Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hitta styrka i parrelationen i det nyblivna föräldraskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hitta styrka i parrelationen i det nyblivna föräldraskapet"— Presentationens avskrift:

1 Hitta styrka i parrelationen i det nyblivna föräldraskapet
Förlossningsförberedelse Oravais rådgivning

2 När ett barn föds i parrelationen

3 Från tvåsamhet till tresamhet
En förälskelse präglas ofta av att vardera inom sig upplever en stark vi-känsla, en fantasi om oss som ett par. Vi-fantasin mognar småningom till en parrelation, till en upplevd tvåsamhet. När ett barn föds rubbas tvåsamheten, det uppstår en ny relation mellan föräldern och barnet. Den andra föräldern upplever ett utanförskap. Om den föräldern inte uthärdar den känslan, och inte själv förmår skapa en relation till barnet skapar det en stark upplevelse av ångest och svartsjuka mot barnet och partnern.

4 Två paradoxer Parrelationen är barnets hem
Det största hotet mot barnets trygghet är parrelationen Barnet är en möjlighet att växa i parrelationen Barnet kan kännas som ett hot mot parrelationen

5 Parrelationens pyramid
Kaarina Määttä, Sternberg m.fl. PASSION/ ROMANTIK VILJEFASTHET/ TILLHÖRIGHET KOMMUNIKATION/ INTIMITET

6 Parrelationens träd Passion/ Ljus och värme Viljefasthet/ Förbundenhet
tillväxtpunkt Parrelationens motor finns i ”fotosyntesen” Viljefasthet/ Förbundenhet startpunkt Kronan och rotverket behöver vara i balans Kommunikation /Näring-vatten

7 Tankar om äktenskapet 1/2
Äktenskapet är en möjlighet att lära känna två människor på djupet, sig själv och sin partner. Äktenskapet är ett verktyg och en möjlighet att mogna och utvecklas, samtidigt som vi både påverkas och begränsas i mötet med en annan människa. Äktenskapets rot är viljan, dess tillväxtgrenar är växelverkan och passionen är dess frukt. Den sexuella kärleken är den svåraste formen av nästankärlek (M. Luther) Kärlek är inte bara en känsla av att tycka mycket om, det är ett spänningsfält mellan två motsatta krafter, viljan att tillhöra någon annan och viljan att vara sig själv fullt ut. Därför är kärleken i äktenskapet också en kraftkälla.

8 Tankar om äktenskapet 2/2
Viljan att lära möta och lära känna den andra är förutsättningen för att vi ska lyckas med vår kommunikation Kommunikationen är förutsättningen för att närhet och intimitet skall uppstå i vår relation. Närheten och intimiteten är ger näring åt viljan att möta den andra. Närhet och intimitet är inte samma sak men vi kan uppleva dem samtidigt Närhet är att öppna sig och berätta om det som känns betydelsefullt för en annan människa och att bli känslomässigt sårbar. Intimitet är att stå i kontakt med sig själv i närvaron av en partner.

9 Parrelationens utveckling i en kärnfamilj
MAKARNAS ÅLDER RELATIONENS ÅLDER O PARRELATIONENS FASER symbios särskiljande kompanjonskap INDIVIDUELLA UTVECKLINGSKRISER (ca7 års intervall) medelålderns mittlivs krisen krisen BARNENS ÅLDER barnen barnen barnen föds i puberteten flyttar hemifrån Parrelationens och familjelivets kritiska år vid år. Flera stressfaktorer samtidigt

10 Parrelationskompass för småbarnsföräldrar
Min tid för mig själv Borta-arbete Karriär Partid Familjetid Hemma-arbete Familjeliv Din tid för dig själv

11 Parets grundkurs i alkemi- eller hur man gör grus till guld
Använd vardagens små möjligheter att visa kärlek Reservera regelbundet tid-krafter-utrymme för er som par Skapa en rytm som passar er båda, dags-vecko- månadsvis, rytmen bär upp er relation Punktinsatser Lugna halvtimmen för parrelationen varje dag En ledig helg några ggr under småbarnstiden. Lär känna din partners sätt att visa kärlek och ta emot den Medveten närvaro, mindfulness, i nuet

