Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur utvecklas den matematiska förmågan? AV-kurs, Stöd- och hälsoenheten 2016-02-15Ur Manual Matematikscreening II (Adler, 2012)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur utvecklas den matematiska förmågan? AV-kurs, Stöd- och hälsoenheten 2016-02-15Ur Manual Matematikscreening II (Adler, 2012)"— Presentationens avskrift:

1 Hur utvecklas den matematiska förmågan? AV-kurs, Stöd- och hälsoenheten 2016-02-15Ur Manual Matematikscreening II (Adler, 2012)

2 Antalsuppfattningen  Hur många saker ser jag framför mig?  Startar tidigt – redan i födelseögonblicket

3 Föremålen blir konstanta  I 1½-årsåldern förstår barnet att föremål existerar fast man inte ser dem  Kan tänka och prata om dem fast de inte syns  En viktig förutsättning för att senare, i skolåldern, kunna ersätta konkreta föremål med siffror 2

4 Ramsräkna  3-4-årsåldernkan barnet beräkna enklare kvantiteter  Ramsräkning – sker i början slumpmässigt ”ett, två, fem, tio”  Långt till att förstå att siffran ”4” är samma som fyra föremål

5 Förskoleåldern  Förståelse av olika begrepp utvecklas  I 2½-3-årsåldern kan barnet skilja mellan ”liten” och ”stor” Insikten om ”lång-kort” eller ”högt-lågt” nås i 6-7-årsåldern

6 Sjuårsåldern  Lär sig känna igen och skriva siffrorna  Lär sig göra enkla beräkningar  Har ännu inte uppnått en djupare förståelse för vad tal egentligen är eller hur talserien är uppbyggd  Insikten om att talen i talserien utgör ett regelbundet system där förhållandet mellan varje tal är 1 kommer först något år senare  Matematiken handlar om att minnas. Minns man snabbt och effektivt blir också mötet med matematiken framgångsrikt vid skolstarten  Ramsräkning – är inte lika med utvecklad antalsuppfattning  Ramsräkning mer ett stöd för barnet att komma ihåg talen i talserien

7 10-12-årsåldern  Siffror och tal utgör symboler för det konkreta och ersätter efterhand, behovet av konkreta saker att räkna med 35består av 35 delareller 7 delar om vardera 5  Multiplikation och division upptäcks

8 10-12-årsåldern  Matematiken blir alltmer visuell, bildmässig, vilket är kännetecknet för just den ”högre” matematiken  Se läsa av tabeller, diagram  Handskas med volymer eller ytor  De fyra räknesätten mer ett redskap för att lösa matematiska uppgifter  Ställer krav på problemlösningsförmåga och förmåga till planering

9


Ladda ner ppt "Hur utvecklas den matematiska förmågan? AV-kurs, Stöd- och hälsoenheten 2016-02-15Ur Manual Matematikscreening II (Adler, 2012)"

Liknande presentationer


Google-annonser