Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En sammanfattning av boken s

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En sammanfattning av boken s"— Presentationens avskrift:

1 En sammanfattning av boken s.301-313
Nervsystemet En sammanfattning av boken s

2 Nervcellen Dendrit Synaps Cellkropp Axon Myelinskida Cellkärna

3 Nervcellen Vi har ungefär 1 000 000 000 000 nervceller
Kan leda en elektrisk signal Går mycket snabbt att skicka signaler

4 Nervimpulsen kan överföras mellan olika nervceller eller till en muskel. Ett överkopplingsställe kallas för SYNAPS. En nervcell kan ha många synapser.

5 Synapsen När nervsignalen kommer fram till synapsen släpps ett signalämne ut genom nervcellen. Detta ämne tas upp av nästa nervcell genom små receptorer (mottagare). När ämnet fastnat på nästa cell bryts det ner. Överföringen startat en ny nervimpuls.

6 Om synapsen inte fungerar…
Kan man få onormala nervimpulser Man kan lura den att inte fungera t.ex genom nervgift och droger.

7 Nervsystemet Består av Ett samarbete mellan dessa gör att du fungerar.
Hjärnan Ryggmärgen Alla nerver i kroppen Ett samarbete mellan dessa gör att du fungerar.

8 Ryggmärg och hjärna. Tolkar och bestämmer
De två nervsystemen Centrala nervsystemet Perifera nervsystemet Ryggmärg och hjärna. Tolkar och bestämmer Känner av och utför.

9 Man kan inte styra allt. Självständiga nervsystemet.
Hjärta, blodkärl, tarmar mm. Fördelar om resurserna i kroppen då vi vilar eller blir skrämda och rädda.

10 Hjärnan

11 Skydd Skallben (hjälm) Hinnor (Minska friktion?) Vätska (Stötdämpare)

12 Din hjärna vill ha… Syre (15-20% av kroppens syreförbrukning)
Druvsocker Om den inte får detta dör den (syre) eller fungerar dåligt (socker).

13

14 Våra hjärnor Stora hjärnan Förlängda märgen Lilla hjärnan

15 Stora hjärnan Yttre delen kallas för hjärnbarken. Här minns vi, tänker vi, ser och hör. Denna är unik för högre djur. Det finns olika centra för olika uppgifter.

16 Stora hjärnan Är indelad i två delar som arbetar på lite olika sätt.
Den högra styr vänstra delen av kroppen och tvärt om. Hjärnhalvorna kommunicerar med varandra genom hjärnbalken.

17 Minnen Information lagras i våra hjärnor genom att synapser ändras.
Det finns korttidsminne (telefonnummer) Långtidsminne

18 Intelligens Förstånd, begåvning och problemlösningsförmåga.
Påverkas av arvsanlag och miljö. Oberoende av hjärnans storlek. Intelligenstester säger ganska lite.

19 Sova När du sover minskar hjärnans aktivitet. Återhämtning Bearbeting

20 Lilla hjärnan Kontrollerar balans Ser till att rörelserna blir mjuka.

21 Hjärnstammen Omkopplingscentral för information mellan ryggmärgen och hjärnan. Här styrs andning, kroppstemperatur, blodcirkulation, sömn och vakenhet. Automatiserad.

22 Hjärndöd-Hjärtdöd I Sverige är man död då hjärnan slutar att fungera.
Man under söker detta genom att kolla om det finns elektrisk aktivitet i hjärnan kvar eller inte.

23 Hjärnceller dör snabbt men återbildas långsamt
Alkohol, gift, våld eller olika sjukdomar kan leda till att nervceller dör. Förr trodde man att nervceller inte återbildades. Nervceller återbildas långsamt hos vuxna.

24

25 Frågor Hur lång kan en nervcell bli?
Vad menas med centrala och det perifera nervsystemet? Ge några exempel på vad som styrs av det självständiga nervsystemet. Rita och beskriv hur en nervcell är uppbyggd Vad är en nervimpuls? Beskriv hur nervimpulsen överförs mellan olika nervceller/ muskelcell. Hur fungerar det självständiga nervsystemets två delar? Hur skyddas hjärnan? Hur många nervceller finns det i hjärnan? Vilken är hjärnbalkens uppgift? Vilka uppgifter har lilla, stora hjärnan och hjärnstammen? Vad är ett hjärncentra? Varför tar olika stora rörelser olika stor plats i hjärnbarkens rörelsecentrum? Redogör för olika typer av minne n och intelligens. Vad finns det för skillnader mellan höger och vänster hjärnhalva?

26 Svar Upp till en meter. Centrala= hjärnan och ryggmargen. Perifera= resten. Hjärtat, blodkärlens muskler mm Rita bild En elektrisk impuls som börjar i en dendrit, går genom cellkroppen, ut i axonen och vidare till en dendrit för att överföras till en annan nerv/muskelcell via synapsen. Då en nervcell ska överföra information släpps ett signalämnen ut i mellanrummet mellan de båda nervcellerna. Detta ämne tas upp av den andra cellen som påbörjar en nervimpuls. De kompenserar varandra beroende på vad kroppen utsätts för. Vid rädsla aktiveras flyktmekanismer. Många Ben, hinnor och vätska. Överföra info mellan de olika hjärnhalvorna. Stora=medvetna handlingar, minnen Lilla=balans och samordning, hjärnstam=överkoppling och autaomatisk funktioner. Ett område i hjärnan som styr ett speciellt område, .tex syn. De kräver olika mycket nervimpulser. Minnen-saker du upplevt, intelligens-begåvningar Kreativitet och logik

27 Ryggmärgen och reflexer
S

28 Olika typer av nerver Sensoriska- känner av och för information till hjärnan Motoriska- information från hjärnan till musklerna

29 Ryggmärgen Ligger skyddad i kotans bakre del.
Omkopplingsställe för nerver. Startställe för en reflex.

30 Reflexen Är en rörelse som sker oberoende av viljan.
Är till för att skydda oss från skador. En omedelbar omkoppling mellan sensorisk och motorisk nervsignal utan att koppla in hjärnan.

31 Smärtreflexen

32 Medfödda och inlärda reflexer
Smärtreflex, sugreflex Inlärd: Cykla, gå

33 Ord och begrepp Dyslexi: läs och skrivsvårigheter ca 5 % av befolkningen DAMP/ADHD: Hyperaktivitet Epilepsi: överaktiva nervceller som ger upphov till anfall eller kramper. CP: Syrebrist vid födseln. Kan vara förlamning eller ryckiga rörelser. MS: Kroppen byter ner myelinskidorna. Personen blir förlamad.

34 Ont i ”huövvet” Spänningshuvudvärk Migrän Hjärnskakning

35 Stroke Hjärnblödning eller blodpropp som leder till att delar av hjärnan dör.

36 Va?! Demens- onormalt många hjärnceller dör och personen glömmer och blir förändrad.

37 Depression Nedstämdhet Skuldkänslor Kan vara ärftligt

38 Svar till instuderingsfrågorna.
Spänningshuvudvärk, Migrän, Hjärnskakning EEG, reflexer Dyslexi: läs och skrivsvårigheter ca 5 % av befolkningen, DAMP/ADHD: Hyperaktivitet delar av hjärnan dör av syrebrist. Samtalsterapi och medicin Syrebrist vid förlossningen eller i fosterstadiet.


Ladda ner ppt "En sammanfattning av boken s"

Liknande presentationer


Google-annonser