12 Myter om parrelationen – eller hur man guldet till grus
Det viktigaste att allting är rättvist (domaren) Det finns bara en sanning (rättshaveristen) Det är alltid jag som får ge efter (martyren) Allt skulle bli mycket bättre om DU kunde ändra dig. Alla har det bättre än vi Eftersom vi vet att detta är myter påverkar de oss inte.

13 Hinder för intimitet • Jag måste alltid ha rätt
– (annars känner jag mig värdelös) • Jag måste ha kontrollen över den andra – (annars känner jag mig otrygg) • Jag har obegränsad rätt att uttrycka mina känslor – (annars känner jag mig kvävd) • Jag har rätt att ge igen lika för lika – (annars känner jag mig förtryckt) • Jag drar mig tillbaka – (om du inte följer efter mig älskar du mig inte) • Källa: Terrence Real: The New Rules Of Marriage, 2007

14 Färdigheter för intimitet
1. Att bevara en varm bild också av den ofullkomliga relationen 2. Berätta inifrån dig själv 3. Hör på vad den andra berättar om sig själv 4. Att komma överens 5. Bevara din känslomässiga integritet i relationen • Terrence Real: How can I get through to you? 2002

15 Färdigheter för intimitet
1. Att värdesätta den ofullkomliga relationen • Förmågan att bevara en varm inre bild av relationen trots dess ofullkomlighet • Den positiva cykeln: (harmoni, besvikelse, reparation) • Dysfunktion: Kontroll > hämnd> resignation • Terrence Real, 2002

16 Färdigheter för intimitet
2. Att samtala i en relation • Att tala i medvetenhet om att det finns mer än en synvinkel, mer än ett subjekt • Fokus i det jag säger utgår från min medvetenhet, mina iakttagelser, tankar känslor, önskningar och handlingar • Positiv förändring: (att gå från klagomål till önskemål ) • Dysfunktion: Kampen om verkligheten

17 Färdigheter för intimitet
3. Att lyssna i relation • Förmågan att lyssna och bevara sina inre gränser (det här är din upplevelse, det måste inte vara min) • Positiv förmåga: Att lyssna efter det man är överens om • Trend: börja med att hålla med, inte med att säga emot • Dysfunktion: Försvarsattityd, trätande/ murar

18 Färdigheter för intimitet
4. Att göra överenskommelser, • Att lämna alternativen vinna/förlora till förmån för relationen (visdom). • Vilket är viktigare för dig: att få rätt eller att vara lycklig • Dysfunktion: Allt eller intet strider, outtalade behov, alltför öppna eller oklara överenskommelser.

19 Färdigheter för intimitet
Känslomässig självständighet i relationen • Förmågan att bevara lugnet när den andra tappar behärskningen. • Syfte; att kunna tala och handla utan att vara styrd av den andras beteende eller reaktioner • Dysfunktion: Ett omoget beteende leder till ett gensvar på motsvarande nivå. (complimentary or symmetrical reaction instead of mature response)

20 Att visa kärlek Om du älskar någon, visa henne det. Det du inte visar kan hon inte ta emot. Om du älskar en människa, låt henne visa det. Det som du inte tar emot kan hon inte ge. Jörg Zink: Kärleken har en framtid, 1982

21 där var och en utser den andre till väktare av sin ensamhet
Gott är det äktenskap där var och en utser den andre till väktare av sin ensamhet Förutsatt att båda har gjort klart för sig att det är och förblir ett oändligt avstånd även mellan människor som står varandra nära. Så kan ett underbart liv sida vid sida växa upp om de lyckas med att älska vidderna sig emellan vilka ger dem möjligheten att alltid se varandra i helfigur framför en stor himmel. Texten återfinns, i prosaform, i ett brev till Emanuel von Bodman 17 augusti 1901 i Rilke: Brev. Översättning av Mirjam Tuominen 1957, sid

