Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsregister BipoläRPsykosRBUSA SBR. Nationella kvalitetsregister – central riktlinje  Division psykiatri i Värmland har som mål att alla våra patienter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsregister BipoläRPsykosRBUSA SBR. Nationella kvalitetsregister – central riktlinje  Division psykiatri i Värmland har som mål att alla våra patienter."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsregister BipoläRPsykosRBUSA SBR

2 Nationella kvalitetsregister – central riktlinje  Division psykiatri i Värmland har som mål att alla våra patienter ska registreras i adekvata kvalitetsregister.  Att arbetet med kvalitetsregister skapar nya arbetssätt där patienten och närstående blir delaktiga i uppföljning av vården.  Genom att delta i nationella kvalitetsregister får vi en samlad bild av vårdkvaliteten.

3 Nationella kvalitetsregister – central riktlinje  Varje verksamhet är ansvarig för att bistå med data till respektive register. Inom varje verksamhet finns registeransvariga.  I Kristinehamn: Michaela och Britt-Mari för BipoäR och PsykosR, Björn och Maria L för BUSA och Michaela för SBR

4 Nationella kvalitetsregister – central riktlinje  Information om Nationella kvalitetsregister till patienten skall innehålla följande delar: · Patienten har rätt att tacka nej till registrering eller få sina uppgifter borttagna ur registret. · Patienten har rätt att få veta om uppgifterna är hämtade från någon annan källa än patienten själv eller från hälso- och sjukvårdsjournalen. · Patienten har rätt att få veta vilka mottagare som personuppgifterna kan komma att lämnas ut till, till exempel för forskningsändamål.

5 Nationella kvalitetsregister  Patienten behöver inte längre aktivt ge sitt samtycke !

6 Nationella kvalitetsregister  Målet i Värmland är 850 registreringar till och med 30 oktober 2014.

7 Medarbetarens ansvar:  Alla behandlare kan informera patienterna om respektive register.  Informera patienterna att registeransvariga kommer att ta kontakt med dem för registrering.  Informera Michaela (gäller BipoläR och PsykosR) via Messenger om samtalet med patienten.  Vårdadministratörer kan redan vid bokning av läkarbesök skicka ett Messenger till Michaela för kontakt med patienten.  Läkarna kan informera i samband med läkarbesök  Ny diagnoser ska omedelbart meddelas till registeransvariga.

8 Nationella kvalitetsregister  Fredagar: Blodtryckskontroll, viktkontroll och registreringar

9 Nationella kvalitetsregister, BipoläR  Sysselsättning  Samsjuklighet  Beroende (nikotin, alkohol, droger)  Blodtryck, vikt, längd  Provtagning (HbA1c, litiumkoncentration, kreatinin)  Antalet affektiva skov under senaste året  Självskadebeteende, självmordsförsök  Behandling (öppenvård och slutenvård)  Läkemedelsbehandling

10 Nationella kvalitetsregister, BipoläR  CGI-s (Clinical Global Impression – Severity), övergripande kliniskt intryck av sjukdomens svårighetsgrad  GAF värde  Diagnostiska instrument  EQ-5D Hälsoenkät

11 Nationella kvalitetsregister, PsykosR  Samsjuklighet  Första vårdkontakt  Behandling  Boendeform  Hushållets sammansättning  Patientens utbildningsnivå  Sysselsättning  Våldsam handling, allvarligt hot  Somatisk sjukdom

12 Nationella kvalitetsregister, PsykosR  Blodtryck, vikt, längd  Hälsofrämjande insatser under senaste året  Beroende (nikotin, alkohol, droger)  CGI-s  GAF värde  Vård- och behandling (öppenvård och slutenvård)  Har psykossymtomens svårighetsgrad bedömts med hjälp av PANSS eller RS-S-skattning?  CAN-skattning (Camberwell Assessment of Need), skattning som bedömer patientens behov

13 Nationella kvalitetsregister, PsykosR  Har patientens kognitiva förmåga testats under senaste året?  Kognitiv träning  Vårdplan  Familjeinterventioner  Behandling (psykologisk, psykopedagogisk mm)  Läkemedelsbehandling samt biverkningar  Läkarkontakt  Provtagning ingår inte i PsykosR men metaboliska prover tas i samband med registreringen

14 Nationella kvalitetsregister, forskning  Inget aktuellt forskningsprojekt för psykos på gång  Flera forskningsprojekt för bipolär sjukdom.  Senaste: Kvalitetsregisterdata visar vilka bipolära patienter som har högst självmordrisk. - 6086 patienter ingick i studiegruppen - en tredjedel gjorde självmordförsök en gång i livet - 13 patienter begick självmord och 338 självmordhandlingar under pågående behandling - högst risk för kvinnor med samtidigt personlighetsstörning och relationsproblem och män med samtidigt alkoholmissbruk

15 Nationella kvalitetsregister  Registerna är ett sätt att visa kvalitet på nationell-, läns- och enhetsnivå!

16 Tack!


Ladda ner ppt "Kvalitetsregister BipoläRPsykosRBUSA SBR. Nationella kvalitetsregister – central riktlinje  Division psykiatri i Värmland har som mål att alla våra patienter."

Liknande presentationer


Google-annonser