Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Holmars IF – del 4: Fotbollens Ledare Rekrytera – Utveckla - Behålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Holmars IF – del 4: Fotbollens Ledare Rekrytera – Utveckla - Behålla."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Holmars IF – del 4: Fotbollens Ledare Rekrytera – Utveckla - Behålla

2 Verksamhetsområden att utveckla utifrån Holmars IF Holmars IF Verksamhets- plan Ledar- försörjning FöräldrarUtbildning Policy/ Värderingar Vision Mål SpelareLedare Rekrytera Utveckla Behålla Föräldrar

3 Välkomna/närvaro/Information Lars Lindfors Holmars IF – föräldrar Läxan Rekrytera-utveckla-behålla Diskussioner – Erfarenhetsutbyte Dagens program

4 HOLMARS IF Spelar med herrlag i Div 2. 40 000 invånare i upptagningsområdet Kommunal anläggning, 4 gräsplaner, 2 grus. Både flick- och pojkfotboll Pojkfotboll 6 år och uppåt. Flickfotboll 6 år upp till 13 år, ännu så länge…

5 HOLMARS IF Alla kan spela fotboll! Alla är välkomna!

6 HOLMARS IF Bygger till stor del på ideellt arbetande ledare ”Betalning” via upplevelser, gemenskap och stolthet över klubben Ersätter med utbildning, fortbildningsresa, fri overall och ”Holmarsdagen” Arvoderar 1 A-truppstränare, 1 J-tränare, 1 mv Instruktör, U-ansvarig och kanslist

7 HOLMARS IF 5-mannafotboll 6-årslag1 tr + lagl.1 tr/v 7-årslag1 tr + lagl.1 tr/v 8-årslag1 tr + lagl.2 tr/v 9-årslag1 tr + lagl.2 tr/v ”öppen plan” 6/7 år och 8/91tr/v Gruppledare för både flick och pojk Föräldrar roterar som lagledare

8 HOLMARS IF 7-mannafotboll 10-årslag1 tr + lagl.2 tr/v 11-årslag1 tr + lagl.2 tr/v 12-årslag1 tr + lagl.2 tr/v ”öppen plan” 10-12 år1tr/v Gruppledare för både flick och pojk Föräldrar roterar som lagledare

9 HOLMARS IF 11-mannafotboll 13-årslag2 tr + lagl.2 tr/v 14-årslag2 tr + lagl.2 tr/v 15-årslag2 tr + lagl.3 tr/v 16-årslag2 tr + lagl.3 tr/v Gruppledare för både flick och pojk Gemensam mv-instruktör (samma som A, J) Föräldrar roterar som lagledare

10 POLICY - UTBILDNING 5-mannafotboll Grundkurs – Avspark 7-mannafotbollBas 1 11-mannafotbollU1/påbörjad Bas 2 för 13-14, U3/Bas avklarad för 15/16 för allaIntern skadekurs för tränare/föräldrarLärgrupper ”Spelarutveckling- ett helhetsperspektiv” Håller alltid ögonen öppna efter föräldrar med ”passande” bakgrund/utbildning.

11 POLICY - TRÄNING Våra ledares tränarfilosofi Har planerade träningar, stimulerande och roliga Är bra instruktörer Lär ut teknikens verktyg Fyller verktygslådan t.o.m. 16 år Låter spelarna testa, värdera och använda verktygen i mycket spelformer, 50-50 Försöker se och hjälpa alla på träningen Har ett enkelt regelverk på och kring träning. Skapar trygghet genom rutiner Har social träning, via ledord som respekt och acceptans Jobbar med kvalité som ledord vid träning och inlärning

12 FÖRÄLDRAKONTAKT Gruppmöten i januari (Holmars IF) Gruppledare leder Intromöte i februari (laget) Tränare leder Halvtidsmöte i juni (laget) Tränare leder Utvärderingsmöte i november (laget) Tränare leder

13 gruppmöte Medlemskap, rättigheter, skyldigheter Info - spelarutbildning Info – träning, match, cuper Föräldramedverkan vid matcher Info – mat och dryck Förenings policydokument kring jämställdhet, integration, rent spel, droger, fair play Föreningens mål och planering

14 intromöte Tränarens filosofi och utgångspunkter presenteras Planering och info kring säsongen Föräldrars roll definieras Spelares roll definieras Föräldrarepresentant utses Aktuella och angelägna frågor

15 halvtidsmöte Information om händelser så här långt Eventuella riktningsförändringar Planering och info kring resterande del av säsongen Information från föräldrarepresentanten Aktuella och angelägna frågor

16 utvärderingsmöte Utvärdering med utgångspunkt från (a) föreningens policy och mål, (b) tränarens filosofi, (c) lagets prestation, (d) föräldrarnas roll och (e) övriga utgångspunkter. Vad har varit bra? Vad kan förbättras? Hur ska vi göra? Skiss över nästa års verksamhet. Aktuella och angelägna frågor

