien 72+152-3 Storbritannien 65+251-2 Italien 66=67-4 Sverige 79-248-5 Grekland 62-36- Polen 71-54- Nederländerna 65-52- Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 42

43 Antal timmar bakom ratten innan du gör en paus Hur många timmar brukar du köra utan att stanna när du gör en längre bilresa? (Öppen fråga, spontana svar ) Sammantaget resultat Timmar i genomsnitt 3 timmar 15 min. Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna 43 2:52 3:48 2:54 2:47 2:55 3:18 3:11 3:40 4:10 2:54

44 Förekomst av stunder av dåsighet Har du någon gång under de senaste åren råkat ut för följande problem när du har kört? Sammantaget resultat Känt dig väldigt trött men fortsatt för att du måste Varit på väg att somna vid ratten Känt att du har dåsat till i några sekunder bakom ratten Har kört ut i vägrenen eller utanför vägen på grund av ett ögonblicks ouppmärksamhet eller dåsighet Råkat ut för en kollision eller olycka för att du eller en annan förare var för trött Ja % Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 43 25 15 6 44

45 Förekomst av stunder av dåsighet (Detaljerade svar per land) Har du någon gång under de senaste åren råkat ut för följande problem när du har kört? Detaljerade svar per land Svar "Ja" Känt dig väldigt trött men fortsatt för att du måste Varit på väg att somna vid ratten Känt att du har dåsat till i några sekunder bakom ratten Har kört ut i vägrenen eller utanför vägen på grund av ett ögonblicks ouppmärksamhet eller dåsighet Råkat ut för en kollision eller olycka för att du eller en annan förare var för trött Sammantaget resultat 4325 156 Frankrike 4328 234 Tyskland 552333115 Belgien 4226 124 Spanien 362822217 Storbritannien 452518134 Italien 432628147 Sverige 482627193 Grekland 50382887 Polen 4212261512 Nederländerna 28141793 Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 45

46 Uppfattning av faran med att köra när man är trött När det handlar om bilkörning när man är trött, vilket av följande påståenden håller du med om mest? Sammantaget resultat Man kan göra det 31% Man kan göra det Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 46

47 Sätt att bekämpa dåsighet vid bilkörning: ett effektivt sätt och många missuppfattningar Tror du att var och en av följande metoder är mycket effektiv, ganska effektiv, inte särskilt effektiv eller inte alls effektiv för att motverka att man slumrar till vid ratten? Sammantaget resultat Ta en tupplur Prata med en passagerare för att hålla sig uppmärksam Dricka kaffe Sätta på musik i bilen, lyssna på radionyheterna Köra med öppet fönster Småäta Ringa under körning Effektivt % Inte effektivt % Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 81 79 64 59 58 36 10 19 21 36 41 42 64 90 47

48 Sätt att bekämpa dåsighet vid bilkörning (detaljerade svar per land) Tror du att var och en av följande metoder är mycket effektiv, ganska effektiv, inte särskilt effektiv eller inte alls effektiv för att motverka att man slumrar till vid ratten? Detaljerade svar per land Effektivt % Ta en tupplur Prata med en passagerare för att hålla sig uppmärksam Dricka kaffe Sätta på musik i bilen, lyssna på radionyheterna Köra med öppet fönster Småäta Ringa under körning Sammantaget resultat 81796459583610 Frankrike 91 80 61 53315 Tyskland 80 74 575357417 Belgien 85 83 536563417 Spanien 83 78 6153442110 Storbritannien 79 696277489 Italien 74 81 6156502915 Sverige 86 78 5745423615 Grekland 77 84 8265722212 Polen 86 82 696560309 Nederländerna 70 71 656764608 Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 48

49 Del 6: Resor i arbetet och med familjen 49

50 Yrkesrelaterad användning av telefon vid körning Vad brukar det handla om när du tittar på mejl eller sms på din mobiltelefon när du kör? Sammantag et resultat Främst personlig användning 56% Främst yrkesrelaterad användning 18% Främst yrkesrelaterad användning Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till de yrkesverksamma personer som medger att de kontrollerar sin e-post eller sms under körning 50

51 Yrkesrelaterad användning av telefon vid körning (Detaljerade svar per land) Vad brukar det handla om när du tittar på mejl eller sms på din mobiltelefon när du kör? Sammantaget resultat Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Främst yrkesrelaterad användning % Främst personlig användning % Bas: Till de yrkesverksamma personer som medger att de kontrollerar sin e-post eller sms under körning 51 18 9 19 17 27 25 19 14 18 17 26 56 68 72 57 49 45 52 72 47 45 49

52 Användning av bilen till och från jobbet Tar du dig med bil till arbetet? Sammantaget resultat Varje dag eller nästan varje dag % Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till yrkesverksamma bilförare 52

53 Bilkörning med familjen jmf. med när man kör ensam När det gäller hur du kör, tycker du att du är mycket mer, lite mer, lite mindre, mycket mindre eller varken mer eller mindre försiktig när din familj är med i bilen, jämfört med när du är själv i bilen? Sammantaget resultat Mindre uppmärks am 4% Mer uppmärks am 64% Mer uppmärksam % Frankrike Tyskland Belgien Spanien Storbritannien Italien Sverige Grekland Polen Nederländerna Bas: Till förarna, dvs. 83 % av urvalet 53


Ladda ner ppt "© 2014 Ipsos. All rights reserved. Contains Ipsos' Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written."

Liknande presentationer


Google-annonser