22 UPPBYGGANDE KOMMUNIKATION
SJU NYCKLAR TILL UPPBYGGANDE KOMMUNIKATION I LÅSTA SITUATIONER Var konkret! Beskriv dina iakttagelser Ge utrymme åt den andras upplevelse- var intresserad av den andra Säg ut din uppriktiga åsikt, sätt värde på dig själv! Välj ord och uttryck som ger situationen en positiv innebörd Gemensamma målsättningar- vad vill ni åstadkomma med samtalet? Inre frid- att intill det sista lita på att det går att finna en lösning Förlåtelse- för att det inte skall bli öppna sår i relationen! Tony Dunderfelt

23 Vad är viktigt för parrelationen
Tre dimensioner som bär upp relationen Viljan (commitment) Kommunikationen (växelverkan) Passionen (lidelse, lidande) Att ge parrelationen rätt plats i livet De fyra livsuppgifterna Att finna sig själv Att finna sin uppgift Att finna sin partner Att finna sitt barn Parrelationen är den vuxnes viktigaste närrelation och barnets hem

24 Vad är viktigt för parrelationen
FÄRDIGHETERNA BRY DIG OM DIG SJÄLV BRY DIG OM DIN PARTNER ATT HANTERA KONFLIKTER ATT ANVÄNDA ALLA SAMTALSSTILAR RESURSERNA Attityderna ( till dig själv och till din partner) Färdigheterna ( verbala och non-vergbala) Verktygen: Medvetenhetens cirkel, lyssnarmattan Samtalsämnen: (sak-, person-, och relationsfrågor) SPELREGLER

25 ATT BRY SIG OM SIG SJÄLV Verktyg: Medvetenhetens cirkel Färdigheter
Den inre diskussionen Sex färdigheter i att tala Nyttan av att använda cirkeln

26 ATT BRY SIG OM SIG SJÄLV Medvetenhetens cirkel
Vad är medvetenhetens cirkel? Fördjupad presentation av delarna Att lära sig använda cirkeln Nyttan med att använda cirkeln Demonstration av det inre samtalet Frågor

27 Medvetenhetens cirkel

28 Medvetenhetens cirkel
Iakttagelser Sinnesförnimmelser (hörsel, syn, lukt,smak, beröring,) av världen omkring mig Att upptäcka det nonverbala Intuitiva iakttagelser

29 Medvetenhetens cirkel
Tankar Föreställningar hjälper dig att känna igen det du iakttar (begränsar -berikar, sållar intrycken) Tolkningar ger iakttagelerna en betydelse och ett värde, organiserar, avgör vilka känslor de väcker. Förväntningarna sträcker sig mot framtiden De här tre påverkar ditt sätt och din förmåga att tala om en frågeställning Föreställningen om dig själv styr dig

30 TANKEN INNEHÅLLER Attityder Antaganden Slutsatser Åsikter Överväganden
Uppskattningar Bedömningar Intryck idéer Förutsägelser Motstånd Principer Regler Analys Behov Värderingar Resonemang Nytta

31 Medvetenhetens cirkel
Känslorna En ”barometer” som kopplar ihop våra handlingar och iakttagelser och tankar och anger hur väl de stämmer överens. Grundkänslorna är sorg, rädsla, glädje, vrede, nyfikenhet, motvilja Känslor är logiska, de ger sann och viktig information om dig själv. De kan vara sammansatta och motstridiga Det är viktigare att äga sin känsla än att uttrycka den. Känslor behöver inte försvaras, förnekas eller undvikas.