17 FORTBILDNINGSBEHOV Tränare + Ledare Domare Planskötare Kanslipersonal Styrelseledamöter Föräldrar

18 Lars Lindfors

19 Visste du att: 2,5 miljoner är medlemmar i en idrottsförening Ca 542 000 ledare varav 324 000 är män (60%) (SCB 2007)

20 Inledning ”Jag har inte blivit rik på pengar, men jag har blivit rik på upplevelser” Ledarbrist och minskat ideellt engagemang – de största hoten mot en förenings utvecklingspotential Ledarbrist är ett vanligt fenomen i en växande organisation (positivt?) Frågor som att skaffa och behålla långt ner på dagordningen Agera istället för reagera

21 Är vår förening attraktiv? What’s in it for me? Gemensamma mål och tydliga ramar En förening ska vara attraktiv för olika målgrupper (ideella-, privata- och offentliga sektorn) På vilket sätt vi lyckas sälja in vår förenings värderingar och verksamhetsidé är avgörande för hur vi uppfattas och därmed också i vilken omfattning vi kan förväntas få stöd i olika former!

22 Diskutera! 1. Vad är attraktiv med just vår förening? 2. Följande saker kan utveckla vår förenings attraktivitet

23 Rekrytering Ersättning? Mentorskap? Ledarpärm? Ansvar? Tidsaspekt ?Uppgift/funktion? Rotation/nya utmaningar? Arbetsformer? Projekt? Inventering av kompetens? Framtidskväll? Kravprofil? Process under HELA verksamhetsåret Vem ansvarar för rekryteringen till ledaruppdrag? Tydlighet kring uppgifter De ledare som redan finns i föreningen har en avgörande roll

24 Varför engagera sig? Drivande krafter Nå framgång Tycker om att leda Gemenskap Utveckling Betala tillbaka Barnen är med Känna sig betydelsefull Hindrande krafter Har inte tid Tungrott och trögt Tror sig inte kunna Vill inte vara utsatt Brist på styrning och struktur Vill inte binda upp sig

25 FK Göteorg Hoppis & Skuttis IS Halmia Ungdomsutbyte Volontär Bohusläns F90 IFK Göteborg Göteborg F95

26 Prata positivt Utmana Smickra Visa stolthet Peka på förmåner Ställ krav Parrekrytering, mentorskap Beskriv uppdraget Ordvalet Att locka till engagemang

27 Diskutera! Varifrån kan vi söka ledare?

28 Utveckla & Behålla Beskriva uppdraget! Erbjud utbildning! Stöd och stimulans! Utmaningar! Ledarvård! Introduktion! Mentorskap! Ledarteam! Ledarträffar! Utbildningsplan för ledare! Kunskapsförmedling Mentorprogram Introduktion Positiva känslor lyfts fram

29 Förslag till utbildningsplan - fotboll SpelareTränareLagledareFörälder Senior Junior PF 16 PF 15 PF 14 PF 13 PF 12 PF 11 P 10 PF 9 PF 8 PF 7 Avspark Föreningsträdet Del 1-5 Fysisk träning Etik och moral Kamratskap Avanc. Äta bra BAS 1 BAS 2 Avspark F. domareIdrottsskador Att vara idrottsförälder Avspark F. domare Äta bra

30 Diskutera! Vad gör vi för att stimulera och utveckla ledarna så att de stannar i vår förening?

31 Vad finns det för trender i samhället? ”Dygnet-runt-samhälle” Mångfalden ökar Data- och teletekniken förändrar arbetssätt och kommunikation Livslängden ökar Unga människor som åtar sig en ledaruppgift kräver att det ska vara både meningsfullt och innehållsrikt Man kommer att ha mindre respekt för regler, bestämmelser, traditioner och makthavare Färre människor kommer att åta sig ansvaret för att leda olika verksamheter i en förening, däremot ställer man upp punktvis i korta perioder

32 Hur kan vi som förening ta hänsyn och bejaka detta?

33 Drömföreningen Utbildade ledare Kö för att bli ledare Självförsörjande på ledare Spelare som slutar blir ledare och stannar i föreningen Alla spelare i junioråldern får gå ledarutbildning

34 Hur går vi vidare 1.Ta hjälp av de verktyg som finns idag (Material, SISU mm) 2.Sätt ledarrekrytering på dagordningen 3.Jobba med föreningens attraktion 4.Arbeta fram en ledarförsörjningsplan 5.Definiera ledaruppdrag

35 Utcheckning Vilken extern hjälp skulle vi behöva för att kunna driva ett sånt här arbete i vår förening? Ex. hjälp från Kommun, SISU Idrottsutbildarna m.fl.

36 Finns det någon policy/riktlinjer för utbildning av ledare i er förening? Finns det en plan för hur ni rekryterar, utvecklar och behåller ledare i er förening? Finns det någon nedskriven föräldrarpolicy i er förening, ex vid matcher? Erbjuder ni utbildning för ”era” föräldrar, ex Att vara idrottsförälder Läxa - gruppdiskussion

37 Hemläxa: Boka datum för ledarträff Oktober 09

38 Datum att hålla koll på 5/2 Holmars IF, Örgryte IS 25/2 Mats Trondman Donsö IS 31/3 Inspirationsdag Oktober 09


Ladda ner ppt "Välkomna Holmars IF – del 4: Fotbollens Ledare Rekrytera – Utveckla - Behålla."

Liknande presentationer


Google-annonser