Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om att hitta sig själv som tonårsförälder Cronhjelmsskolan den 30.10.2007 Jan-Erik Nyberg, präst, familjerådgivare, sexualterapeut Familjerådgivningsbyrån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om att hitta sig själv som tonårsförälder Cronhjelmsskolan den 30.10.2007 Jan-Erik Nyberg, präst, familjerådgivare, sexualterapeut Familjerådgivningsbyrån."— Presentationens avskrift:

1 Om att hitta sig själv som tonårsförälder Cronhjelmsskolan den 30.10.2007 Jan-Erik Nyberg, präst, familjerådgivare, sexualterapeut Familjerådgivningsbyrån i Pedersöre prosteri

2 Vad är det som förändras under ungdomstiden? Det sociala livet utvecklas Kroppen utvecklas Själen utvecklas

3 Resan till vuxenlandet Björn Wrangsjö- Tampas med tonåringar I slutet av barndomstiden märker barnet att det inte längre har samma tillgång till barndomslandet, samtidigt som det inte är redo för vuxenlandet. Barnet förbereder sig för resan till vuxenlandet. Som ressällskap har barnet två besvärliga följeslagare, Berömmaren och Anklagaren. Det som ger barnet tillträde till vuxenlandet, där följeslagarna inte längre behövs är den inre visheten

4 Barnets väg från föräldrarna David Kvebaek: Det balanserade jaget

5 Människans psykosociala utvecklingsskeden enligt Erik H. Eriksson 1. I spädbarnsåldern uppnår barnet den grundläggande tilliten (alt. misstro) 2. I den tidiga barndomen erövrar barnet genom viljans uppvaknande integritet (skam/tvivel) 3. I lekålderna upptäcker barnet sin initiativförmåga (skuldkänsla)

6 Människans utvecklingsskeden… 4. I skolåldern förmår barnet använda fliten för att erövra självförtroende (mindervärdeskänsla) 5. I ungdomstiden utvecklar den unga en tillräcklig uppfattning om sin identitet (rolldiffusion) 6. I den senare ungdomstiden förmår den unga Närhet och hållbara mänskorelationer (distansering)

7 Människans utvecklingsskeden… 7. Till vuxen åldern hör generativiteten, eller förmågan att engagera sig i avkommans eller samhället/miljöns utveckling (förlamning) 8. Till den mogna åldern hör upplevelsen av jagets integration, helhet, försoning med sitt eget liv (förtvivlan) Erik H Erikson: Barnet och samhället

8 När börjar ungdomen? Förpubertetenfrån ca 11 år Tidig ungdomca 11-15 Ungdomstidenca 15-19 Slutet på ungdomstiden20-24 år

9 Vad är det som förändras? Den tidiga ungdomen 11-15 år Rastlösheten Kroppen börjar växa, driftslivet vaknar En omedveten kamp med ”den allsmäktiga Modern” Pappan kommer oftare lättare undan

10 Vad är det som förändras Ungdomstiden 15-18 år Känslolivet fördjupas Klarare och långsiktigare mål Vem är jag? Känslomässig frigörelse från mamman, en vän blir den idealiserade bundsförvanten, Sexualiteten utforskas, självtillfredsställelsen är i den här åldern ett sätt att lära känna sig själv och förbereda sig för sexuella relationer. Flick/pojkvänner.

11 FÖRÄLDRARNAS ROLLKARTA Varsinais-suomen lastensuojelukuntayhtymä Den som kan mänsko-relationer Den som undervisar i konsten att leva Den som vårdar Den som ger kärlek Den som sätter gränser

12 ger barnet mat o kläder ser till att barnet får tid för vila lär barnet sköta sin kroppsliga hygien, ser till att det får frisk luft sköter det sjuka barnet den som ger impulser tar ansvaret för ekonomin den som ansvarar för miljön Den som vårdar

13 tycker om sig själv ger ömhet och respekt tröstar och ger närhet skyddar mot faror accepterar ofullkomlighet uppmärksammar det goda Den som ger kärlek

14 garanterar den fysiska okränkbarheten skapar trygghet följer och övervakar överenskommelser och kontrakt säger nej tydligt ansvarar för dygnsrytmen ställer upp sina egna gränser Den som sätter gränser

15 lär ut färdigheter för vardagslivet lär ut skillnaden mellan rätt och fel lär ut sociala färdigheter ger modeller genom sitt eget beteende lär ut seder och bruk för vidare traditioner förmedlar värderingar uppskattar skönhet Den som undervisar i konsten att leva

16 ställer upp som diskussionspartner lyssnar när barnet berättar erbjuder hjälp vid konfliktlösning uppmuntrar och stöder barnets självkänsla accepterar barnets känslor => är en god vuxenrelation för den unga Den som kan mänsko- relationer

17 Föräldrarollerna förändras Tonårstiden innebär att föräldrarollen förändras, men men kvarstår. Den unga tar inte längre emot fostran, det är livets egen prao-tid. Men den som är prao-elev, behöver någon att tala med, slappna av hos, någon som ser när det håller på att gå på tok, någon att vända sig till. Faran är att vi föräldrar släpper både kontakten och kontrollen när vi inte längre kan fostra

18 Föräldrarollen vid 11-15 år Den som vårdar För mycket vårdande känns som intrång och kontroll, samtidigt som ung människa behöver nån som bryr sig om för att kunna växa i fred. Uppmärksamhet och tillgängliget är vårdarens viktigaste egenskaper.

19 Föräldrarollen vid 11-15 år Den som älskar Kärlek behöver en ung människa framförallt när hon/han gjort misstag. Det är viktigt att veta att föräldrarna inte överger. Kärlek är också att ge motstånd. Kärlek är att vara beredd att fundera tillsammans, diskutera, stå till förfogande som bollplank så att den unga kan reflektera sitt eget liv.

20 Rollerna vid 11-15 år Den som lär ut konsten att leva I tonåren behöver den unga kunskap om sexualitetens betydelse. Finkänslighet. Stöd att stå för sina egna handlingar och val.

21 Rollerna vid 11-15 år Den som kan mänskorelationer Det du gör är viktigare än det du säger! Försök leva upp till dina egna värderingar Du har aldrig en så obarmhärtigt uppriktig kritiker som nu! Ta emot, försök uthärda sanningarna. Den unga funderar mycket på mänskorelationer, värderingar och det som sker i världen. Du kan med din egen erfarenhet ställa dig till förfogande som samtalspartner, inte som expert.

22 Rollerna vid 11-15 år Den som sätter gränser Den unga söker sin identiet genom att göra uppror mot den vuxnas gränser, värderingar och attityder. De tar avstånd för att kunna göra gränserna till sina egna Det viktiga är inte att alltid få den unga att lyda dig men att han vet var du står. En vuxen som markerar gränserna ger trygghet.

23 Rollerna vid 15-18 år I det här skedet är det den ungas sak att lära sig klara av sina egna roller. Gränssättarens roll ifrågasätts men behövs. Vårdarens roll blir mera rådgivande och stödjande. Kärlek är att jag blir igenkänd och godkänd. I konsten att leva och i fråga om mänskorelationer behöver den unga fri tillgång till din erfarenhet.

24 Den ungas rollkarta - på vägen mot vuxenhet Den som kan konsten att leva Den som känner sitt värde Försörjer sig själv Vardagens hjälte


Ladda ner ppt "Om att hitta sig själv som tonårsförälder Cronhjelmsskolan den 30.10.2007 Jan-Erik Nyberg, präst, familjerådgivare, sexualterapeut Familjerådgivningsbyrån."

Liknande presentationer


Google-annonser