Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Sundsbroskolan. Föräldramöte den 8 september 2008 Del 1i Sundsbrohallen Presentation av personalen Läsåret 08/09 Betygsstatistik SYV Lärande/IUP-omdöme/Värdegrund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Sundsbroskolan. Föräldramöte den 8 september 2008 Del 1i Sundsbrohallen Presentation av personalen Läsåret 08/09 Betygsstatistik SYV Lärande/IUP-omdöme/Värdegrund."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Sundsbroskolan

2 Föräldramöte den 8 september 2008 Del 1i Sundsbrohallen Presentation av personalen Läsåret 08/09 Betygsstatistik SYV Lärande/IUP-omdöme/Värdegrund Områdesarbetare Föräldrarnas betydelse/ÖPP Del 2i basgrupperna Specifik information som rör basgruppen Utse representant; Föräldrarnas Idéforum Sistaårsfourm i skolår 9 Nattvandrare Öpp-information i skolår 8 i Pepparholms-humaniora

3 Sundsbroskolan Förskola 53 barn 1-5 år Skolår 6-9 361 elever 12-16 år; 17basgrupper Förberedelseklass Li/Bu skolår 1-9 32 elever 60 personal Budget : 30 Mkr 6000 kvm Bibliotek Vård o omsorg Oxie vårdcentral

4 Betygsstatistik Betyg skolår 9 Behörighet till nationella program dvs betyg i svenska, engelska och matematik 2007 94,4% 2008 95,5%(HT 2007 94,4%) Riksgenomsnittet: 88,8%

5 Julija; studie- och yrkesvägledning Språkval Prao v 40 9ab, v 41 9efm v 10 8ab, v 11 8gh VT 09 Gymnasieval

6 IUP Tid Strävansmål Lärande Mål LpO 94 Baskunskaper Normer o värderingar Socialt samspel Värdegrun d

7 De fyra kunskapskvalitéerna -Fakta-Förståelse-Färdighet-Förtrogenhet Lärande

8 IUP

9 Värdegrund

10 Värdegrund Vi arbetar ständigt för att förbättra vår gemensamma värdegrund som bygger på LpO94 och Malmö stads värdegrund Se även vår Likabehandlingsplan på hemsidan (en ny reviderade upplaga läggs ut om några veckor på vår hemsida). Några exempel 1: Sundsbroskolans värdebegrepp

11 Skolans värdegrundsbegrepp GEMENSKAP: Alla människors rätt till deltagande-tillsammans lyfter vi varandra och når längre ANSVAR: Ta hand om varandra, ditt lärande och vår gemensamma miljö - Det tredelade ansvaret: vuxna på skolan, elever och föräldrar TRYGGHET: Skapas i ett tillåtande klimat där vi ställer upp för varandra och visar hänsyn. Detta bidrar till en tryggare omgivning för alla TOLERENS: Olika människors lika värde

12 ANSVAR: Ta hand om varandra, ditt lärande och vår gemensamma miljö - Det tredelade ansvaret: vuxna på skolan, elever och föräldrar Exempel: 9F begreppet ANSVAR ”Tar ansvar över våra skolmaterial genom att hålla reda på våra saker. Tar ansvar över att kapprummet är trivsamt dvs. rent. Tar ansvar över att alla känner sig trygga genom att man oftare delar upp i mindre grupper och på så sätt skapa en inre trygghet.”

13 Vi arbetar ständigt för att förbättra vår gemensamma värdegrund. Några exempel 2: OSS Team Antimobbningsarbete

14 Vi arbetar ständigt för att förbättra vår gemensamma värdegrund. Några exempel 3: Uppförande koden Förhållningssätt/konsekvens

15 Områdesarbetarna Camilla Schliker, Marcus Sundin o Eva Fuentes Vara en länk mellan skolan och fritidsgården dag-, kvälls- och helgtid Öka ungdomar och andras trygghet i Bunkeflostrand Minska alkoholkonsumtionen långt ner i åldrarna Arbeta förebyggande med skyddsfaktorer Tillsammans med all personal på Sundsbro -öka ungdomars trygghet och arbetsro på skolan -öka ungdomarnas tolerans -öka skyddsfaktorer

16 Enkät maj 2008 Skolan Fritidsaktiviteter Hemmet Eget mående Sex och samlevnad Tobak Brott Droger Alkohol

17 Av 61 elever svarade 67% att de druckit alkohol i skolår 9

18 Av de 67% som angav att de drack alkohol är fördelningen på var man dricker:

19 Hur gammal var du när du första gången var berusad?

20 Hur får du tag i alkohol?

21 Föräldrar-vad kan ni göra? Hemma - skyddsfaktorer Tydliga normer/regler Höga förväntningar Kärleksfulla relationer Uppmärksammas det positiva i vad barnet gör Stötta skolarbete t ex fasta rutiner kring läxläsning Skola Skolans viktigaste externa resurs, alltid välkomna till Sundsbroskolan Föräldrarnas idéforum/Sistaårs forum/Nattvandra Delta i stadsdelens föräldraföreläsningar som t ex kl 19-21 den 16/9 (Bergaskolan) eller 18/9 (Strandskolan) ”Hur mår våra tonåringar?”

22 Flintrännan ”Jag går på en bra skola”

23 Information www.malmo.se/sundsbroskolan (Mejladresser, telefonnummer, schema och frånvarohanteringssystem hittar ni där) Kontakt maria.berben.liden@malmo.se charlotte.löfqvist@malmo.se karl.assar.bagewitz@malmo.se

24 Föräldramöte den 8 september 2008 Del 2i basgrupperna Specifik information som rör basgruppen Utse representant; Föräldrarnas Idéforum Sistaårsfourm i skolår 9 Nattvandrare Öpp-information i skolår 8 i Pepparholms-humaniora Flintrännan6ghi, 7gh, 8gh Saltholm7abs, 8ab, 9ab Pepparholm9efm


Ladda ner ppt "Välkommen till Sundsbroskolan. Föräldramöte den 8 september 2008 Del 1i Sundsbrohallen Presentation av personalen Läsåret 08/09 Betygsstatistik SYV Lärande/IUP-omdöme/Värdegrund."

Liknande presentationer


Google-annonser