32 Medvetenhetens cirkel
Känslor forts. Det vi behöver lära oss är att låta känslor och förnuft samtala, För kommunikationen är det viktigt att ge känslorna namn eller ord Ju mindre vi talar om känslorna ju mera styr de oss. Vi har också känslor om våra känslor Att stå i kontakt med sina känslor är grunden för välmående, men också för att kunna uppleva närhet och intimitet

33 Medvetenhetens cirkel
Viljan – önskningar och strävan. Några viljeord: Mål Förhoppningar Intressen Önskningar Strävanden Drömmar Motiv Planer Passioner Vad innehåller vår vilja Viljan att vara någon Viljan att göra något I allmänhet För någon Viljan att få/ge något

34 Medvetenhetens cirkel
Viljan – önskningar och strävan. Viljans tre föremål: Vad jag vill för min egen del Vad jag vill för andras del Vad jag vill för vår relation

35 Medvetenhetens cirkel
Handlingarna- ditt beteende är ett språk Handlingar i nutid Handlingar i framtiden Handlingar i förfluten tid Synligt beteende – men också osynligt Beteende Planer Uppnådda mål Konstaterande Löften Konsekvenser Aktiviteter Förslag Förverkligade planer

36 Det inre samtalet Ställ dig mitt i cirkeln. Vad är det du vill ge din uppmärksamhet och bearbeta just nu. För en inre monolog Försök använda alla sektorer och deras information. Lägg märke till skillnaden mellan dina iakttagelser med dina egna tankar (tolkningar)och mellan tankar o känslor. Se skillnad mellan känslor och önskningar. Ta ansvar för det du ”hittar”

37 Det inre samtalet Fördelarna med det inre samtalet är:
att du blir klarare och tydligare inuti. Du att kommunicera bättre när du ska tala med någon annan om det du funderar på. Du blir en bättre lyssnare Du gör insikter som gör att kommunikationen blir mera tillfredsställande.

38 Sex färdigheter i att tala
Tala för dig själv- ta ansvar för dig själv Att tala för den andra, -överansvarighet ”du-språk”, projicerande språk ”man” och ”nån”-underansvarig Att tala om sig själv Att hålla sig till ett ämne Börja gärna från dina iakttagelser Berätta om dina avsikter, din strävan Ge uttryck för dina känslor Säg vad du önskar (kom ihåg mig/dig/oss) Berätta hur du handlar -nu, då, framtid

39 BRY DIG OM DIN PARTNER För att förstå måste du först klara av att lyssna Nyckeln till lyssnande finns i att följa den andra För att följa måste du lägga dig själv åt sidan och ge din partner all uppmärksamhet En god lyssnare använder hela kroppen Lyssnande är en konst som kräver övning

40 BRY DIG OM DIN PARTNER 2 Fem verktyg för att lyssna bra Var uppmärksam
Bekräfta det du hör Uppmuntra att berätta mera Summera Fråga

41 BRY DIG OM DIN PARTNER 3 Fem verktyg för att lyssna bra Var uppmärksam
Titta på den som pratar, möt blicken, iakttag kroppen, Lyssna till rösten, tonfall, betoning, spänningar, bilder och uttryck Identifiera ( utan värderingar) den sektor i medveten din partner använder, var är hans centrum, växlingar mellan olika sektorer, motstridiga tankar, känslor. Är det någon sektor som han/hon undviker.

42 BRY DIG OM DIN PARTNER 4 Fem verktyg för att lyssna bra
Bekräfta det du hör Bekräfta på ett sätt som är naturligt med tanke på budskapet När du identifierade var din partner har sin energi, möt och bekräfta henne där Fråga efter, eller erbjud, ord åt det som inte sägs ut med, särskilt känslor och önskningar. Var medveten om dina egna avsikter, samtalet fungerar inte om det ditt sätt att lyssna omedvetet styrs av egna avsikter. Lyssnandet bygger en bro mellan er.

43 BRY DIG OM DIN PARTNER 5 Uppmuntra att berätta mera
När den andra håller en paus När du frestas att komma med en kommentar Efter några gånger, om du har en tanke, erbjud den Fortsätt till partnern klart säger ut att hon inte har mera att säga Gör ett sammandrag, gör inga tolkningar. För att kontrollera:Upprepa det som du upplevde var kärnan. Be den andra bekräfta eller korrigera. Upprepa.

