Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Somatisk ohälsa hos psykiskt långtidssjuka och Hälsokontroller inom primärvården Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare VO vuxenpsykiatri Lund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Somatisk ohälsa hos psykiskt långtidssjuka och Hälsokontroller inom primärvården Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare VO vuxenpsykiatri Lund."— Presentationens avskrift:

1 Somatisk ohälsa hos psykiskt långtidssjuka och Hälsokontroller inom primärvården Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare VO vuxenpsykiatri Lund

2 Varför? Patienter med långvarig psykisk sjukdom har en överdödlighet och en livslängd som i genomsnitt är förkortad med 20 år på grund av: 1.Ökad risk för suicid 2.Underbehandling och frånvaro av behandling för allvarliga fysiska sjukdomar 3.Större risk för metabolt syndrom genom låg fysisk aktivitet, onyttig kost och ökad vikt. 4.Riskbeteende som rökning samt användande av alkohol och droger.

3 Varför? 5. Social och kognitiv förmåga påverkar möjligheten att förvärva, förstå och använda information i syfte att behålla, främja eller förbättra hälsa. 6. Biverkningar av antipsykotisk medicin som medför metabol risk 7. Gruppen är socioekonomiskt utsatt och har ofta ett bristfälligt socialt nätverk.

4 Bakgrund Patienter med psykisk sjukdom har större risk att drabbas av metabola syndrom och cancer och Patienter med psykisk sjukdom underbehandlas/underdiagnostiseras beträffande somatisk ohälsa och får inte lika god somatisk vård som övriga patienter i befolkningen Detta resulterar i en förkortad medellivslängd på 15-20 samt ett stort lidande.

5 Metabol störning Övervikt Diabetes Högt blodtryck Avvikande blodfetter Vanligaste dödsorsaken för patienter med schizofreni/bipolär sjukdom är för tidig död i hjärtkärl-sjukdom

6 Påverkbara riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom FörekomstRelativ risk Övervikt/fetma20-55%1-2 Rökning50-80%2-3 Diabetes8-17%1,5-2 Högt blodtryck20-60%2-3 Avvikande blodfetter25-70%3-5

7 Diabetes Patienter med schizofreni jämfört med populationen i övrigt ÅlderSchizofrenipatienterBefolkningen 15-252%0,4% 25-353,2%0,9% 35-456,1%1,1% 45-5512,7%2,4% 55-6525%5,8%

8 Cancer Patienter med psykisk ohälsa har avsevärt sämre prognos än andra cancerpatienter. Kvinnor med psykisk ohälsa och bröstcancer har betydligt mer avancerad sjukdom vid diagnostillfället.

9 Hälsokontroller Målrelaterad ersättning om 3000 kr till vårdenheterna i Hälsoval Skåne. Uppdraget att ansvara för de listade patienternas hälsa ingår i vårdenheternas basuppdrag. Målet är att behandling av uppkomna somatiska sjukdomar i samma grad som hos andra listade patienter i avsikt att ge målgruppen ett friskare och längre liv.

10 Hälsokontroller Psykiatrins ansvar: Skriva remiss för hälsokontroll och för behandling av somatisk ohälsa till den vårdenhet där patienten är listad efter att ha inhämtat samtycke. Primärvårdens ansvar: Årlig hälsokontroll

11 Basal undersökning: Auskultation av hjärta och lungor Blodtryck Vikt inkl. BMI Ev. EKG Kemlab: SR el CRP, Hb, P-glukos, blodfetter Hälsosamtal om kost, motion, rökning, alkohol och droger.

12 Årlig hälsokontroll Tillägg: Riktade frågor i syfte att upptäcka tecken på cancer t.ex. Gör det ont/känns konstigt/går trögt när du äter? Har du blivit hes/fått hosta? Har du återkommande kräkningar? Har du gått ner i vikt? Har du sett någon konstig färg på avföringen eller urinen? Har du känt någon knöl eller sett något märke/sår/konstig färg någonstans på kroppen? Har du känt dig onormalt trött/tröttare än tidigare?

13 Årlig hälsokontroll Har du fått ont någonstans där du inte haft ont innan? Har du svårt att kissa/gör det ont när du kissar? Dessutom till kvinnor: Har du känt någon knöl/förhårdnad i bröstet? Har du varit på mammografi? Har du varit och tagit gynekologiskt cellprov? Får vi ringa och kontrollera om du har varit på mammografi och cellprov?

14 Är det medicinens fel? Delvis, men långt ifrån bara. Litium – njurskada, påverkad thyroideafunktion Antipsykotiska läkemedel – metabolt syndrom Bensodiazepiner – beroende, sänkt kognitiv och emotionell förmåga

15 Antipsykotiska läkemedel (neuroleptika) Lågdos t.ex. Haldol Högdos t.ex. Cisordinol (Mellandos = Trilafon) Andra generationen: Risperidon, Risperdal, Invega, Xeplion – liknar lågdos Abilify ”Pinerna” dvs. olanzapin (Zyprexa), clozapin (Leponex), quetiapin (Seroquel) – högst risk för metabolt syndrom

16 Hur gör vi praktiskt? Svårt få folk att komma? Få aktuella patienter per vårdcentral? Kontakt i förväg med kontaktperson från psykiatrin? Läkare från primärvården till psykiatrin? Återrapport till psykiatrin om patienten inte kommer? Registrering av besöket enligt KVÅ


Ladda ner ppt "Somatisk ohälsa hos psykiskt långtidssjuka och Hälsokontroller inom primärvården Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare VO vuxenpsykiatri Lund."

Liknande presentationer


Google-annonser