Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Drogpolicy Mål: Elfrida Andréegymnasiet ska vara en drogfri skola/ arbetsplats. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger skall förekomma på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Drogpolicy Mål: Elfrida Andréegymnasiet ska vara en drogfri skola/ arbetsplats. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger skall förekomma på."— Presentationens avskrift:

1 Drogpolicy Mål: Elfrida Andréegymnasiet ska vara en drogfri skola/ arbetsplats. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger skall förekomma på skolan. All personal samt elever ska känna ansvar och vara delaktiga i arbetet för att ha en drogfri skola/arbetsplats. Skolan skall ha ett nära samarbete med socialtjänsten, ungdomsgruppen och polisen. Skolan anmäler all misstanke om droger. Barn- och utbildningsförvaltningen & Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Exempel från de kommunala gymnasieskolorna på Gotland:

2 Drogpolicy Ansvar: Huvudansvarig för att arbetet mot drogmissbruk genomförs på skolan är rektor. Elevstödsteamet stöttar skolledningen i att driva och utvärdera förebyggande arbetet i skolan. Alla på skolan, elever och personal, har ansvar för att vara uppmärksamma, och reagera genom att omgående meddela till skolledning vid misstanke om bruk av droger och/ eller handel med droger. Klassföreståndare har ett särskilt ansvar för att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och därigenom upptäcka och motverka drogmissbruk. Barn- och utbildningsförvaltningen

3 Drogpolicy Handlingsplan mot droger Förebyggande arbete Skolan skall: ansvara för att all personal och alla elever har kunskap om drogers skadeverkningar. ansvara för att all personal, alla elever samt deras vårdnadshavare är förtrogna med skolans drogpolicy och handlingsplan mot droger. arbeta för att minimera elevers frånvaro samt uppmärksamma om en elev ofta uteblir från undervisning, då detta kan vara ett första tecken på ohälsa. erbjuda hälsosamtal samarbeta med socialtjänsten, ungdomsgruppen och polisen. Barn- och utbildningsförvaltningen

4 Drogpolicy Handlingsplan mot droger Åtgärder vid misstanke om missbruk 1.Ta kontakt med elevens klassföreståndare och delge din oro. Klassföreståndaren dokumenterar de skäl som ligger till grund för oron. 2.Klassföreståndaren tar kontakt med skolledningen och delger oron/ misstanken, och orsaken till denna. Klassföreståndaren lämnar över den dokumentation som finns i ärendet. 3.Skolledningen ansvarar för att misstankarna utreds och att noggrann dokumentation görs. 4.Eleven och omyndig elevs vårdnadshavare kontaktas av skolledningen och ett möte anordnas snarast. Information ges om eventuell anmälan till socialtjänsten. Erbjudande ges om möjlighet till stöd hos någon ur elevhälsoteamet. 5.Vid oro kring elev görs en anmälan till socialnämnden enligt skollagen 29 kap. 13§ och socialtjänstlagen 14 kap. 1§. Barn- och utbildningsförvaltningen

5 Drogpolicy Handlingsplan mot droger Åtgärder vid akut drogpåverkan 1.Om du misstänker att en elev är drogpåverkad kontakta snarast skolledningen. 2.Polis tillkallas av skolledningen vid misstanke om användande av narkotikaklassade medel. 3.En drogpåverkad elev skall efter kontakt med vårdnadshavare och polis avvisas från skolans område. 4.Elev och omyndig elevs vårdnadshavare kallas till samtal någon av de närmaste dagarna. Information ges om anmälan till socialtjänsten. Erbjudande ges om möjlighet till stöd hos någon ur elevhälsoteamet. 5.Om en elev kommer till skolan drogpåverkad så kommer en skriftlig varning att utfärdas, vilket i en förlängning kan leda till avstängning från skolan. Barn- och utbildningsförvaltningen

6 Drogpolicy Handlingsplan mot droger Med droger avses här (med undantag för legal läkemedelsanvändning): Alkohol Dopningsmedel (hormonpreparat som anabola steroider) Narkotika (t ex amfetamin, hasch, även läkemedel som valium, sobril mfl) Sniffningsmedel (lösningsmedel, lim, gaser m m) Barn- och utbildningsförvaltningen Drogpolicyn delges elever och föräldrar som med namnteckning bekräftar att de tagit del av densamma.

7 Hur ser det ut på din arbetsplats? När Du kommer tillbaka till Din egen arbetsplats: Hur ser vår drogpolicy ut? Är den tydlig för vår målgrupp inkl. föräldrarna? Vad skall vi konkret göra om/då någon visar tecken på att vara drogpåverkad? Vem på vår arbetsplats har ansvaret för att frågan blir prioriterad? Finns det någon som du haft misstankar kring och där du nu känner att du behöver gå vidare? Barn- och utbildningsförvaltningen


Ladda ner ppt "Drogpolicy Mål: Elfrida Andréegymnasiet ska vara en drogfri skola/ arbetsplats. Ingen hantering, förvaring eller användning av droger skall förekomma på."

Liknande presentationer


Google-annonser