44 BRY DIG OM DIN PARTNER 6 Ställ öppna frågor till olika sektorer i cirkeln Vad, var, hur, när, vart, varifrån Aldrig varför, aldrig anklagande, var uppmärksam på dina egna non-verbala budskap. ( Hur kunde du säga så där?) Undvik ledande frågor Undvik frågor som kan besvaras med ja eller nej Var som en intresserad reporter som har fått sitt livs chans att intervjua en intressant person

45 Slutna och öppna frågor
Är du arg på grund av det han sade? Såg du hennes tillgjorda leende? Hörde du irritationen i hans röst? Gör det dig glad eller ledsen? Ringde du genast upp henne? Vill du byta jobb? Är du klar med dina planer? Kommer du tillbaka på lördag eller söndag? Tyckte du det var rätt eller fel? Vill du åka eller stanna kvar? Hur upplever du det han sade? Hurdan min hade hon i sitt ansikte? Med vilket tonfall talade han? Hur tror du att det känns för dig? När ringer du upp henne? Vad har du tänkt göra med ditt jobb? Hur framskrider dina planer? När har du tänkt återvända? Vad tycker du om det? Vad vill du göra?

46 Öppna och slutna frågor
Hur upplever du det han sade? Hurdan min hade hon i sitt ansikte? Med vilket tonfall talade han? Hur tror du att det känns för dig? När ringer du upp henne? Vad har du tänkt göra med ditt jobb? Hur framskrider dina planer? När har du tänkt återvända? Vad tycker du om det? Vad vill du göra?

47 BRY DIG OM DIN PARTNER För att förstå måste du först klara av att lyssna Nyckeln till lyssnande finns i att följa den andra För att följa måste du lägga dig själv åt sidan för en stund och ge din partner all uppmärksamhet. Använd de färdigheter du lärde dig i den inre diskussionen.

48 Färdigheterna i det inre samtalet
Ställ dig mitt i cirkeln. Vad är det du vill ge din uppmärksamhet och bearbeta just nu. För en inre monolog Försök använda alla sektorer och deras information. Lägg märke till skillnaden mellan dina iakttagelser och dina tankar (tolkningar)och mellan tankar o känslor. Se skillnad mellan känslor och önskningar. Ta ansvar för det du ”hittar”

49 Nyttan av att kunna tala och lyssna
Du kommer snabbare och med mindre stress till sakens kärna. Du får reell och äkta information. Du uppmuntrar till att berätta också framöver. Både din egen och din partners rädsla och försvarsbehov minskar. Tilliten och öppenheten tilltar. Då det är din tur att tala, behandlar du din partners faktiska bekymmer mera kreativt.

50 Nyttan av att kunna tala och lyssna 2
Du förtjänar att själv bli hörd, efter att du lyssnat till din partners fullständiga berättelse. Du sparar tid, då du inte längre behöver återkomma till frågeställningen för reda ut missförstånd eller på nytt ta upp dåliga lösningar. Du skapar en bra samarbetsanda, med vars hjälp ni kan skapa nytt samförstånd och nya överenskommelser Du ger din partner en känsla av välbefinnande med tanke på er båda två och de gagnar närheten. Din attityd av att bry sig om, gör att du mår bra.

51 Vad är viktigt för parrelationen
VAR BÖRJAR PASSIONEN Kan man mäta kärlek? Hur skulle du benämna den svagaste och den starkaste delen på skalan? Var på skalan vill du att er relation skall finnas? VAR TAR PASSIONEN SLUT? Passionen i en lång relation ser annorlunda ut Oförmåga att tala och lyssna Olösta eller dåligt hanterade konflikter Gränslöshet & Murar Passionen är en orkidé, den kräver skötsel


Ladda ner ppt "Hitta styrka i parrelationen i det nyblivna föräldraskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser