Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Narkotikarelaterad dödlighet Lisa Andersson, doktorand i socialt arbete Björn Johnson, docent i socialt arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Narkotikarelaterad dödlighet Lisa Andersson, doktorand i socialt arbete Björn Johnson, docent i socialt arbete."— Presentationens avskrift:

1 Narkotikarelaterad dödlighet Lisa Andersson, doktorand i socialt arbete Björn Johnson, docent i socialt arbete

2 Dödsorsaker i Sverige 2014 Totalt 89 062 dödsfall i Sverige 2014 Främsta dödsorsak är hjärt- kärlsjukdomar och tumörer, som tillsammans står för knappt 63% 765 narkotikarelaterade dödsfall Män står för 85% av den narkotikarelaterade dödligheten Dödsorsak (2014)Antal dödaProcent Hjärt- kärlsjukdomar32 54836,5 Tumörer23 33726,2 Alkoholrelaterade dödsfall1950 2,2 Diabetes1880 2,1 Självmord och annan avsiktligt destruktiv handling 1148 1,3 Narkotikarelaterade dödsfall765 0,9 Omkomna i trafiken275 0,3 Källa: Dödsorsaksregistret, Transportstyrelsen

3 Dödsorsak fördelat på ålder 2014 Majoriteten (71%) avlider vid 75 års ålder och uppåt 30% av de avlidna mellan 20-29 års ålder har narkotikarelaterad dödsorsak, 24% av de mellan 30-39 Dödsorsak 0-1920-2930-3940-4950-5960-6970-7980-8990- Totalt Samtliga511614719161128361045617405317722127589062 Tumörer59621495291629465371087005214323337 Narkotika- relaterade 121821761321418125151765 Alkohol- relaterade 12655154423718452110111950 Självmord4617113320219317712185201148

4 Tre parallella register Dödsorsaksregistret (DOR): Narkotika som underliggande respektive bidragande dödsorsak. Internationellt narkotikaindex (INI): Omfattar endast narkotika som underliggande dödsorsaker. Toxreg (TOX): Register över toxikologiska rådata. Inte ett dödsorsaksregister!

5 Typfall Person dör av heroinöverdos. (DOR, INI, TOX) Person dör på sjukhus i sviterna av oklar överdos. (DOR, INI) Person med narkotikaproblem dör av myokardit. (DOR) Person med LARO dör i trafikolycka. (TOX) Person som rökt hasch för tre dagar sedan blir mördad. (TOX)

6 Källa till grafik: Anna Fugelstad, Karolinska institutet Likartad utveckling i de tre registren

7 Toxreg Rättsmedicinskt undersökta dödsfall med illegala droger eller läkemedlen metadon, buprenorfin och fentanyl. Endast vissa preparat finns alltså med! Preparaten presenteras enligt en ”dominansordning”: heroin/morfin, metadon, buprenorfin, fentanyl, amfetamin, kokain, övriga droger, cannabis (THC). Bensodiazepiner saknas i Toxreg, liksom en rad andra preparat som brukar ingå i överdoser.

8 Opioider bakom merparten av ökningen Källa till grafik: Anna Fugelstad, Karolinska institutet

9 Riskfaktorer för dödlighet Missbruk dominerat av heroin eller andra opioider Att injicera narkotika Att använda flera droger samtidigt (opioider, benso, alkohol) Låg tolerans (t.ex. efter behandling/fängelse) Tidigare överdos Att ta droger ensam Att ta droger i okänt sällskap/okänd miljö

10 Riskfaktorer för dödlighet Att ta större dos än normalt (kicksökande, stressig miljö, svårt hitta vener) Bristande impulskontroll Depressiva symtom Dödsfall i nära relationer Allmänt dåligt hälsotillstånd

11 ”Läckage” från substitutionsbehandling? Onyanserad bild i debatten: ”Att folk dör beror på substitutionsbehandlingen. Alla patienter läcker.” Socialstyrelsen: ”Merparten av de LARO-läkemedel som används illegalt är importerade.” Läckageprojektet: Merparten av de LARO-läkemedel som används illegalt kommer från patienter som säljer eller delar med sig till vänner och bekanta.

12 Läckageprojektet Intervjuer med 411 LARO-patienter i fem städer samt med 98 sprutbytare i Malmö. Intervjuerna gjordes av forskare och specialutbildade patienter. Merparten av alla patienter (61-81%) uppger att de någon gång sålt eller delat med sig. En betydande minoritet (17-37%) har gjort det senaste månader. Cirka 5% säljer i stor omfattning.

13 Vilka läcker? Patienter med ”sidomissbruk” eller hög alkoholkonsumtion. Patienter som mestadels umgås i sina gamla missbrukskretsar. Patienter som själva fått eller köpt från patienter innan de kom in i behandling. Patienter med mono-buprenorfin (Subutex).

14 Dödlighetsstudie vid Malmö Högskola Personer som avlidit med heroin/morfin, metadon, buprenorfin, fentanyl eller oxikodon i kroppen under 2012-2013 i Skåne 114 personer primärt inkluderade i studien Uppgifter från rättsmedicinalverket, sjukvård, socialtjänst, kriminalvård och läkemedelsregistret Få veta hur personernas liv såg ut det sista året innan dödsfallet Vilka myndigheter hade personerna kontakt med?, vilken form av kontakt och insatser hade de?, framträder någon form av mönster?

15 Vad kan göras för att undvika narkotikarelaterade dödsfall? Naloxon till opioidberoende personer samt anhöriga, polis Utöka sprutbyte som kontaktyta och hälsoinsats Överdospreventiv information Öka tillgängligheten till LARO, se till att patienter stannar i LARO Öka säkerheten i LARO Minska blandmissbruk – restriktiv förskrivning av narkotikaklassade läkemedel Ytterligare harm reduction-åtgärder? Konsumtionsrum, heroinförskrivning?

16 Vad kan göras för att undvika narkotikarelaterade dödsfall? Öka samverkan mellan och inom myndigheter (socialtjänst, sjukvård, kriminalvård) Inte glömma psykosocial behandling, ställa krav på denna ”Gott liv”- delaktighet, tillhörighet, sysselsättning, ekonomi  mindre oro och stress för de som lämnat missbruket/beroendet


Ladda ner ppt "Narkotikarelaterad dödlighet Lisa Andersson, doktorand i socialt arbete Björn Johnson, docent i socialt arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser