Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PSAB Välkommen PSAB Management Consulting. PSAB Stort intresse i Media TV SVT:s morgonsoffa Facktidningar Tidningen Chef Entreprenören Att:ention Affärs-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PSAB Välkommen PSAB Management Consulting. PSAB Stort intresse i Media TV SVT:s morgonsoffa Facktidningar Tidningen Chef Entreprenören Att:ention Affärs-"— Presentationens avskrift:

1 PSAB Välkommen PSAB Management Consulting

2 PSAB Stort intresse i Media TV SVT:s morgonsoffa Facktidningar Tidningen Chef Entreprenören Att:ention Affärs- och Kapitalnytt Civilekonomen Handelskammartidningen Radio P4+ med Tomas Tengby P1 morgonprogram P1 Filosofiska rummet Radio YLE Radio P4 Dagstidningar Dagen Industri DN SvD Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad

3 PSAB Några Referenser

4 PSAB Agenda Introduktion Befor komponenter Psykosocial spilltid Ekonomi Ledarskap Organisation Processen Summering

5 PSAB En maskin i produktionen går sönder… Datorsystemet slutar att fungera… …åtgärder skulle i dessa fall initieras omedelbart Men vad händer när chefer och medarbetare slutar fungera…? Skulle man vidta åtgärder lika snabbt om man visste vad det kostar när organisationen inte fungerar? Introduktion

6 PSAB Grym personalpolitik gav positiva resultat Dagens Industri: Uppdaterad 2009-01-08 15:16 När en belgisk reklambyrå fick ekonomiska problem och skulle sparka en person bad de om hjälp på sin hemsida. Läsarna fick rösta på den person som de tyckte skulle sägas upp. En grym personalpolitik som till slut gav oanat positiva konsekvenser. Belgiska reklambyrån So Nice i Bryssel jobbar med att skapa snackisar kring uppdragsgivarnas produkter, så kallad buzz marketing. Efter en tuff höst då flera kunder inte betalat sina fakturor och uppdragen sinade var företaget tvunget att sparka en person, skriver tidningen Resumé på nätet. Knäckfrågan var bara vem av de åtta anställda som skulle få gå? Reklambyrån skapade då den något sadistiska sajten "You choose, we fire!" där samtliga anställda presenteras med deras CV, för- och nackdelar samt ett kort ord från dem själva. Efter det fick kunder och andra läsare helt enkelt rösta på vem de tyckte skulle få sparken. Enligt vd Laurent Duffaut var detta ett desperat rop på hjälp eftersom byrån inte själv försatt sig i situationen. Och åtgärden fick uppmärksamhet. Inte bara bland de egna kunderna som illa kvickt börjat betala sina fakturor utan på bloggar och nyhetssajter världen över. Tack vare snackisen kring So nice har nya uppdrag ramlat in och byrån behöver inte längre säga upp någon alls. Introduktion

7 PSAB Målet med Befor är - att skapa ett vinnande team Introduktion

8 PSAB Hur kan vi skapa ett vinnande team? Synliggöra humana processer genom att Lyfta upp frågan på agendan där tid och pengar är en viktig del Göra ordentliga verifierade kartläggningar av organisationen Skapa agendan för önskat läge baserat på analyser av mål, ledarskap, organisation, ekonomi och psykosocial spilltid.

9 PSAB Komponenter Befor täcker in hela processen förankring säkra nulägesanalyser från Befor med psykosocial spilltid, ekonomi, organisation och ledarskap Resultatet återrapporteras och förankras i organisationen utifrån nuläget startar vi olika processer för att beskriva mål och strategier

10 PSAB Ledarskap OrganisationEkonomiTid R F S Tot Avd Med RFSRFS Möjligheter/problemKrSpilltid Finans Personalek Rekrytering Kompetens Overhead * Kostnad Tot Avd Med Komponenter

11 PSAB När uppträder psykosocial spilltid? Psykosocial spilltid finns i alla organisationer och förekommer mer frekvent när en organisation inte fungerar optimalt. Detta grundar sig på chefers och medarbetares brist på motivation och engagemang. Exempel på detta kan vara otydlighet i kommunikation, oklara mål och strategier eller otydlighet rörande arbetskrav. Befor’s erfarenhet visar att företag i snitt har en psykosocial spilltid 8-12%

12 PSAB Energi Varje företag och organisation har sin begränsade mängd energi. Den bygger på varje medarbetares energi som används på arbete eller inte. Värst är det i de organisationer där det finns obearbetade konflikter. Dessa leder till stora energiförluster eftersom de stjäl produktiv tid. Man ägnar sig åt att bearbeta konflikten istället för att fokusera och sträva mot uppsatta mål.

13 PSAB Skitsnack Den naturliga energiförlusten Det finns ingen som har en 100% produktivitet. Ibland måste man gå på toaletten, ibland rinner tankarna iväg på andra saker familj, vänner, fritid, förälskelse och man talar om ditt och datt.

14 PSAB Konflikt – psykosocial spilltid Konflikter däremot tar mycket energi från medarbetare, chefer och effektiviteten drabbas på ett negativt sätt. Dessa är förmodligen de mest underskattade av alla orsaker till en minskad produktivitet i en verksamhet. Vi kallar denna energiförlust för psykosocial spilltid. Vårt verktyg Befor mäter denna energitjuv i tid och i kostnad. Vi kan dessutom berätta för dig vad denna energitjuv beror på. Vi analyserar organisation utifrån hur ledarskapet fungerar på olika nivåer, hur din organisation ser utifrån ett totalt övergripande perspektiv, per avdelning och utifrån dina medarbetare.

15 PSAB Vad beror den psykosociala spilltiden på? Kopplingen mellan ”affären” och HR? Oklara mål och strategier Strukturell syn Kommunikation Delaktighet Chefskap inte lika ledarskap Mål kopplat till motivation Källa: Befor Dålig personkemi 46 % Oklara roller 46 % Olika arbetsbelastning 44 % Olika åsikter om fattade beslut 36 % Källa: Tidningen Chef

16 PSAB Hur kan du få koll på den psykosociala spilltiden? Befor är ett verktyg som analyserar hela din organisation med fokus på tillståndet i verksamheten och psykosocial spilltid.

17 PSAB Hur mäter vi denna? Vi mäter och analyserar den psykosociala arbetsmiljön utifrån olika frågeställningar som medarbetare och chefer har att ta ställning till under en veckas tid.

18 PSAB Organisation med; 10 chefer och 100 medarbetare Lönekostnad personal 50 MSEK Psykosocial spilltid 12%, till ett värde av 6 MSEK Besparingspotential; Befor™ ger möjlighet att minska psykosocial spilltid till 3%, vilket innebär en besparing på 4,5 MSEK (10 årsmedarbetare) Resultaträkning:BaslägeMed besparing Försäljningsintäkt100,000’100,000’ Personalkostn50,000’45,500’ Övriga prod kostn 45,000’45,000’ Vinst 5,000’9,500’ Avkastning%5%9,5% Besparingspotential, exempel Ekonomi

19 PSAB Befor Ledarskap/Organisation Analys av Ledarskap Befor 360 som indelas i relation, förändring och struktur. Analys av Organisation indelas i olika nivåer; företaget, avdelning och medarbetare fortfarande med relation, förändring och struktur som bas. Ledarskap, Organisation, Tid och Ekonomi korreleras med varandra. Relation Förändring Struktur

20 PSAB Befor profiler utifrån prof Göran Ekvall 1. Låt gå chef 2. Idéspruta 3. Humanist 4. Byråkrat 5. Trädgårdsmästare 6. Förvaltare 7. Entreprenör 8Tydlig chef Relation - + - + - + Struktur - + - + Förändring - + - + - +

