Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dendrit Cellkropp Cellkärna Myelinskida Synaps Axon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dendrit Cellkropp Cellkärna Myelinskida Synaps Axon."— Presentationens avskrift:

1

2 Dendrit Cellkropp Cellkärna Myelinskida Synaps Axon

3 Vi har ungefär 1 000 000 000 000 nervceller Kan leda en elektrisk signal Går mycket snabbt att skicka signaler

4

5 När nervsignalen kommer fram till synapsen släpps ett signalämne ut genom nervcellen. Detta ämne tas upp av nästa nervcell genom små receptorer (mottagare). När ämnet fastnat på nästa cell bryts det ner. Överföringen startat en ny nervimpuls.

6 Kan man få onormala nervimpulser Man kan lura den att inte fungera t.ex genom nervgift och droger.

7 Består av – Hjärnan – Ryggmärgen – Alla nerver i kroppen Ett samarbete mellan dessa gör att du fungerar.

8 Centrala nervsystemet Perifera nervsystemet Ryggmärg och hjärna. Tolkar och bestämmer Känner av och utför.

9 Självständiga nervsystemet. Hjärta, blodkärl, tarmar mm. Fördelar om resurserna i kroppen då vi vilar eller blir skrämda och rädda.

10

11 Skallben (hjälm) Hinnor (Minska friktion?) Vätska (Stötdämpare)

12 Syre (15-20% av kroppens syreförbrukning) Druvsocker Om den inte får detta dör den (syre) eller fungerar dåligt (socker).

13

14 Stora hjärnan Lilla hjärnan Förlängda märgen

15 Yttre delen kallas för hjärnbarken. Här minns vi, tänker vi, ser och hör. Denna är unik för högre djur. Det finns olika centra för olika uppgifter.

16 Är indelad i två delar som arbetar på lite olika sätt. Den högra styr vänstra delen av kroppen och tvärt om. Hjärnhalvorna kommunicerar med varandra genom hjärnbalken.

17 Information lagras i våra hjärnor genom att synapser ändras. Det finns korttidsminne (telefonnummer) Långtidsminne

18 Förstånd, begåvning och problemlösningsförmåga. Påverkas av arvsanlag och miljö. Oberoende av hjärnans storlek. Intelligenstester säger ganska lite.

19 När du sover minskar hjärnans aktivitet. Återhämtning Bearbeting

20 Kontrollerar balans Ser till att rörelserna blir mjuka.

21 Omkopplingscentral för information mellan ryggmärgen och hjärnan. Här styrs andning, kroppstemperatur, blodcirkulation, sömn och vakenhet. Automatiserad.

22 I Sverige är man död då hjärnan slutar att fungera. Man under söker detta genom att kolla om det finns elektrisk aktivitet i hjärnan kvar eller inte.

23 Alkohol, gift, våld eller olika sjukdomar kan leda till att nervceller dör. Förr trodde man att nervceller inte återbildades. Nervceller återbildas långsamt hos vuxna.

24

25 1.Hur lång kan en nervcell bli? 2.Vad menas med centrala och det perifera nervsystemet? 3.Ge några exempel på vad som styrs av det självständiga nervsystemet. 4.Rita och beskriv hur en nervcell är uppbyggd 5.Vad är en nervimpuls? 6.Beskriv hur nervimpulsen överförs mellan olika nervceller/ muskelcell. 7.Hur fungerar det självständiga nervsystemets två delar? 8.Hur skyddas hjärnan? 9.Hur många nervceller finns det i hjärnan? 10.Vilken är hjärnbalkens uppgift? 11.Vilka uppgifter har lilla, stora hjärnan och hjärnstammen? 12.Vad är ett hjärncentra? 13.Varför tar olika stora rörelser olika stor plats i hjärnbarkens rörelsecentrum? 14.Redogör för olika typer av minne n och intelligens. 15.Vad finns det för skillnader mellan höger och vänster hjärnhalva?

26 1.Upp till en meter. 2.Centrala= hjärnan och ryggmargen. Perifera= resten. 3.Hjärtat, blodkärlens muskler mm 4.Rita bild 5.En elektrisk impuls som börjar i en dendrit, går genom cellkroppen, ut i axonen och vidare till en dendrit för att överföras till en annan nerv/muskelcell via synapsen. 6.Då en nervcell ska överföra information släpps ett signalämnen ut i mellanrummet mellan de båda nervcellerna. Detta ämne tas upp av den andra cellen som påbörjar en nervimpuls. 7.De kompenserar varandra beroende på vad kroppen utsätts för. Vid rädsla aktiveras flyktmekanismer. 8.Många 9.Ben, hinnor och vätska. 10.Överföra info mellan de olika hjärnhalvorna. 11.Stora=medvetna handlingar, minnen Lilla=balans och samordning, hjärnstam=överkoppling och autaomatisk funktioner. 12.Ett område i hjärnan som styr ett speciellt område,.tex syn. 13.De kräver olika mycket nervimpulser. 14.Minnen-saker du upplevt, intelligens-begåvningar 15.Kreativitet och logik

27 S.309--313

28

29 Ligger skyddad i kotans bakre del. Omkopplingsställe för nerver. Startställe för en reflex.

30 Är en rörelse som sker oberoende av viljan. Är till för att skydda oss från skador. En omedelbar omkoppling mellan sensorisk och motorisk nervsignal utan att koppla in hjärnan.

31

32 Medfödd: Smärtreflex, sugreflex Inlärd: Cykla, gå

33 Dyslexi: läs och skrivsvårigheter ca 5 % av befolkningen DAMP/ADHD: Hyperaktivitet Epilepsi: överaktiva nervceller som ger upphov till anfall eller kramper. CP: Syrebrist vid födseln. Kan vara förlamning eller ryckiga rörelser. MS: Kroppen byter ner myelinskidorna. Personen blir förlamad.

34 Spänningshuvudvärk Migrän Hjärnskakning

35 Hjärnblödning eller blodpropp som leder till att delar av hjärnan dör.

36 Demens- onormalt många hjärnceller dör och personen glömmer och blir förändrad.

37 Nedstämdhet Skuldkänslor Kan vara ärftligt

38 1.Spänningshuvudvärk, Migrän, Hjärnskakning 2.EEG, reflexer 3.Dyslexi: läs och skrivsvårigheter ca 5 % av befolkningen, DAMP/ADHD: Hyperaktivitet 4.delar av hjärnan dör av syrebrist. 5.Samtalsterapi och medicin 6.Syrebrist vid förlossningen eller i fosterstadiet.


Ladda ner ppt "Dendrit Cellkropp Cellkärna Myelinskida Synaps Axon."

Liknande presentationer


Google-annonser