21 PSAB Relation Förändring Struktur Ledarskap

22 PSAB Organisationsanalys Ge en analys av tillståndet i organisationen baserat på säkra och korrelerade data från organisation, ledarskap och ekonomisystem. Se hur variabler hänger ihop och kunna förstå konsekvenser och samband. Möjlighet att prissätta problem i organisationen och beräkna ROI Ett ökat fokus och förståelse för mål och strategier Ger en ökad förändringsberedskap vid omorganisation Ge motiverade chefer och medarbetare som presterar på topp i ett attraktivt företag Högre effektivitet och lönsamhet

23 PSAB Befor Tid ™Process Medarbetare och chef lämnar grundläggande information till databasen Befor Tid Ekonomiavdelningen bidrar med Finansiella och personal nyckeltal Rekryteringskostnader Personalutvecklingskostnader Overheadkostnader All information behandlas i Befors datormodell SPSS Statistics är världens mest tillgängliga statistiska programpaket. Systemet används av företag, myndigheter och på lärosäten för att lösa affärs- och forskningsproblem Rapport som bygger på bla korrelerade data och visar analys och åtgärdsplan för att nå önskat läge Åtgärdsplan Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 Rapport

24 PSAB ™Process - Output ur systemet Resultatet indelas i: Ledarskap - faktiskt och önskvärt ledarskap - chefen kompetens Organisation - övergripande - avdelningsvis - medarbetarperspektiv Psykosocial spilltid Ekonomi Rekommendationer med konkreta råd Action plan Återkoppling företagsledning Vad gör vi? Hur hanterar vi resultatet? Hur går vi vidare? Vad är viktigt för oss nu och framöver? Vilken position vill vi ha? Återkoppling till resp chef som leder till insikt, hemuppgift med återkoppling, informera medarbetare och överordnad chef Organisation Övergripande Avdelningsvis Medarbetarperspektiv

25 PSAB ™Process Informera chefer och medarbetare Behandla Analysera Sammanst Återkoppling företagsledn/ chefer 1 vecka 1-2 veckor 11-2 veckor Befor Tid Informations- insamling Befors gate Återkoppling av chef till ö- chef och medarb Org,Led PSST Org,Led Månad 11-Kontinuerligt mätning av psykosocial spilltidMånad - n PSST Full Befor Uppföljning utan kontinuerlig mätning ger lägre effekt

26 PSAB - hjälper dig att hitta ett nytt läge Nuläge Önskat läge ”Affären” och HR Ger en helhetsbild genom analys av Ledarskap, Organisation Ekonomi och Tid i ett och samma verktyg Ger tydligt översatta och förståeliga rekommendationer som kan användas operativt direkt i verksamheten för att öka effektiviteten Mäter psykosocial spilltid och kostnaden för denna Snabb process, 4-6 veckor Minimal belastning på organisationen Verktyg för kontinuerlig uppföljning Baserad på mer än 30 års forskning Summering

27 PSAB Tack!

28 PSAB mer än en medarbetarundersökning Befor Mäter hela organisationen Djupa analyser av organisationen Mäter effektivitet och pengar Kopplar analysen till tid och pengar Skapar kraftfulla operativa handlingsplaner Kan berätta om det är rätt åtgärder och om vinsten har förbättrats Optimerar verksamheten Medarbetarundersökning Svar från direkta frågor Ingen korrelation mellan frågor vilket medför att det inte görs några djupare slutsatser Skapar sällan operativa kraftfulla handlingsplaner Ingen koppling till ekonomi och effektivitet

29 PSAB Relation Förändring Struktur

30 PSAB Ex på diagram: Analys avdelningsvis

31 PSAB Djupare statistisk analys med bla SPSS Indata omformas till analys och sammanställning. Utdata genereras i form av diagram Rapport som bygger på bla korrelerade data SPSS Statistics är världens mest tillgängliga statistiska programpaket. Systemet används av företag, myndigheter och på lärosäten för att lösa affärs- och forskningsproblem

32 PSAB Arbetsmodell


Ladda ner ppt "PSAB Välkommen PSAB Management Consulting. PSAB Stort intresse i Media TV SVT:s morgonsoffa Facktidningar Tidningen Chef Entreprenören Att:ention Affärs-"

Liknande presentationer


Google-annonser